5. Mansiyon, Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

5. Mansiyon, Çaycuma Bilim Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde bulunan proje arsası, büyük koruluk bir arazide yer almaktadır. Arazinin çevresi konut dokusu, sosyal tesisler ve kamusal yapılardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda proje alanı bu çevresel faktörlerin birbiriyle ilişki kuracağı bir bilim merkezi ve rekreasyon alanı olarak tasarlanmıştır.

Kentsel Yaklaşım
Arazinin doğu yönünde bulunan Filyos Irmağı ve gelecekte ırmak kıyısında yapılması planlanan rekreasyon alanı, doğu-batı doğrultusunda oluşturulan yaya aksı ile bu aksın üzerinde bulunan eğitim-kültür merkezi yapıları ve spor alanlarını içerisine dahil ederek proje alanıyla doğrudan bağlamaktadır. Bu yaklaşım kentsel-kamusal alanların sürdürülebilirliğini sağlarken, bilim merkezi yapısının da kamusal kullanıma katılarak kent belleğinde yer edinmesini sağlar.

Proje Alanı Yaya-Taşıt Yaklaşımı
Alana yaya yaklaşımı proje alanının batı tarafındaki konut dokusundan, doğu tarafındaki kamusal akstan ve arazinin güneyindeki anayoldan olacaktır. Yaya ve taşıt trafiği birbirinden tamamen ayrılmıştır. Araziye araçla yaklaşım arazinin güney tarafından yapılacaktır. Arazi içerisinde konumlandırılan yürüyüş yolları acil durum ve ihtiyaç halinde servis yolu olarak değerlendirilecektir.

Yapı ve Peyzaj Kurgusu
Yapı arazinin mevcut potansiyelini kullanarak kendisini topoğrafyanın uzantısı olarak oluşturur/dönüştürür ve bölgenin doğasına saygı ile yaklaşarak, kentsel imgesini yalınlık-uygulanabilirlik-ekonomiklik üzerinden kurar. Koru alanındaki ağaç sınırları dikkate alınarak yerleştirilen proje doğal yaşamı ve döngüyü geliştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Güney yönündeki anayoldan gelen promenad arazinin koru dokusunun aksine lineer dizilmiş ağaçlarla güçlendirilerek insanları bilim merkezine davet eder ve bilim merkezi adına doğa ile kurgulanmış bir temsiliyet oluşturur. Bu promenad arazinin mevcut koru dokusunun da mimari bir öğeye dönüşmesiyle Plaza ile sonlanır ve yapı bütününün giriş meydanını niteler.

Yapı izi, topoğrafyadan yukarıya kaldırılarak teraslar oluşturulmuştur. Bu teraslar ve toprak arasına da yapı fonksiyonları yerleştirilmiştir. Yapı koruluk alanın içerisinde hem belli bir miktarda gömülerek hem de parçalanarak mümkün olduğunca dokuya uyumlu ve ölçekli hale getirilmiştir. Teraslar park içerisinde rekreatif aktivitelere oluşturduğu açık amfilerle dahil olurken, bilim merkezi kullanımına da açık hava sergileri-gözlem terası-büfe terası gibi kullanımlarla destek verir. Bu noktada yapı ve park keskin çizgilerle ayrılmaz. Yapı ve park deneyimi biraradalık gösterir.

Arazinin içerisinde yer alan yürüyüş yolları araziye minimum müdahale edecek şekilde kurgulanmıştır ve arazinin çeperleri ile ilişki kuracak biçimde koru hissini bozmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ve bu yolların üzerlerinde doğa ve gökyüzü gözlemlemeleri için gözlem kuleleri yerleştirilmiştir. Arazinin doğu tarafında eğitim yapıları ve kentsel yaya aksının bulunduğu tarafta planlanan mevcut koruluğun sağ tarafındaki açık hava aktivite alanı-çayırı hem okul öğrencileri hem de ziyaretçiler için toplu aktivitelere olanak sunmaktadır.

Gelecekteki Yapılaşma Önerisi
Proje tasarlanırken mevcut durum değerlendirilmiş ve eskiden yapılaşma olan alana yeni proje önerisi yapılmıştır. İleride ihtiyaç olduğu durumda yapılacak olan ek yapılaşma önerisi de projedeki tasarımın izlerini devam ettirecek şekilde mevcut durumda ağaçlık olmayan alanda önerilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın