3. Ödül, TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2017

3. Ödül, TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2017

Proje Raporu

Kültürel Peyzajların Korunması ve Sürdürülebilirliği: İznik Kenti

Tarihi kentlerin korunması ve sürdürülebilirliği açısından farklı yöntemler geliştirilebilmektedir. Bu yöntemler incelenen kentin özelliklerine göre farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde buna yönelik geliştirilmiş belli başlı bir yöntem bulunmamakta ve kültürel peyzajların korunmasına yönelik çok fazla proje yapılmamaktadır. Bu da günümüz koşullarında giderek kentlerin özgün karakterlerini yitirmelerine neden olmaktadır. Çalışma kapsamında İznik kenti bağlamında ele alınan yöntemlerde, kültürel peyzajın tarihsel süreç içerisindeki değişimi kalitatif ve kantitatif olarak iki farklı şekilde saptanmıştır. Elde edilen bulgular kent için yapılacak planlarda ve geliştirilecek projelerde altlık olarak kullanılabilir. Bu yöntemler geliştirilerek ülkemizdeki tarihi kentlerin korunmasında ve kentlerin geçirdiği evrim süreçlerinin açıklanmasında bir araç olarak ele alınabilir. Bu da özgün değerlere sahip kentlerin sürdürülebilirliğine, korunmasına ve kültürel peyzajlardaki değişimlerin yönetilmesine katkı sağlayacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın