5. Mansiyon, Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

5. Mansiyon, Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Yarışma alanının ana merkezi, deniz seviyesinden yaklaşık 60 m. yukarıda bulunmaktadır. Ana merkez üzerine batıdan doğudaya doğru giden bir ana omurga yerleştirilmiştir. Korunacak tarihi binalar, mevcut izler, topoğrafya, manzara yönü ve kente bakış “her bağlamda bu sürekliliği ” sağlamakta etkili olmuştur.

Tasarım kriterleri :

  • Topoğrafya: Arazi eğimleri her yöne manzara vermektedir. Kuzey yönünde; deniz manzarası bulunan kısıma 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı otel, enstitünün bir kısmı, çim amfitiyatro ve manzara noktaları, batı yönünde; 4 yıldızlı otel, ana giriş ve otopark, güney yönünde; manzara noktaları, kafe, etkinlik alanı ve piknik alanları, doğu yönünde; avm, kongre merkezi ve AVM meydanı, yine AVM üzeri manzara noktaları kente hakim ve doğrudan ilişki kuracak şekilde yerleştirilmiştir.
  • Peyzaj: Topoğrafya ile birlikte şekillenen mevcut peyzaj tamamen korunmuştur. Yine bu peyzaj izlerinin yönlendirmesi ile gerek ana omurga gerekse tasarım izleri şekillenmiştir. Özellikle güney – doğu yönündeki alan ayrıca ağaçlandırılmıştır.
  • Tarihi yapılar: Korunması gerekli tüm tarihi yapılara hafif çelik strüktür ve cam ile renovasyon yapılmıştır. Enstitü merkezi ana omurga üzerinde bulunan 12 adet yapı grubu içerisine yerleştirilmiştir. Diğer yapılara farklı fonksiyonlar verilmiştir.
  • Harabeler: Beton zeminleri kalmış harabelerin tüm izleri kullanılmıştır. Güneybatıda etkinlik (ceremony) alanı, bazı beton izler kaldırılıp yerine ahşap deck; yaklaşık 140 adet bulunan 3×5 m. boylarındaki beton izler yerine, hobi bahçeleri, organik tarım, meyva bahçeleri konulmuş; merkezde bulunan 35×200 m. boyundaki alan kaldırılıp, bir kısmı goler, diğer kısımları farklı bitki bahçeleri olarak düzenlenmiştir.
  • Deniz manzarası: Özellikle her iki otelin mümkün oldukça en geniş yüzeyinin deniz manzarası ile buluşması istenmiştir. +60 m. kotuna oturulan ana omurga alanı yine deniz manzarasına hakimdir. Amfitiyatro arazi eğimi ile birlikte deniz manzaralıdır.
  • Yerleşim korunum: AVM, oteller, kongre merkezi, tasarım enstitü alanı vb. alanlardan dolayı tarihi peyzajı ve yapıları olan bu alan yoğun kullanım alanı olacak. Gece ve gündüz canlılığı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı yerleşim oluşturulurken, tarihi belleği olan bu alanın “korunumu” ön planda tutulmuştur.
  • Kent merkezi ile ilişki: Alan bir çekim merkezi oluşturmaktadır. Ana omurga doğrudan kente açılmaktadır. Yoğun kullanımlı AVM, kongre merkezi, direkt olarak kent cepheli, yola yakın ve kolay ulaşılabilirdir. Taşınacak olan liman, Eti Bor Tesisleri ve kıyı bandının merkez ile irtibatlandırılarak, endüstiriyel park, kıyı rekreasyon alanları olarak düzenlenmesi önerilmektedir. Tren yolunun rekreasyon alanına katılımı, kent merkezine bisiklet yolunun yapımı, güney yönündeki boş alanın yine, çocuk parkı alanı, botanik bahçe ve rekreatif amaçlı kullanımı önerilmektedir. Alan ile kuzey batı yönündeki sosya kültürel alan ve yeni konut alanı arasındaki organik bağın oluşturulması önerilmektedir.

 

Etiketler

Bir cevap yazın