4. Mansiyon, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Yarışması

Mimari Rapor

Konum

Gazipaşa tarım ağırlıklı bir üretimin olduğu tipik bir Akdeniz kentidir. Antalya ve Mersin yolunun çevresinde şekillenmektedir. Yeni havaalanı ve turizm merkezleri  ise kenti yakın zamanda dönüştüren önemli dinamiklerdir. Belediye Hizmet Binası alanı gelişmekte olan kent için önemli bir eşikte yer almaktadır.

Amaç

Büyüyen ve gelişen dinamizm içerisinde hizmet binası ve çevresi kentin yeni odaklarından birisi olmayı hedeflemektedir. Yeni odağın potansiyellerini ve gereksinimlerini karşılamak tasarımın ana kriterlerinden biri olmuştur. Yalnızca işlevsel ve fiziksel gereksinimleri sunmak dışında kentin gündelik hayatını şekillendirebilecek bir tasarıma ulaşılmaya çalışılmıştır.

İklimsel veriler mekansal talepleri de beraberinde doğurur. Akdeniz iklimi için kapalı, açık ve yarı açık mekan kurgusu ve bunların birbiri içerisindeki sürekliliği, biraradalıklarının sunduğu mekansal zenginlikler  projeyi şekillendiren bir diğer önemli tasarım kriteridir.

Yarı açık mekanlar ve bu mekanların birbiriyle görsel etkileşim içerisinde olması önerilen projenin tanımlayıcı unsurudur.

Belediyenin yönetimsel kurumsal işlevini karşılayan yapılar ile dükkan, çarşı, ofis, sinema salonları gibi sosyal işlevleri kamusal bir odakta kesiştirmek hem mekansal kurguyu hem de  burada oluşacak gündelik hayatı şekillendirecektir.

YAKLAŞIM 

Yapı arazinin kuzey ve batı  çeperine çekilerek önü  kent meydanı olarak tasarlanmıştır. Rasih Kaplan Caddesi ve Mehmet Oğuz Bulvarı’nın kesişiminde oluşan kavşak, hizmet binası ve pazar alanının girişini tanımlayan meydanlarla pekiştirilerek bütünde büyük bir meydan oluşumuna gidilmiştir.  

Kent meydanı; belediye binası girişi, kent amfisi, kafeterya, ticari birimler arasında yer alır. Yeşil, sert zemin ve su gridalliğindeki meydan günün farklı saatlerinde dinamikliğini sürdürecek niteliktedir. Akdeniz kentlerinin gereksinimi olan kolonadlı saçaklı yarı açık mekanlar , ticari, rekreatif ve sosyal birimler meydanı güçlü bir şekilde sarmaktadır. 

Mersin-Antalya yolu üzerinden bina algısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla çarşı kütlesi tek katla sınırlanmış ve üzeri kent terası olarak tasarlanmıştır.

Kuzey ve batıya yaslanan belediye hizmet binasının simgesel etkisi, meydanla bütünleşen her iki cephesinden de okunabilir.

Tasarım Öğeleri

Belediye kütlesi uzun yapısal formu içerisinde geniş iç boşluklar ve yarı açık alanlar taşır. Doğal aydınlatma ve rüzgar dolaşımı bu boşlukları örgütleyen önemli öğelerden biridir.

Yapı 6×6’m lik aks düzenindeki betonarme iskeletten oluşur. Bu iskelet ofis alanlarının gelecekteki farklı kullanımlarına göre değişebilme , geliştirilebilme esnekliğini sağlamaktadır.

Zemin kat, kent meydanı, belediye ana girişi,açılarak meydanla entegre olarak çalışabilen sergi salonu  , kreş ve ticari birimlerden oluşur.Yapının fonksiyonu gereği en yoğun kullanıma sahip olacak birimler(vezneli birimler-halkla ilişkiler-zabıta müdürlüğü) meydan ile aynı kotta kurgulanmıştır.Böylelikle bu birimler meydandaki sosyal alanların daha aktif kullanımını da beraberinde getirecektir. Yine zemin katta yer alan meydanı kuzey güney aksına açan pasaj, doğu batı aksında sergi holü ile kesişir.

Alt zemin katta ticari ve rekreatif  birimler,sinema ve fuayesi yer almaktadır. Meydandan bu kata ulaşım kent amfisi şeklinde tasarlanan açık hava gösterimlerine sahne olabilecek basamaklanma ile sağlanır. Kolonadlarla çevrili alt çarşı da iklimin gereksinimi olan gölgelikli yarı açık mekanlar yer alır.

Birinci kata erişim ticari birimler arasındaki merdiven ve belediye avlusundaki şeffaf asansörle sağlanır. Belediye birimleri için bu kat ara kat niteliğindedir. Katın meydana uzanan kısmında kolonadlı yarı açık teras kafeterya yer alır. Bu kattaki ticari birimler hem belediye çalışanlarının hem de kentlinin günün her saatinde kullanabileceği  mekanlar olup meydandaki kamusallığı üst kotlara taşır. Teras güney aksına uzanan kent amfisi ile bütünleşir.

Üst iki kat belediyeye ait ofisler meclis ve başkanlık birimlerinden oluşur. Meclis 2 kat yüksekliğinde bir salon olarak batı cephesinde kurgulanmıştır.Işık huzme biçiminde mekandan içeriye alınmaktadır.

Yapıda güneş enerjisinden maksimum düzeyde  fayda sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Bina çatısına yerleştirilecek fotovoltaik paneller binanın enerji yükünde önemli bir kazanım sağlayacaktır. Cephedeki doluluk boşluk oranları, güneş kırıcı panellerin  yönü ve sıklığı ile  güneş kontrollü bir biçimde yapıya alınmaktadır.Arkadlı mekanların sağladığı gölgelikli mekanlar su öğesi ile bütünleştirilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklığın yüksek olduğu kent için serin konforlu mekanlar önemli bir ihtiyaçtır.

Kuzey, güney, doğu cepheleri ofisler için konforlu ışık ve ortam sağladığı için bu yönler ofislerin kullanım alanı olarak tahsis edilmiştir. Meydana ve peyzaja yönelen güney cephesi hem yoğun güneş ışınından kontrollü bir biçimde faydalanılması hem de meydanla kuracağı görsel ilişkiler düşünülerek ahşap güneş kırıcılı olarak tasarlanmıştır.

Park, Pazar Alanı ve Haller

Park ile bütünleşik biçimde kurgulanan hal bölgesi belediye meydanına lineer biçimde uzanmaktadır. Haftanın belirli günleri pazar alanı olarak kullanılan alan park ve kentin modern meydanına uzanan gezinti hattı, yaya promenadı olarak kurgulanmaktır.  Gezinti hattının kıyısında ise haftanın hergünü faaliyet gösteren, korunaklı bir üst örtü ile tanımlanmış, araç tarafiği düzenlenmiş hal yapısı yer alır. Zemindeki gridal doku tarım kenti olan Gazipaşanın çevresinde gelişen seralar ve tarım alanlarına gönderme yapan bir soyutlamadır.

Etiketler

Bir cevap yazın