3. Ödül (Profesyonel Kategorisi), “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” Yapı Tasarım Yarışması

3. Ödül (Profesyonel Kategorisi), “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” Yapı Tasarım Yarışması

PROJE RAPORU

Temas projesi uygulama yeri olarak Uşak Ayaklı Su Deposu yapısı seçilmiştir. Uşak Ayaklı Su Deposu yapısı bir zamanlar kentin su ihtiyacını karşılayan bir yapı kullanımına sahipken zamansal süreçte alt yapı sisteminin gelişmesi ile kullanımını yitirmiştir ve atıllaşmıştır. Günümüzde ise hala kullanım olarak atıl olan yapı formu ile kent dokusu içinde ayrışmaktadır. Kent ve kentli hafızasında büyük bir ize sahip olan yapı günlük hayatta önünden geçilip gidilir veya yol tarifi için kullanılmasından öteye gidememektedir. Yapılan müdahale ile bağlamsal bir yaklaşım ve anarşist bir tavır birleştirilerek günlük hayatta insanların dikkatini çekmesi ve yapının deneyimlenmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Su deposuna yapılan temas metodu olan bağlamsal tartışma ve anarsişt tavır kente yayılım için bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Yöntemin kent ölçeğinde yayılımı beton malzemesinin yenilikçi, çevresel ve esnek kullanımları ile birlikte değerlendirilmeye çalışılmıştır. Proje üretim ve yayılma yöntemi olan Temas uygulandığı noktaları betonun dramatik ve çarpıcı etkisi ile canlandıracaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın