3. Ödül (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

3. Ödül (Kadıköy, Hasanpaşa: Yaş Alanlar Kulübü ve Konaklama Birimi), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Soyut Fon Yapı ve Bahçe Peyzajının Devamı Olarak Zemin Kat

Yaş Alanlar Kulübü Binası, bir yönde komşu binaların ölçülerini dikkate alarak boyutlandırılmış bir servis bandıyla bu yapılara bitişmekte; diğer yönde ise yapı, parselin ucunda yer alan ahşap köşkün arkasında soyut bir fon yapı olarak durmaktadır. Yapının zemin katı bahçe peyzajının bir devamı olarak ele alınmıştır. Ayrıca yapının her katında açık alana (batık bahçe, bahçe, kat terasları, çatı terası gibi düzenlemeler ile) erişim imkânı sunulmaktadır.

Değişebilir, Dönüşebilir, Esnek Mekân

Yapının zaman içerisinde farklılaşacak kullanımlara kolaylıkla yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla değişebilir, dönüşebilir ve esnek mekân kurgusu ön plana çıkarılmıştır. Yapı, komşu binalara bitişik servis hacimleri ve düşey sirkülasyon öğelerini içeren dar açıklıklı bir hizmet bandı ve bu bandın beslediği geniş tek açıklıklı esnek total mekândan (yaklaşık 350 m²’lik) oluşmaktadır. Yapının dolaşım, şaft, taşıyıcı sistemi esnek planlamaya engel teşkil etmeyecek biçimde düzenlenmiştir.

Kesit Kararları

Yaş Alanlar Kulübü’nde işlev, mahal büyüklüğü, kullanıcı sayısı ve mekanik ihtiyaçlar bağlamında kat yüksekliklerinin 4,15 m olacak şekilde belirlenmiştir. Zemin durumuna bağlı olarak yapının 2 bodrum katı ile yapılması rasyoneldir. Bu noktada yapının 2 bodrum+zemin+2 kat şeklinde düzenlenmesi benimsenmiştir.

Konaklama Birimi’nde komşu yapıların kesit kullanımı dikkate alınarak  yapı bodrum+zemin+asma kat+4 katlı olarak düzenlenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın