Eşdeğer 1. Ödül, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Adana İli Merkez İlçeleri Simgesel Odak Alanları Davetli Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Eşdeğer 1. Ödül, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Adana İli Merkez İlçeleri Simgesel Odak Alanları Davetli Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Tasarım Alanı: Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Çevresi

PROJE RAPORU

SİMGE ADANA: BUĞULU PARK

Adana’nın Yeşil Alanlarını Birleştiren Yeni Bir Kentsel Kurgu:

Proje kentsel ölçek bağlamında, Merkez Park, İnönü Parkı ve Atatürk Parkı‘nı birleştiren yeni bir ardışık mekanlar dizgesi önermektedir. Bu yeni kurgu, öneri mimari yapılar ile seçilmiş mevcut yapıların kültürel kullanıma dönüştürülmesi sonucu zengin bir kültürel yaşam sürekliliği olarak tariflenebilir.

Kentsel Hafıza: Yeni bir Kentsel Deneyim Yolculuğu

Önerilen Buğulu Park projesi, kentsel yatay süreklilikte bir ardışık mekanlar kurgusu ile yeni bir kentsel deneyim yolculuğunu sunmaktadır. Günümüz kentsel tasarım anlayışıyla, şehir sadece fiziksel özelliklerinin değil, insanla kurduğu ilişkinin, birbaşka deyişe “DENEYİM”in kentsel hafızada etkin olduğu bir yerdir. Tam da bu noktada proje, ardışık mekanlardan oluşan ve yeni bir kentsel yolculuk tanımlayan bir “hafızasal mekanlar dizgesi” önermektedir.

İklim ve Mimari Tavır:

Önerilen Buğulu Park, kentsel yolculuk boyunca ardışık gölgelikli mekanlar oluşturmaktadır. İnsanları günlük yaşamlarında sokağa davet etmekte ve kentin bu parçası bir yaşayan festival alanına dönüşmektedir. Önerilen mimari elemanlar, mevcut ağaçlar ve yeşil doku ile bütünleşmekte ve “3 boyutlu yeni bir katmanlaşma” önermektedir. Önerilen kurgu ile beraber, mimari objelerin gölge alanlar yaratması yerine, bünyesinde barındırdığı yeşil dokunun gölge yaratması ile yeni bir anlayış ortaya koyması düşünülmektedir.

Serinletme sistemi:

Önerilen Buğulu Park’da, Adana’nın özellikle sıcak iklim bölgesinde olması dolayısıyla gelişmiş sisleme sistemi ile elde edilen soğuk su buharı ortama püskürtülerek ısı düşüşü sağlanmıştır. Bununla birlikte yapıların kimliği de belirgin bir özellik kazanmaktadır.

Deneyim

Önerilen zarif mimari strüktürler, içerisinde yeşil doku barındırmaktadır. Ardışık olarak konumlandırılmış bu yeşil dokular ve mimari strüktürler “kentsel ahenk” yaratmanın ötesinde birer deneyim alanıdır. Mimari objelerden sıcak zamanlarda püskürtülen serinletici su buharı ile yapılar Adana sıcak iklim bölgesi için hem bir konfor elemanı, hem de su buharı ile temas edilebilen birer deneyim alanına dönüşmektedir. Bundan hareketle, bu mimari objeler birer aktivite ve deneyim durağına dönüşmekte, çocukların ve her yaştan kentlilerin deneyimlemek için buhar saatlerini kovaladığı birer katalizör objeye dönüşmektedir.

Belediye Meydanı

Parkın bir uzantısı olarak oluşturulan Belediye Meydanı açık-yarı açık ve kapalı kamusal alanları barındırmaktadır, üretim, paylaşım, etkileşim alanı olarak kurgulanmıştır. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği mekanları içeren ve kentlilerin buluştuğu bir odağa dönüşmüştür.


Etiketler

Bir cevap yazın