Çengelköy’de Sanat Merkezi Projesi

Çengelköy’de Sanat Merkezi Projesi

2020-21 Güz yarıyılı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde, Doç. Dr. Emine Köseoğlu tarafından koordine edilen ve yürütülen MIM19201E Architectural Design 1 stüdyosunda Elanur Erdağı tarafından tasarlanan Çengelköy'de Sanat Merkezi Projesi.

Sanat Merkezinde Hat Sanatı icra edilmektedir. Bu bağlamda gereken mekanlar listelenip leke kararları alınmıştır. Gerekli mekanlar; sergi salonu, atölyeler, hattat odaları, kafeterya ve teknik mekanlardır. İstanbul Çengelköy’de Güzeltepe Caddesi’nde bulunan arsanın üç tarafı yol halindedir. Proje tasarlanırken ilk olarak leke kararları alınırken çevre faktörlerine göre karar verilmiştir. Daimi gürültünün olduğu bölgeye otopark, teknik mekanlar; bostanın ve sessizliğin hakim olduğu  bölgeye ise açık mekanlar ve kafeterya konumlandırılmıştır.

Sanat merkezinin tasarımında rampa vurgulu hale gelmiştir. Rampa sadece bir sergi alanı işlevi görmüyor ve rampa mekanlara açılabiliyor. Birinci sahanlıkta atölyelere, dördüncü sahanlıkta müzayede alanına ve beşinci sahanlıkta terasa açılıyor. Böylece rampa yapı ile bütünleşmiş, çok işlevli hale gelmiş oluyor. Rampa kovası atrium halinde ve cephesi taş kaplamadır. Cephede hiçbir açıklık olmamasının sebebi hat eserlerinin güneşten zarar görmemesidir.

Sanat merkezinin tasarımında 1. katın çıkmalarıyla yarı açık alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca 0.70 kotundaki workshopun olduğu bölgede topoğrafya ile oynanarak -2.00 kotunda bir yarı açık alan oluşturulmuştur. Açık mekan olarak sanat bahçesi ve oturma alanları vardır. Sanat bahçesinde öğretim gören öğrenciler güzel havaları değerlendirip açık alanda da çalışabilirler.

Architectural Design 1 projesinin başlıca amacı bulunduğu arazinin çevresini de düşünülerek tasarlanmasıdır. Bu bağlama göre açık, kapalı ve yarı açık mekanların bilinçli bir şekilde konumlandırılmasıdır.

Etiketler

Bir cevap yazın