3. Ödül, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Genel
Projede Belediye Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Merkez, Kısık Camii ile başlayan aksı sonlandıran Kent Meydanı’nın her iki yanında yer alırlar. Bu aksa paralel yeşil bant, Belediye Binası’nın etrafını saran Belediye Parkı ile sonlanır. Belediye Kompleksi ile birlikte bu aks, kentsel hayatın yoğunlaştığı ve kentin doğayla bir araya geldiği bir mekan halini alır.

Belediye Kompleksi, güneyde kentsel hayatla kurduğu yakın ilişkiden dolayı mevcut kentsel dokunun devamı olarak algılanabileceği gibi, aynı zamanda İzmir-İstanbul otoyolu boyunca kent içinde bir sınır oluşturur. Önerilen tasarımın temelini arazinin iki yanındaki birbirinden çok farklı iki aktiviteye karşı alınan tavır oluşturur.

Pazar yeri haftada sadece bir gün kullanılacak bir mekan olmaktan çıkarılacak biçimde tasarlanmışır. 45m genişlikte, kolonlardan arındırılmış tasarımıyla spor etkinlikleri, konserler, film gösterileri, moda gösterileri ve fuarlar gibi başka aktivitelere de kolayca olanak sağlayacak esnekliğe kavuşturulmuştur. Pazar Alanı üst örtü strüktüründen asılan Çok Amaçlı Salon, Batı’ya bakan duvarının açılmasıyla Pazar Alanı’nda yer alacak farklı aktivitelere katkıda bulunabilir. Çok Amaçlı Merkez’in güney duvarını kafe, pastane ve restoran gibi ticari birimler oluşturur. Marketin hemen üzerinde yer alan bu birimler Pazar Alanı’nda düzenlenecek aktivitelere katılırlarken, güneyde de Avni Gemicioğlu Caddesine bakan havuza açılırlar. Çevredeki yüksek binalardan görülebilen Pazar Alanı üst örtüsünün üzerinde ışıklıklar ve güneye dönük güneş panelleri yer alır.

Bu paneller kompleksin ihtiyacı olan enerjinin bir kısmını üreteceklerdir. Ana mekanın çevresi açık olarak düşünülmekle beraber özel durumlarda portatif / katlanır panellerle kapatılması olanaklıdır.

Belediye Hizmet Binası, üçgen plana oturan ve bir yönde Çok Amaçlı Merkeze açılan Kent Meydanı’na bakan bir atriyumun etrafında planlanmıştır. Nikah Salonlarının yer aldığı kütle, Belediye Parkı boyunca uzanır ve Park’tan da ulaşılır. Nikah salonlarına hizmet verecek olan ve genel amaçlı kullanılacak Kafe’ler birleştirilerek Park’la ilişkilendirilmiştir. Bir alt katta yer alan Çocuk Kulübü de Parka açılır. Belediye Hizmet Binası’nın başlıca kamu ve temsil fonksiyonlarını oluşturan Belediye Meclisi, Başkanlık ve Büyük Nikah Salonu bina kollarının kesiştiği, tren yolunun Mimar Sinan Bulvarı’nı kestiği noktaya bakan köşede konumlandırılmıştır.

Brüt beton kolonaddan oluşan Kuzey ve Batı cepheleri, Belediye Binası’nın kamusal kimliğini vurgularken farklı algılara imkan tanır; otoyoldan geçen bir araçtan gündüz dinamik bir perde, gece içeriden gelen ışığı dağıtan bir yüzey, yayalar içinse bir kemeraltı olarak algılanabilir. Güneydoğu cephesi ise diğer iki cepheye tezat oluşturan ve parkla bütünleşen, daha açık ve özgür bir karaktere sahiptir.

Değişiklikler
Yarışmanın 2. aşamasında yapılan değişikliklerle ilk aşamada önerilen konseptin yalınlaştırılması ve güçlendirilmesine çalışılmıştır. Bu değişikliklerin ilk bölümü Çok Amaçlı Merkez’e ulaşılırlığın güçlendirilmesi ile ilgilidir. Belediye Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Merkez arasında yer alan Kent Meydanı büyütülmüş ve iki yanındaki Belediye ve Çok Amaçlı Salon kotuna yükseltilmiştir (+2.00m). Kent Meydanı’na çıkan büyük rampa, aynı zamanda üst düzey resmi araçlar tarafından da kullanılabilir. Bir odak noktası haline gelen Kent Meydanı, merkezde yer alan bir havuzla vurgulanır.

Avni Gemicioğlu Caddesi boyunca oluşturulan yeni ulaşım noktaları, Çok Amaçlı Merkez’in güneye daha güçlü bir şekilde açılmasını sağlar. Büyük rampanın yanında yer alan -3.50m kotundaki Çökük Avlu proje topoğrafyasına katkıda bulunur. İlk aşamada +5.00m kotunda yer alan Ticari Birimler +3.50m kotuna düşürülmüş, Kent Meydanı’ndan ulaşıma ek olarak Avni Gemicioğlu Caddesi’nden de ulaşım olanaklı hale getirilmiştir.

Nikah salonlarına Belediye Park’ından ulaşılabildiği gibi gelin / damat karşılama ve uğurlama yine bu parkta gerçekleştirilir.

Belediye Binası’nın 1. bodrum katı -3.50m kotundan -2.00m kotuna yükseltilerek parkla aynı kota gelmesi sağlanmış, böylelikle hem Çocuk Kulübü’nün hem de Yemek Salonu’nun parkla ilişkisi güçlendirilmiştir. Parkın Belediye Binası’nı sarması, binanın konumunun özelliğini vurgularken Kısık Camii ile başlayan yeşil aksın da bitişini daha iyi tarifler.

Çok Amaçlı Merkez’in geçirgenliği, taşıyıcı sistemin seyrekleştirilmesiyle ve Belediye Binası’na bakan cephesindeki kolonların kaldırılmasıyla artırılmıştır, Kent Meydanı’yla kurduğu ilişki güçlendirilmiştir. Merkez’in çatı geçirgenliği de önerilen yeni güneş kırıcı tavan sistemiyle geliştirilmiştir. Belediye Binası’nın Batı cephesiyle bina girişi arasında yaratılan iki kat yüksekliğindeki kemeraltından 1. kattaki sergi salonu ve kütüphaneye rampalar aracılığıyla ulaşılabilir. Bu fonksiyonlar ve Çok Amaçlı Salon, Kent Meydanı’nın tatil günleri ve saatlerinde de yaşamasına destek olur.

İkinci bölüm değişiklik de Belediye Binası’nın iç kurgusunun geliştirilmesi ile ilgilidir. Budeğişiklikler, programın ve dolaşım modellerinin daha detaylı incelenmesi sonucu yapılmıştır. Yeni düzende Belediye birimleri, atriyum çeperinin tamamını sararak birimler arası mesafeleri kısaltır ve bina içi dolaşımın akışkanlığını artırır.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın