Data Center / Veri Depolama Merkezi

Onur Polater'in 2019 yılında Fırat Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje - VII kapsamında, Dr. Hasan Polat yürütücülüğünde tasarladığı Veri Depolama Merkezi / Data Center projesi.

Veri merkezi (data center), bir kuruluşun bilgi teknolojileri (BT) operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezi hale getiren, büyük miktarlarda verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve dağıtılmasına olanak sağlamak amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğunlaştırıldığı bir merkezdir. Bu tarz yapılar yüksek güvenlikli yapılar olup genelde yapının inşa edileceği alan da göz önünde bulundurularak uygun topoğrafyaya inşası gerçekleştirilir.

Arsa topoğrafyasının düz olması ve aynı zamanda ulaşım imkanının kolay olması projenin pozitif yönlerini oluşturmaktadır. Lakin yerleşkelere aşırı yakın olması ve yaya-araç yoğun trafik aksı üzerinde bulunması güvenliği sınırlayacak faktörlerdi. Bu yaklaşımlar ve çeşitli analizler göz önüne alınarak yapının girişi ve konumlandırılmasına dikkat edilmiş olup; Araç girişinin Fırat Üniversitesi içinden alınması uygun görülmüştür. Yapı temel olarak 3 farklı ana kütleden oluşmaktadır. Özellikle bu yapıların fabrika görüntüsü yıkılmak istenmiş olup, müşteri ve operasyon binasının girişleri sosyal mekanlarla çakışacak ortak bir avludan sağlanmıştır. Bu çözümlemeyle daha sosyal bir ortam oluşturulmak istenmiş olup ‘Sosyal Proje Ofisleri’ mantığında bir ‘Data Center’ fikri üzerine gidilmiştir. Sunucuların bulunduğu nispeten daha kaba cepheye sahip Whitespace binası arka planda tutularak sosyal avludan görüşü engellenmiştir. Bunun için yapı girişi -4,00 kotundan sağlanmıştır. Müşteri ve operasyon binası: 2 bodrumdan ve üzerinde 2 kattan oluşmaktayken; Whitespace binası zemin kat ve üzerinde iki kattan oluşmaktadır. Müşteri hizmetleri binasının kuzey kolunda 4 kata kadar çıkacak şekilde otel çözümlenmiştir. Yapının ana kütlesini Whitespace teknik binası oluşturmaktadır. Özellikle bilgisayarların yoğun bulunduğu bu salonların havalandırılması ve gerekli kablolama sistemlerinin çekilebilmesi için bir takım yapısal düzenlemelere gidilmiştir. Yapının kuzeyinde yer alan dış üniteleri gizlemek ve bir bütünlük sağlamak amaçlı bir çeşit perde olacak şekilde çelik düşey strüktürler ile dış üniteler gizlenmiştir.


Künye:
Projenin Adı: Veri Depolama Merkezi
Projenin Yeri: Merkez/Elazığ
Projenin Yılı ve Durumu: 2019/Konsept Proje
Tasarımın İçeriği: Erişilebilirlik, sosyal ofisler, sunucu salonları, etkileşim
Fonksiyonları: Rekreasyon, ofis, veri merkezi
İş Veren Adı: Akademik
Etiketler

Bir cevap yazın