4. Mansiyon, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

4. Mansiyon, Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Kentsel Çevre;

Tasarım alanı Ankara’nın tarihi kent merkezi Ulus’ta bulunmaktadır. Alan ve yakın çevresi incelendiğinde birçok tarihsel referansın ve yapının bulunduğu, dönemin planlama ve mimarlık anlayışını yansıtan bir çevre içerisinde alanın nitelik kazandığı söylenebilir. Ankara Kalesi eteklerinden aşağı inen tarihsel doku erken Cumhuriyet Dönemi yapılaşma ve plan anlayışını yansıtan yapı ve düzenlemeleriyle yeni bir mekana kavuşmaktadır. Bu mekanın omurgası kuşkusuz ki 1928 yılında yapılan Jansen planında kentin gelişim aksını tanımlayan Atatürk Bulvarı’dır. Bulvar kenti kuzey-güney ekseninde kat eden ana ulaşım ve gelişme arteri görevini üstlenmiştir.  Tasarım alanına erişim yine bu aks üzerinden sağlanmaktadır.

Erken Cumhuriyet Dönemi sonrası kent merkezinin güneye, Kızılay’a kayması, birçok kamu yapısının taşınması Ulus’u atıl bıraksa da bugün Ulus kendi potansiyellerini tekrar keşfetmeye ve kentin geleceğindeki rolünü tekrar gündeme getirmeye çalışmaktadır.

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi’ de bu potansiyeli açığa çıkarmaya çalışan bir yapı olarak düşünülebilir. Bu eksende Ulus’a kazandırılacak çağdaş bir yapının içinde bulunduğu çevrenin sosyal-ekonomik-mekansal nitelikleriyle ilişkisi önem kazanmaktadır. Ayrıca bu yapının yıllar sonra alana bir “ilk dokunuş“ özelliği taşıması sebebiyle tasarımın ayrı bir hassasiyete sahip olması gerektiği düşünülmektedir.

Tasarım Kurgusu;

Tasarımın ana kurgusunu, yapısı gereği ayırıcı, bölücü, sınır koyan bir eleman olarak tariflenen DUVAR öğesinin, yeniden yorumlanarak bütünleşik hacimler yaratmayı amaçlayan “kentsel bir bağlaç”a dönüşmesi oluşturmaktadır. Yarışma alanının önündeki kamusal açık alanda zeminden başlayan DUVAR öğesi kamusal kullanım senaryoları ile birlikte yükselip, program parçalarını kavrayacak biçimde örgütlenir. Bu örgütlenmede DUVAR öğesinin yerden yükselmesi ile birlikte, altında Şehit Teğmen Kalmaz caddesi ve Hal sokakta bıraktığı boşluklar, hem yapı girişlerini tarifler, hem de yarışma alanının önündeki açık alanın kullanım senaryolarını güçlendirir. DUVAR öğesinin yapının çatı noktasındaki bitişi restoran, işlikler ve açık amfi ile farklı zaman dilimlerinde yapı kullanımlarından bağımsız yeni kullanım olanakları sağlayan program parçaları ile son bulur. Yapının çevre ile kurduğu ilişkiyi güçlendirmek amacı ile DUVARın düşeyde parçalanması, yeni kamusal yüzeylerin oluşumunu sağlar. Susam sokak üzerinden başlayan ve Şehit Teğmen Kalmaz caddesi ile devam eden, Hal sokağa bakan yüzeyinde genişleyen ve kentsel bir balkona dönüşen bu düzlem, performans alanının üst fuayesinde sonlanır. Dolayısıyla yapıyı saran bu yüzeyler boşlukları ile birlikte kütüphane, performans alanı fuayelerinin kamusal girişleri ile ilişkilenir. DUVAR öğesi yapı kabuğunun yanı sıra yapının iç mekanındaki bütünsel hacimde de hissedilir.  Ana yaklaşım noktasından yapıya girildiğinde bütünsel hacmin Şehit Teğmen Kalmaz caddesine doğru sergi yüzeylerini oluşturması ve ikinci girişi tariflemesi; performans alanlarının farklı kotlarında yer alan fuayelerinin bir galeri etrafında örgütlenmesi, kütüphane mekanının farklı kotları bağlayan akışkan konumu iç mekan kurgusunu zenginleştiren diğer öğelerdir. Tasarım, DUVAR öğesinin iki boyutlu düşünme sistematiğini üçüncü boyuta taşıyan bütünleşik mekan silsileleri ile kendini var eder.

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması Sonuçlandı

Etiketler

Bir cevap yazın