3. Mansiyon, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

3. Mansiyon, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Proje Raporu:

KONSEPT
Tasarım tema olan “Mermerde Çağdaş Arayışlar” bağlamında ham mermer kütlelerinin işlenmeden önceki diziliş biçimlerinden esinlenilip, bu diktörtgen formun çağdaş sanatçılardan Mondrian ile ilişkilen-dirilip doğanın oluşturduğu bu kayacın mimari tasarım ürünü olabileceğini, satış amaçlı bir tasarımda aslında kullanıcıya sunulan mekanda o elemanın doğadaki halinden işlenene kadarki halini soyut olarak yansıtmak amaçlanmıştır.

FORM
Çağdaş mimaride günümüzde sıkça kullanılan karmaşık çizgi formu ve bu çizgilerin ürettiği mekanları, alan analizleriyle destekleyerek, giriş çıkışları, pazarlamada sağ görüş kuralı, insan psikolojisi, depo-özel alan-toplu alan yaratmak ve bunların ilişkisini güçlendirmek amacıyla yapılan toplanma-avlular bu formun getirdiği olanaklardır. Form-bağlam ilişkisi açısından ise Mondrian formu-mermer kütlesi ve bunların ortak kesişimi olan kübist bakış doğadaki sivri köşelerin yorumlanması ve tasarıma uygulanması amaçlanmış form-bağlam-felsefe ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın