5. Mansiyon, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

5. Mansiyon, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI (BÇM) MİMARİ PROJE RAPORU

Bornova ilçe merkezinin doğusunda yer alan proje arazisi BBF alışveriş merkezinin güneyinde bulunan konut bölgesinin odak noktasında bulunmaktadır. Kentsel veriler incelendiğinde, gerek araziye ulaşımın netliği gerekse arazi konumunun merkezi olması, yapılacak tasarımın DİKKAT ÇEKİCİ bir ODAK NOKTASI olması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Kent için belirtilen ihtiyaçları karşılaması beklenen tasarımda iki önemli konu yönlendirici olmuştur.

1) Çocuğun Gelişim Sürecinin Mekanlarla ve Donatılarla Desteklenmesi
2) Bir Tasarım Stratejisi “Koruyarak Yap”

Bu iki konunun tasarıma yansıması;

YERLEŞİM KARARLARI

Çocukluk döneminin, koruma ve sahiplenme duygularının en yoğun yaşandığı dönem olduğu bilinmektedir. Çocuğun tanımlayabildiği ve kendi ölçeğinde olan her şeyi sahiplenmek istediği bir dönemdir.

Bu sebeple, yerleşim kararları alınırken üzerinde en fazla durulan konu, oluşturulacak mekanların çocuk ölçeğinde, çocuğun korumak ve sahiplenmek isteyeceği mekanlar olabilmesi olmuştur. Bunu sağlayabilmek için, arazinin çeperlerine konumlandırılan BÇD yapısının doğusunda içerisinde kalıcı ve geçici sergi-deneyim alanlarının bulunduğu “Çocuk Dünyası” diye adlandırılan avlulu bir birim oluşturulmuştur. Girişler arazinin Kuzey-Güney doğrultusunda çözülmüş, bu sayede kullanıcının, imarda bulunan ve kurgulanacak parklarla ilişki kurabilmesi amaçlanmıştır. Bina konumlandırılırken, mevcutta bulunan ve insanlık tarihi boyunca birçok mitolojide kendine yer bulan “Zeytin Ağaçları” korunarak tasarımın bir parçası olarak kullanılmıştır.

PLAN KARARLARI

Plan kararları verilirken sergi, bilgi ve deneyim alanları ile diğer işlevlerin kuracağı plansal ilişki en önemli konu olmuştur. Bu ilişki zemin katta; çift giriş çıkışı olan kalıcı sergi, bilgi ve deneyim alanlarının giriş hollerine bağlanmasıyla, 1. katta; geçici sergi, bilgi ve deneyim alanlarının koridor hollerine bağlanmasıyla sağlanmıştır. Bu çözümle, diğer mekanlarla kontrollü bir ilişki kuran sergi alanlarının, bağımsız bir “Çocuk Dünyası” olabilmesi amaçlanmıştır.

Zemin katta bir kent sokağı kurgulanmış, etrafında çözümlenen çok amaçlı salon, satış birimleri, kafeterya, yaş günü-kutlama işlevleriyle, sergi işlevi olmasa da binanın yaşayabilmesi hedeflenmiştir.

CEPHE VE MALZEME KARARLARI

Cephe tasarımı yapılırken, dikkat edilen en önemli konu cephenin, arkasına gizlenen mekanların kimliğine uygun olması olmuştur. Kalıcı ve geçici sergi, bilgi ve deneyim alanları (Çocuk Dünyası) cephesi ahşap yoğunluklu bir cephe şeklinde tasarlanırken, diğer işlevlerin bulunduğu birimin cephesi daha ağır bir malzeme olan betonun boşaltılmasıyla oluşturulmuştur. Malzeme seçimi yapılırken çocuğun en çok tanıdığı ve karşılaştığı malzemeler seçilmiştir.(Evinde hissetmesi) Beton, ahşap ve cam. Cephelerde kurgulanan renklerle ildi çekici bir yapı algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KARARLARI

Sürdürülebilirlik daimi olabilme anlamına gelmektedir ve uzun vadeli yatırımlarla karşılık bulabilecek bir kavramdır. Tasarımda pasif sistemlerin çözümüne büyük önem verilmiş; doğal aydınlatmanın, doğal havalandırmanın ve yönelimin iklim verileri doğrultusunda kurgulanmasına dikkat edilmiştir. Çatıda oluşturulan ve zeytin ağaçlarının uzadığı boşluklarla derin mekanların doğal ışık ihtiyacı karşılanırken, mekanların açık havayla doğrudan ilişki kurabilmesi sağlanmıştır. Kalıcı ve geçici sergi, bilgi ve deneyim alanları (Çocuk Dünyası) ışığın kontrollü bir şekilde mekana alınması gereken mekanlar olduğundan cephede ahşap güneş kırıcılar kurgulanmıştır. Böylelikle uzun vadede enerji harcamalarının minimuma indirgenmesi amaçlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın