Boundary House

Boundary House

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Sümeyra Koca'nın, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Prof. Dr. Arda İnceoğlu yürütücülüğünde hazırladığı "Boundary House" projesi.

Proje İstanbul’un Edirnekapı ilçesinde yer almaktadır. Mekân içerisinde özel, yarı özel ve kamusal alanlar bir arada bulunmaktadır. Proje mekânı olan Edirnekapı ilçesi tarihi açıdan çok yoğun ve devamlılığını koruyan Surlar ile daha da ilginç ve keşfedilmeye açık bir yerdir. Semti gezdiğinizde gözünüze birçok farklılık çarpabilir. Bunlardan başında ada sınırları ve mekânların zamanla değişen boşluk, doluluk oranları gelir. Edirnekapı’nın zamansal olarak dönüşen ve dönüşmeyen iki durumunu Pervititch sigorta ve günümüz haritasından çakıştırarak inceleyebiliriz. Dönüşmeyen kavram olan ada sınırları bariz bir şekilde Edirnekapı’da devamlılığını korumuş hatta Sur çizgisi bölgenin en keskin sınır kavramını var etmiştir. Dönüşmeyen olarak mekânların doluluk boşluk oranları, sur siluetinin zamansal olarak değişmesi bu kavramı desteklemiştir. Bu semte ait olan iki kavram yapıyla bütünleşmiş olması ile semtle arasında bir bağ kurmuştur. Yapının keskin sınırlarının bariz gözüküyor olması semtteki dönüşmeyen kavramına referans verirken mekânın içerisindeki kullanıcı çeşitliliği ile o mekânların kullanım amaçlarının sürekli dönüşebilme olanağında Edirnekapının dönüşüm kavramını iletmiştir. Dönüşümün kullanım durumundaki farklılıkları dışında bu kavramı yapıda fiziksel olarak da görebiliriz. Cephenin hareketli panellere sahip olması iç taraftaki kullanım şeklinin dışa bir yansıması haline gelmesi için oluşturulmuş, iç mekândaki hareketli duvarlar ise mekânsal olarak hem sınırların yumuşaması hem de fonksiyonel olarak dönüşümlere kolayca izin vermesi için kurulmuştur. Yapının dışarıdan keskin ve dönüşmeyen duruşuna karşılık iç mekandaki hareketlilik kent dokusunun bir yansıması haline gelmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın