Bir Metinin Mekansallıklarını Bir Yüzeye Performatif Olarak İşlemek

Bir Metinin Mekansallıklarını Bir Yüzeye Performatif Olarak İşlemek

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Alp Emre Çelik, Durmuş Alper Aksu ve Selin Tutku Aslan, MİM428 Mekansal Algı ve Temsil dersi 2021-2022 güz dönemi kapsamında performatif bir algılama biçimi ürettiler. 

Açıklama metni:

Edgar Ellen Poe’nun “Kalabalıkların Adamı” metninden yola çıkarak ele aldığımız zaman, katman, hareket, imgelem, durum gibi kavramlarla altlığının oluşturulduğu bu performatif çalışma, tahayyül edilen mekânın yeniden ele alınarak, hareket ve zamansallık katmanlarıyla yeniden inşa edilmesi olarak yorumlanabilir.

Metinde güçlü anlatımlarla desteklenen takip edilme, takip etme, meydan ve dar sokaklar, güzergahlar ve duygu durum değişimleri gibi kavramları farklı katmanlarla anlatmak için 7×4 metre boyutlarında bir oda ve metinde geçen iki ana karakteri canlandıran iki farklı oyuncu seçildi. Kalabalıkların Adamı metni karakter hareketleri, duygu durum değişikleri ve mekan farklılıkları gözetilerek senaryoya dönüştürüldü. Seçilen oyuncular yazılan senaryodaki hareketlerini, ellerine aldıkları iki uzun fırçayla beyaz zemin üzerinde izdüşümlerini göstermeleri planlandı.

İzdüşümleri ve hareketlerin beyaz kağıt üzerine yansıması ise siyah boyalarla yapılması planlandı. Böylelikle ana karakter (takipçi) ve yaşlı adam (takip edilen) karakteri metinde yaşadıkları ani durum ve mekan değişikliklerini tek bir yüzey üzerine kolayca aktarabildi. Zeminde oluşacak olan hareketlerin izdüşümüne ek olarak, bu performatif gösteri 3 farklı açıdan kayıt altına alınarak iki farklı çıktı oluşturulurdu:

Üretim öncesindeki yapılan hazırlıklar:

Bu içerik Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Ayşe Nur Şenel Fidangenç’in yürüttüğü “MİM428 Mekansal Algı ve Temsil” dersi kapsamında 2021-2022 güz döneminde üretilmiştir.

Üretimi Yapanlar

Alp Emre Çelik
Selin Tutku Aslan
Durmuş Alper AKSU

Etiketler

Bir cevap yazın