Bergama Social Housing

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü öğrencileri Ekrem Öztürk ve Hamit Uzun tarafından, Ar302 kapsamında Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan ve Öğr. Gör. Dr. Kamal Eldin Mohamed yürütücülüğünde hazırlanan sosyal konut projesi.

Bergama sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası listesine girmeyi hak kazanmış, İzmir’in önemli ilçelerinden biridir. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve medeniyetlerin önemli merkezleri olarak kullanılmıştır. Bergama’ya yerleşen her medeniyet Bergama yerleşim planlarını hazırlamış ve uygulamıştır. Helenistik ve Roma döneminde ızgara planları üzerine gelişen yol sistemi 14.yüzyılda Türklerin ovaya yerleşmeye başlamasıyla kendi kendine organize olan kent örgütlenmesi, ızgara yol sistemi üzerinde yer alan çarşı, camii veya buna benzer önemli yapıların etrafında kümeleşen mahalleler ile kendi organik akslarını geliştirmiştir.

14.yüzyıldan günümüze ulaşan bu organik yerleşim planlarının analizlenmesi ve yorumlanması sonucunda; dar, hareketli sokaklar farklı ölçeklerdeki meydanlara, toplanma alanlarına ulaşması olumlu bir durum iken kenti arasında kümeleşen yapı grupları ve bunların içe dönük olması burada yaşayan insanları şehir yaşantısından izole etmiş olması olumsuzluk olarak değerlendirilmiştir. Şehir yaşantısındaki bu kararlar toplumsal yaşamı da etkilemektedir. İnsanları etkileşimini ve iletişimini azaltan bu kümeleşme ilçenin en büyük gelir kaynağı olabilecek turizm sektörünü de turistlerle kurulamayan olumlu iletişimden dolayı kötü etkilemektedir.

Tasarım kararı kentin iç dinamiklerine bağlı olarak insan hareketlerine karşı durmayan, yüzyılların alışkanlıkları ve coğrafyasıyla gelişmiş hareket akışına alternatif mekanlar hazırlarken önceki doku korunup yeniden yorumlandı. Daha sağlıklı bir toplum oluşturma adına önemli olan farklı sosyal grupların etkileşim ve iletişim içinde yaşaması öngörülmiştür.

Arazide ana rota stratejisi, insan yoğunluğu ve tarihi yapılardan alınan referanslar göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Bunun yanında ana rota üstünde kurgulanan ikincil meydanlar, arazide bulunan 7adet tescilli yapıyla beraber kurgulanmıştır.

Bergama’nın çok katmanlı kültürel yapısının yanında unutulmaya yüz tutmuş zanaatların korunup geliştirilmesi, birçok insana gelir kapısı olacağı gibi Bergama’nın ekonomik sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacaktır. Dünyanın çeşitli noktalarında kullanılmasına rağmen ülkemizde fazlaca bilinmeyen Parşömen kağıdı Bergama’ya özgüdür. Bunun yanında Halı Dokumacılığı, Sepetçilik, Tel Kırma Bergama’nın önemli zanaatlerindendir.

Proje 30 metrekarelik 22 adet öğrenci ve turist ünitleri, 50 ve 90 metrekarelik 32 adet arazi sakinleri ünitleri ve 60, 100 ve 150 metrekarelik 31 adet live and work ünitleri olmak üzere toplam 85 olmak üzere 9600 metrekarelik taban alana tasarlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın