7. Mansiyon, Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

7. Mansiyon, Sucuzade Mahallesi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Sucuzade Mahallesi, Adana’nın eski ve önemli ilçelerinden biri olan Seyhan ilçesinde yer almasıyla beraber yoğun bir yapı bloğunun içerisindedir. Yapılacak meydan tasarımıyla, kullanıcılara kamusal alanda hem kentin en yoğun bölgesinde olup hem de kentin dışında olduğu hissi verecek bir kamusal bir alan sunmak hedeflenmiştir.

Bu düşüncelerle beraber tasarımı yönlendiren önemli unsurlardan biri olan tarihi çevre verileri, tasarımında oluşturulan zıtlığı tetiklemiştir. Çevrede yapılacak yapı bloklarının birbirini tekrar eden kütleler olması yerine; kente farklı bakış açıları sunması ve aynı zamanda Adana’nın kullanım alışkanlıklarından olan dam kültürünün yeniden yorumlanmasıyla kütle formları oluşturulması istenmiştir. Tarihi çevre ve yerleşik düzenle oluşturulan bu zıtlığın, gerilimi artıracağı ve meydana ulaşımını tetikleyeceği öngörülmüştür.

Projenin kurgusu Adana’da yaşayan insanların mekânsal kullanım alışkanlıklarını kamusal alanda yeniden üretmek üzerine oluşturulmuştur. Bunun nedeni oluşturulan yapıların yer ile olan ilişkisini güçlendirmek ve kullanıcıların yadırgamadan var olabilecekleri bir kamusal alan oluşturmaktır. Tasarım bunun için öncelikle Adana’da oluşan çatı yaşamına katkı sağlamak ve bir kent balkonu üretmek için bir “çatı yapı” şeklinde örgütlenmiştir.

Programın ana parçalarını çok amaçlı salon, amfi ve kentsel bellekte önemli röper noktalarından biri olan balıkçı pazarı oluşturmaktadır. Bu birimler farklılaşan çatı kabukları içinde yer alarak kentliye bölgenin verdiği karmaşadan kaçabilecekleri ve yeşil ile bir bütün olabilecekleri kamusal alanlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu yerden yükselen kabuklar yaya ulaşımını destekleyen akslardan yırtılarak meydana akışı sağlamaktadır. Balıkçı pazarı ve arazide yer alan tescilli yapıların yönlendirmesiyle oluşan aksı amfinin sınırladığı meydan karşılamaktadır.

Yarışma kapsamında yapılacak kentsel dönüşüm alanına önerilen yapılar:  Abidin Dino Sergi salonu, otel fonksiyonu ile yeniden işlevlendirilen 35 envanter numaralı yapı, Adana Kent Müzesi, Tarihi Esnaflar Çarşısı, Balık ve Sebze Pazarı, Kadın Eğitim Merkezi ve çok amaçlı salondur. Yeniden işlevlendirilen 35 envanter numaralı yapı, Adana’nın kültürel aktivitelerinden olan Altın Koza Film Festivali, Portakal Çiçeği Festivali ve Tiyatro Festivali’nde konukları ağırlamak amacıyla kullanılabileceği gibi onu çevreleyen yapı önerilerinden olan Adana Kent Müzesi ve Abidin Dino Sergi Salonu’nda yer alacak etkinliklere talebi artırabileceği öngörülmüştür. Adana kültüründe yer alan açık hava sineması kültürünü devam ettirebileceği düşünülen amfi de festivaller kapsamında kullanılabilir. Bunun yanı sıra, Adana halkının yerel alışkanlıklarından olan dam kültürüne yani, damda yıldızlara bakarak uyuma geleneğine cevaben köprüde bir ‘’Şehir Terası’’ kurgulanmış ve bu terasa teleskoplar düşünülmüştür. Diğer bir yönden, tasarım alanının yer aldığı çevrenin sosyal kültürel durumu düşünüldüğünde Kadın Gençlik Eğitim Merkezi’nde meslek kursları, gençler için tiyatro, sinema vb. eğitimlerin verilebileceği mekânlar oluşturulmuştur.

Bu fonksiyonlar ile geliştirilen programda meydan, gelecekte Adana’nın sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleşeceği meydan olarak öngörülmüştür. Bu meydan ile kentlinin birleşimini sağlayacak dev park ile bir ara yüz önerilmiştir; program parçaları da önerilen ara yüz ile çevrelenmiştir.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın