Borders (Sınırlar)

MEF Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Satuk Buğra Sarı'nın, ARC 202, Architectural Design IV kapsamında Dr. Öğr. Üye. Avşar Karababa yürütücülüğünde hazırladığı konut projesi.

Borders (Sınırlar)

MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım IV dersi uygulama çalışması olarak Avşar Karababa yürütücülüğünde; Edirnekapı surları ve Kariye Müzesi sınırları içerisinde bulunan çalışma alanında, oradaki halk ve yeni gelen kullanıcılar ile birlikte kalkınmayı sağlayacak ve gelen kullanıcıların getireceği özgün katkıların bulunduğu kapsayıcı bir senaryo çalışması doğrultusunda oluşturulmuş bir konut projesidir.

Senaryoda kullanıcı olarak, çevre halkı bioenerji hakkında bilinçlendirmek ve bunu konut ekosistemi içerisinde kullanmak için elektrik üretimi yapan bir bioenerji araştırmacısı, civardaki bahçelerde ve boş arazileri üretilebilir arazi konumuna getirip sebze üretimi ve bunun kış aylarında devamlılığını sağlayacak bir serada suda tarımla yapılacak ürünlerle civardaki insanları ve gelen yeni katılımcıları bir araya getiren, ekosistemi de destekleyen ortak mutfak alanına sahip olan yiyecek aktivisti ve oymacılıkla ilgilenen, bu doğrultuda da yenileme ve bilgilendirme çalışması verecek olan marangoz eşi. Son olarak da bölgedeki çocuklar ve onlar hakkında yazılar yazacak olan yazar ve seramik kursu verecek olan seramik artisti eşi vardır.

Bu projede konutlar, çalışma alanları, sergi ve kamuya açık olan alanlar bir bütün olarak düşünülmüştür ve sirkülasyon elemanı olan merdivenler merkezi bir çekirdek içerisinde bulunmak yerine, bu konutları ve alanları birbirinden ayıran duvarlara çelik strüktür yardımı ile bir araya gelecek bir yapı sistemi şeklinde tasarlanmıştır. Perde duvarların ana taşıyıcı olarak kullanıldığı çalışmada, arazideki ağaçlar ve bitki örtüsü göz önünde bulundurulmuş ve bu doğrultuda bir aks sistemi tasarlanmıştır. Hareket akışının kolay olması için halka açık olan sergi, atölye ve ortak alanlar alt kotta konumlandırırken, özel yaşam alanları daha üst kotlarda konumlandırılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın