3. Mansiyon, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

3. Mansiyon, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Proje alanı kentin belleğinde yer etmiş, yıllarca spor yerleşkesi olarak kullanılmış, hemen yanı başında bulunan Reşat Oyal kültür parkı, eski Bursa stadyumu ile kentli için önemli bir nirengi noktasında karakterindedir. Yarışma ile elde edilmiş, kullanılmış ve şu anda yıkılmış bulunan yapılardan sonra arazi durumu hemen hemen düz denilebilecek, tribün çanaklarından geriye kalan oyuklar, Kültür Park, Atatürk Anadolu Lisesi ve Millet Bahçesi çevresinde kot farkları bulunmaktadır.

Proje alanı yakın çevresinde Bursa Kent Meydanı, Merinos Kültür Parkı, bazı kamu kurumları ve tarihi yapılar yer almakta ve yürüme mesafesindedirler. Yakınında tramvay hattı bulunmaktadır.

Kentsel Yaklaşım

Proje alanı yoğun kentsel doku (Çarşamba Bölgesi) ile Reşat Oyal Kültür Parkı arasında Millet Bahçesi ile birlikte kentsel geçiş alanı olarak tariflenebilecek bir konumdadır. Millet Bahçesi de kamusal niteliği gereği ve peyzaj düzenlemeleri ile kamusal bir geçiş alanı olarak kurgulanmıştır. Fakat; mimari niteliği ve kentsel mekan karakteri oldukça kötü bir durumdadır. Mekansal hiyerarşisi yoktur.

Kentsel yaklaşımımız Millet bahçesi ile birlikte çalışabilecek, Kültür parka nitelikli erişimi sağlayabilecek, kentsel geçişi ve geçiş alanlarını mekansallaştırabilecek, gece gündüz yaşamasını sağlayabilecek üst ölçekte bir imar planı önerisidir. Bu öneri 2 katmandan oluşmaktadır. Birince katman yüzme havuzu ve spor salonu işlevlerini barındıran stadyum caddesi üzerinden direkt ulaşılabilen spor katmanı, ikinci katman ise yeşil alan, spor alanı, çocuk oyun alanı, yeme içme gibi işlevleri barındıran millet bahçesi kotundan direkt ulaşılabilen yeşil katmandır. Bu iki katman düşeyde yer yer birleşerek birlikte çalışabilmekte ve Millet Bahçesi ile birleşim noktasında oluşturulan sokak ve önerilen toplanma meydanı ile kentsel karakterini oluşturmaktadır.

Mimari Yaklaşım

Spor yapıları sürekli kullanılmayan, kent yaşantısından izole, ülkemizde genellikle çevresi kapatılmış  kapalı kutular olarak kullanılmaktadır. Önceliğimiz bu kapalılık halinin nasıl ve neye evrileceğidir? Bu sebeple Bursa Kent Meydanından gelen İlkbahar Cad. ve 1.Kara Osman sokak aksının devam ettirilerek, Kentsel Bağlaç adını verdiğimiz bir Sokak ile Kültür Parka bağlayarak, kentsel geçiş alanı ve Millet Bahçesi ile etkileşim alanında ki kesit ve kullanım kararlarını tasarlamaya çalıştık. Bu sokak yüzme havuzu girişi, spor salonu ve yüzme havuzu tribünlerinin açıldığı, kafe, bilet satış ve mağazaların bulunduğu aynı zamanda bir amfi ile Millet bahçesine bağlanarak var olmaktadır. Sokağın gece gündüz yaşaması, yaya olarak kat edilebilmesi, Kültür parkı, Çarşamba bölgesi ve kent ile bağlayabilmesi amaçlanmıştır. Etkinlik zamanlarında tribünlerin sokağa açılabilmesi ve diğer işlevlerle etkinlik öncesi zamanlarda da sokağın yaşaması öngörülmüştür.

Gerek spor gerekse başka etkinliklerde kullanıcıların toplanması ve dağılması ile amacıyla yapı geriye çekilerek Millet Bahçesi hizasında, proje alanının servis aldığı ana aks olan Stadyum caddesi üzerinde spor salonu ana girişi ile direkt ilişkili Toplanma Meydanı öngörülmüştür.

Millet bahçesi kotundan direkt bağlanabilen, millet bahçesi ve kentsel kullanımları destekleyen Kültür Park karakterini barındıran yeşil alan, çocuk oyun alanı, kafe gibi kullanımların olduğu yeşil katman, öneri kesitimiz ile yeşil bir Kent Terası olarak kurgulanmıştır. Kent terasında 1.5m toprak yüksekliği ile ağaç ve farklı bitkilerin yetişmesine uygun şartlar sağlanmıştır.

Önerdiğimiz imar planı olan yeşil katman / spor katmanı ve öngörülen kentsel mekanlar ile belirttiğimiz geçiş alanının tasarımında düşeyde ki çok katmanlı (palimsest) kurgu ile kent mekanın sürekli ve nitelikli yaşaması, kesintisiz kentsel dolaşım oluşturulmaya çalışılmıştır.

Program Yaklaşımı

Birbirinden farklı ve sürekli çalışmayan işlevler olan yüzme havuzu ve spor salonu kullanımları işletme maliyeti ve kullanım karakterlerinden dolayı bağımsız kütleler olarak kurgulanmıştır. Aynı zamanda Kent terası döşemesi ile tek bir örtü altında toplanmışlardır. Ayrıca bodrum katta da birlikte çalışmaktadırlar.

Hem yüzme havuzu hem de spor salonu işlevleri kullanım senaryoları olarak zemin kotundan girilerek kolay engelli ulaşımı ile direkt tribünlere ulaşılabilmektedir. Tribünler, spor salonu ve yüzme havuzu giriş kotunda aşağı çökertilerek kurgulanmış olup, giriş kotları tribün, fuaye ve servis birimleri ile sadece kullanıcılarına, bodrum kat ise teknik otopark ve soyunma vb birimlere hizmet vermektedir.

Yüzme havuzu ve spor salonu birimlerinin bodrum katta oluşturduğu kütle çeperinde teknik birimler ve otopark öngörülmüş, belirli noktalardan yangın kaçışları, zemin kotuna ve kent terasına eşirim imkanı sağlanmıştır.

Millet bahçesi otopark girişi bulunduğu alanda hem millet bahçesine hem de spor salonu otoparkı için giriş sağlayabilecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca Kültür Park yönünden de hem açık otopark hem de kapalı otopark için erişim imkanı bulunmaktadır. Zemin katta ambulans, takım midibüsleri ve idare kullanımı için otopark oluşturulmuştur.

Spor salonu; toplanma meydanından direkt ana girişe ulaşabilmekte, müsabaka zamanlarında gerektiğinde farklı takım taraftarları tribünlerine ayrı yollardan direkt ulaşabilmektedir. Tribünlerden kayar katlanır cam yüzeyler ile direkt sokağa açılabilmekte, aynı zamanda yangın kaçışı için de kullanılmakta, farklı etkinliklerde tribünlerin ve fuayelerin yayılması kolaylaşmaktadır. Her iki tribün kısmı için de büfe, vestiyer ve kontrol noktaları oluşturulmuştur. Kafeterya etkinlik dışı zamanlarda da bağımsız çalışabilecek, sokağa taşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her iki tribün kısmı için aynı bölgede wc grupları öngörülmüş olup istenildiğinde tribünler arası geçiş imkanı sınırlandırılabilecektir. İdare personeli ve sporcular için hem bodrum kattan hem de zemin kattan ayrı giriş sağlanmıştır. Spor salonu çatısı taşıyıcı sistem çözümüne uygun şekilde homojen doğal ışık alabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bodrum katta, spor salonu çeperinde tribün altında ayrı girişten direkt ulaşılabilir soyunma birimleri, hakem odaları ve teknik-depo birimleri öngörülmüştür.

Yüzme Havuzu; Öngörülen sokaktan girişi olan birimin, spor salonu ile aynı sistemde direkt tribününe ulaşılmakta, tribün ve havuz aşağı çökertilmiştir. Tribünden kayar katlanır cam yüzeyler ile direkt sokağa açılabilmekte, aynı zamanda yangın kaçışı için de kullanılmaktadır. Yüzme havuzunun çökertilmesi ile eksi kotta olması durumundan dolayı hacme doğal ışık sağlayabilmek için -4.50 kotunda bir iç bahçe önerilmiştir. Zemin kotunda hem yüzme havuzunu görebilecek hem de iç bahçeye bakacak şekilde kafeterya öngörülmüştür.

Yüzme havuzu çatısı kent terası kotundan hizmet verebilecek şekilde açık spor alanı olarak tasarlanmış olup taşıyıcı sistem çözümü de buna göre yapılmıştır. Bodrum katta, tribün altında oluşturulan soyunma odalarından yüzme havuzuna direkt ulaşılabilmekte, diğer destek birimleri ve derslikler havuz çeperinde öngörülmüştür. 2. bodrum katta havuz çanağı ve havuz teknik birimleri bulunmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın