Eşdeğer Mansiyon, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Agora “Bir kent arayüzü”

Bir şehir vardı uğruna savaşılan
Tüm güzellikler uğrunaydı ölümler
Üst üste kurulmuş kentler
Hepsi birbirinden ihtişamlı
Deniz kokusu kıyılara vururdu
Tüm güzellikler meydanda
Medeniyetler karşı karşıya
Şehrin duvarları ayaktayken

Yaklaşım

Çanakkale’ de ilk yerleşim yaklaşık 6000 yıl öncesindeki Bakır Çağı’na dayanır. Çanakkale, binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış, gerek mimarisinde gerek yaşamda onlardan izler taşımaktadır. 1970’li yıllardan itibaren yapılmaya başlayan ticari yatırımlarla ildeki geleneksel toplum yapısı yerini hızla modernize kente bırakmıştır. Ticari yatırımlarla ulaşım kolaylaşmış ve şehrin görünümünün değişmesi böylece başlamıştır. Bugün Çanakkale Türkiye’nin en modern çevrelerindendir.

Kentsel Yaklaşım

Çanakkale’nin temiz enerjili şehir içi ulaşım ağını kurgulamak adına ana arterler üzerinden devam eden bir tramvay hattı öngörülmüştür. Bu hattı besleyen ve çeperden merkeze ulaşan kılcal ağlar da öneri bisiklet yolu ile canlanacaktır. Çanakkale’nin deniz ulaşımını sağlayan feribot iskelesi ve onun devamındaki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı kent belleğinde önemli yere sahiptir. Çanakkale’nin en önemli yeşil alanlarından olan Halk Bahçesi ve proje alanında bulunan Muammer Aksoy Parkı bahsedilen meydan ile birlikte ele alınmıştır. Bu üç önemli noktanın kesişiminden doğan gerilim mimari proje alanına bir agora fikri olarak sirayet eder.

Mimari Yaklaşım

Agora, “bir araya toplanmak, alışverişe çıkmak” fiilinden türetilmiştir. Homeros, kitaplarında agora’yı, halkın toplandığı yer, daha sonraki yazarlarsa politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı meydan olarak tanımlar. Yapı; meydan, park ve Halk Bahçesini kendi üst kotunda birleştirici bir görev üstlenmiştir.

Oluşum

Eski çağlarda çeşitli medeniyetler güç gösterisi için uygarlıklarını fethettiği toprakların üzerine inşa etmiştir. Yapı, bu gelişime bir atıfta bulunarak agora fikrini zemin kattaki ticari fonksiyonların üzerine bir katman olarak sunar. Yapının yarı açık mekânlarını örten saçak ise agorayı iz düşüm olarak tanımlı hâle getirir. Zemin kotundan gelen kullanıcılar agora kotuna, oradan da Halk Bahçesi ve kentin kuzeyine vista noktası sunan Kent Balkonuna ulaşır. Zemin kotunu agoraya bağlayan ve Kent Balkonunu çatıya ulaştıran yüzeyler antik çağlardaki amfitiyatroların çağdaş yorumunu barındırır. Kullanıcılar bu yüzeyleri bir ulaşım platformu olarak kullanabileceği gibi seyir/dinlenme/sohbet/boş zaman geçirme/bir araya gelme vb gibi farklı işlevler için de kullanabilir. Kent balkonunda yazlık sinema/belgesel gösterimi/tiyatro/dans/deneysel performanslar vb gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecektir. +9.00 kotunda bulunan çok amaçlı salon, sinema salonları, bölünebilir salonlar, müzik stüdyoları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve kafe yer almaktadır. Kullanıcılar 0.00 kotundan bu kota düşey sirkülasyon ile ulaşabildikleri gibi kentsel bağlantıları yapının içine kamusal sirkülasyon ile de ulaşabilmektedirler.

Yarışma alanının güneyinde yer alan kütle ise zemin katında belediye hizmet birimi, orta katında çocuk etkinlik merkezi ve üst katında yeme içme birimleri ve terasını barındırır. Kıyıdan bu yeme içme birimine ulaşmak isteyen kullanıcılar döşemedeki izi takip ederek kesintisiz varmaktadırlar. Çok amaçlı salonda halka açık kamusal etkinliklerin olduğu zamanında bu kottan sahneye köprü ile alternatif ulaşım öngörülmüştür.
Sürdürülebilirlik

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Proje, çevresindeki kamusal alanların dinamik kent dokusunu kendi içindeki potansiyellerin kullanımıyla destekler. Bu sayede ticari alanlar kendine ve kent ekonomisine sürdürülebilir bir katkı sağlar.

Ekolojik Sürdürülebilirlik: Ekolojik sürdürülebilirlik şu parametreler üzerinden kurgulanmıştır: Doğal havalandırma sağlayan agora-iç avlu bağlantısı, iç avlu ve mikro klima havuzu, azami gün ışığından yararlanılan cephe kurgusu, güneş kontrolü için saçak etkisi gören kütle tasarımı, yeşil çatı, yağmur suyu toplama, jeotermal enerji hattı, bisiklet park yeri, fotovoltaik paneller.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Proje bulunduğu coğrafyadaki birleştirici etki yaratan agora fikrini geleceğe taşımayı hedefler. Zeminden yükselerek farklı kamusal kotları (katmanları) bağlayan yüzeyler ise amfi tiyatro fikrini sürdürmektedir.

Etiketler

2 yorum

  • olog-trollolog-troll says:

    Jüriyi anlamak gerçekten imkansız. Öncelikle elinize sağlık eleştirilerimin hiç biri projenize değil ama, şartnamede kat planları 1/200 istenirken 1/400 bodrum kat çiziliyor. 1/50 sistem detayı istenirken (Kısmi plan, kesit ve görünüş) sadece sistem kesiti çiziliyor. Bunlar şartname dışı sayılmazken flash bellekde dwg çıkmadı diye onlarca proje eleniyor. Jüri gibi jüri be!…

  • Avatarmserkan says:

    olog the troll, bu proje için eleştirdiğiniz ölçek problemini katılımcı başka bir proje için yok sayıp sarece juriyi eleştirmişsiniz. Tutarlılık?

Bir cevap yazın