Atatürk Bulvarı/Zafer Meydanı Fikir Projesi ve Kent Akademisi Mimari Projesi

Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü, MMR 401 Tasarım Stüdyosunda; Yrd.Doç. Emel Akın, Mete Öz ve Melike Atıcı yürütücülüğünde Büşra Çelik tarafından tasarlanan Atatürk Bulvarı/Zafer Meydanı fikir projesi ve Kent Akademisi mimari projesi.

PROJE RAPORU

Dönemin kültürel, simgesel, mekânsal özellikleri ile toplumsal bellek ve kent belleği yapılarını içeren Atatürk Bulvarı’nın zafer çarşısı/parkı/meydanı ve yıkılan Danıştay binasını kapsayan alan için fikir projesi ve eski Danıştay binasının arsasında kamusal kullanıma açık “Kent Akademisi” tasarlamıştır.

Fikir projesi ve mimari projede, tasarım alanının kamusal kullanıma açılarak alan ile kentliler arasında etkileşimin sağlanması, alanın kentin sosyal yaşamına katılması, nitelikli ve yeşil bir çevre düzenlemesi, kültürel ve sosyal bir odak alanı yaratılması, kamusal hareketlilik ve sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.

KENTSEL YAKLAŞIM

Proje alanına genel yaklaşımda Atatürk Bulvarı’nın bütününe ilişkin ulaşım ve yeşil alan kullanımı kararları alınmıştır. Bulvarın günümüze kadar geçirdiği aşamalar göz önünde bulundurulduğunda, trafiği hızlandırmak için yapılan yol genişletme, alt geçit/üst geçit vb. uygulamaların bulvarda yoğun bir araç trafiği yarattığı gözlemlenmiştir. Bulvardaki yoğun araç trafiğini azaltmak, yaya kullanımını çeşitlendirmek amaçlarıyla:

– Merkez çevresinde yoğun kullanımlı bir çeper yol oluşturarak, semtler arası taşıma yapan otobüslerin bu yolu kullanması; merkez içine ulaşımın transfer noktaları ile bağlantılı kısa mesafeli ringler ile yapılması,

– Kent merkezindeki otopark alanlarının azaltılıp yüksek ücretli hizmet vermesi, çeper üzerine düşük ücretli yüksek kapasiteli otopark alanları yapılması,

– Merkez içinde yer alan otobüs/dolmuş depolama alanlarının kaldırılması,

– Bulvar boyunca sürekli, yaya/bisiklet kullanımını destekleyen yeşil aks oluşturulması önerilmiştir.

ZAFER MEYDANI VE ÇARŞISI

Günümüzde tanımsız bir boşluk olarak kent merkezinde bulunan Zafer Meydanı, alt kotta bulunan çarşı ile aynı kota getirilerek özelleşmiş, çarşı kullanımıyla desteklenen bir meydan yaratılmıştır. Çarşı üzerinde bulunan mevcut yapı, çarşıyı destekleyen kafe, alışveriş alanları vb. işlevlerle desteklenmiştir. Mevcut yapıya eklenen saçak ile Atatürk Anıtı’na vurgu yapılması ve üst kottaki arka sokaktan Zafer Parkı’na vista verilmesi amaçlanmıştır.

KENT AKADEMİSİ

“Akademi” adını Atina yakınlarında bir zeytinlikten almaktadır, Platon ve oradaki halkın arasında bilgi paylaşımının gerçekleştiği bahçelerdir. Günümüzde eğitim kampüsleri kentin dışında kalmış, öğrenci ve akademisyenler kent merkezinden izole edilmiş durumdadır. Verilen arsada sanatsal, kültürel ve akademik paylaşımların gerçekleştirileceği bir “Kent Akademisi” tasarlanmıştır.

İki ana avludan oluşan yapıda, çevre yapılarla bağlantılı bir sistem kurgulanmıştır. Sanatsal ve akademik olmak üzere iki farklı işlevle kurgulanan avluların alt kot/üst kot kullanımları çeşitlendirilmiştir. Kafe, tiyatro, atölye, satış birimleri vb. mekânlarla halkın sürekli kullanımını sağlamak amaçlanırken; oluşturulan söyleşi alanları, derslikler, amfiler ile paylaşım sürekliliği sağlanmak istenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın