Abrantes Belediye Pazarı

Abrantes Belediye Pazarı

ARX Portugal'ın tasarladığı belediye pazarı, sokaklarda kurulan pazar konseptini binalaştırmayı deniyor. Yapının iki sokak arasında geçiş sağlaması ve daha önce el arabalarında ürünlerini satan esnafın kullanacağı bir market olarak kullanılması isteniyor.

Mimarları projeyi anlatıyor:

Abrantes Belediye Pazarı, tarihi şehir merkezinin sınırında yer alıyor. Oldukça dar olan arazi ve program yoğunluğu tasarımı büyük ölçüde etkiliyor.

Yapının, arka ve ön sokaklar arsasında bağlantı kurması isteniyordu. Öte yandan yakından incelendiğinde, yeni binanın çevresindeki konutlara yapacağı etkinin de üzerinde durulması gerektiği ortaya çıktı.

Tipolojisine bakıldığında pazar binası, kamusal mekan konseptinin limitlerine taşındığı bir yapı. Hala pek çok kültürde pazarlar sokaklarda kuruluyor ve satıcılar mallarını el arabalarında satıyorlar ya da standlar kurup çadırlar gererek pazar alanıyla ve şehir mekanını kesiştiriyorlar.

Yeni Abrantes Pazarı ise hem bir bina hem de sokak. İsteyen yapının kuzeye açılan merdivenini kullanarak veya standların arasından geçip spiral merdivenden devam ederek binanın önünden arkasına geçebilir. Esasında, bina duvarlarla şekillenmiş ve beton kabukla kaplanmış bir sokak.

Yapının tepesinde iki hacim güneş ışığını yakalıyor. Işık döşemelerdeki yırtıklardan alt katlara geçerken betonun dokusunun altını çiziyor ve zamanın geçişini görünür kılıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın