5.Mansiyon, LSV Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Doğal Yaşam Döngüsü

Doğal Yaşam Merkezi’nin kendi içerisinde sürdürülebilirliğini sağlayacak bir atık yönetimi ve enerji döngüsü projenin temel kararlarından biridir. Bu çerçevede konaklama ve rekreasyon alanların organik ve sıvı atıkları alan içerisinde arıtılıp dönüştürülerek yeniden merkez içerisinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Organik atıklardan kompost üretimi, sıvı atıklarında biyolojik arıtmadan geçirilerek bitkilendirilmiş alanların sulamasında kullanılması program dâhilindedir. 

Güneş enerjisi panelleri ile alan içi aydınlatma için sarf edilecek enerjinin büyük bir kısmının üretilmesi mümkündür. 

Meralardan sağlanan süt ve süt ürünlerinin, aynı zamanda organik tarım alanlarında belirli standartlarla yapılan üretimin konaklama alanı ve yeme içme mekanlarının gıda üretiminde kullanılması esastır. Bu üretimin artı değeri tadım birimlerinde günübirlik ziyaretçilere sunularak satışı gerçekleşecektir. 

Yeşil Alan Sistemi ve Peyzaj Prensipleri 

Alandaki öneri kullanımlar ve mevcut fiziki koşullar göz önünde bulundurularak 4 farklı peyzaj karakteri sergileyen bir farklılaşmadan söz edilebilir. Bunların birincisi proje alanının batısında bulunan ve yeşil ekosisteminin yıpranmış olduğu gözlenen alandır. Burası için aromatik süs bitkileri, çocuk oyun alanı ve tampon bölge başta olmak üzere önerilen programlar dahilinde alanın yeşil dokusunun kendi kendini yenileyeceği bir sistem önerilmektedir. Buna göre alanın uzun vadede doğal bitki örtüsüyle kaplanarak yeniden mevcut ekosistemin parçası haline gelmesi sağlanacaktır. 

Mimari Açıklama Raporu

Mimari programın karmaşıklığı ve zenginliği vaziyet planında belirli noktalarda yoğunlaşmak ve alanın büyük kısmını doğal peyzajında bırakmak olarak ele alınmıştır. Yapıların yer şeçimlerinde ise mevcut ağaç dokusu maksimumda gözetilmiş ve onerilen yapıların bu doku ile ilişkisi en üst düzeyde kurulmaya çalışılmıştır. Yapılar mümkün oldukça yerden kopartılarak bir plaka üzerinde tasarlanmış ve mevcut topoğrafyaya minimum müdahale önerilmiştir. Yapılarda enerji etkinlik anlamında önerilen temel prensipler şunlardır; 

1– Güneş enerjisinin etkin kullanımı (çatı panelleri vb.) 
2– Doğal ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması (ahşap, kamış vb.) 
3– Modüler strüktür önerileriyle yapı malzemesi ve artık malzemenin minimize edilmesi 
4– Güneş ışığının kontrolünün doğal yollarla sağlanması (kamış güneş kırıcılar ve kesitte odaların geri çekilerek doğrudan güneş ışınlarından korunması)

Etiketler

Bir cevap yazın