Beyazıt’ta Güzel Sanatlar Lisesi

Beyazıt’ta Güzel Sanatlar Lisesi

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Metin Erişmiş tarafından Beyazıt'ta tasarlanan Güzel Sanatlar Lisesi projesi.

PROJE RAPORU

Kentler, toplumların ve bireylerin bir arada bulundukları ve sosyalleştikleri, her türlü sosyal ve kültürel sınıftan, farklı etnik gruplardan, birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip insanların bir araya geldiği toplumun birbirlerinden başkalaşan kesimleri için bir buluşma alanı rolü üstlenen mekanlardır.

Özellikle kamusal alanlar (sivil ve resmi kamusal alanlar) kentlerin oluşumu sürecinde önemli rol oynamıştır.

Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içerisinde dış mekanlar, bu mekanlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir.

Bu anlamda, toplumun yapılanması, bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda meydana gelmektedir.

Ancak günümüzde kontrolsüz gelişen metropollerin yaşamak için ideal bir çevre sunmadıkları, yapılar ve dış mekanlardan oluşan kurguların fiziksel özelliklerinin, kenti yaşayan kullanıcıların beklentilerine tam olarak cevap veremediği ve tasarımların dış mekan yaşantısına katkı anlamında eksiklikler ve hatalar içerdiği gözlemlenmektedir.

Bu sorunlardan yola çıkılarak Kamusal mekan olarak Merkezi noktada bulunan bir eğitim yapısı nasıl ortak kullanıma açılır düşüncesiyle yola çıktık.

Eğitim yapısının Kentin içinde bir odak noktası, bir toplanma yeri olması düşünülmüş sadece yılın 9 ayı faal olarak kullanılan hantal bir kamu binası yerine kamunun da etkin bir şekilde kullanabileceği (meydana açılan çok amaçlı salon-sergi ve kafeterya-restaurant) düşüncesiyle meydan fikri ortaya konulmuştur.

Cephede ise arazinin bulunduğu konumda bulunan han ve kütüphanelerde kullanılan girintili tuğla tekniğinden etkilenip, modern bir tasarımla black brick kullanılmıştır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın