2. Ödül, “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

2. Ödül, “Yapısal Boşluğun Kentle Diyaloğu” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

PROJE RAPORU

BOŞLUKLARIN SENTEZİ

Yerin belleği, çevrenin yaşayışını düzenleyen sıradan bir etkinin ötesinde, oradaki malzemeye kazınmış ruhu ve öteki anlamları işaret eder. San Kışla’nın yıkımı sonrasında oluşan boşluk, projeyi unutuş-hatırlayış kelimelerinin üzerine düşündürtür. Ruhun havası onlara geçmişe doğru bir yol gösterir. Konak Meydanı’na uğrayan kişiler, durduklarında yerin verileriyle birlikte bir yolculuğa çıkarlar. Proje, yolculuğun kesilmeden dolaşılması için verilerin karşılarına çıkmasını hedefler. Tıpkı arkeolojik bir alanda biriken katmanlar gibi birikime sahip Konak Meydanı ile yeni oluşumunun eski katmanlarla arasındaki köprüyü kurar.

Ülkenin yönetimsel dönemlerinde yer alan Konak Meydanı’ndaki bu yapının kentliye bırakılması, onu sembolik bir imgeye dönüştürür ve güven olarak bir geri kazanımı elde eder. Vaziyette bulunan sahil kıyı boşluğu, Kemeraltı bölgesi ve arada kalan bu yönetimsel kamusal boşluk birleşerek, içerideki hazinenin kente armağan edilmesi gerekliliğini yerine getirir. Yine Sarı Kışla’nın da farkında olduğu denize ve meydana yönelimi, yeniden ortaya çıkarmayı amaçlar.

Meydan ve yapı arasında duvar işlevi gören peyzaj kaldırılarak, aralarındaki iletişim tekrardan sağlanmıştır. Buradaki bu önemli izleri, sekanslarla takip ederek yapıya hemzemin olarak dahil olan bir çevre düzenlemesi getirir.

Proje, zemindeki şeffaf meclis birimlerinin örneklerinin işlevde uygulanamadığını görmüştür. Öncelik alarak zemindeki resmiyeti yukarıya taşıyarak hiyerarşiyi yeniden oluşturmuştur. Meclis yapısının kaldırılıp yukarıya taşınmasıyla mekânsal zenginliği artan avlu, yolculuk deneyiminin başlangıcıdır. Zemindeki birimlerle kültürel etkileşimi artırarak aktif kullanım sağlar. Tabanında kullanıcıya zengin program sunarak, yaşayan tarihi bir belediye binası olması yolunda yardım eder. Her yeni dokunuşta yolculuk için önemli olan verileri elinde tutarak geçmişine olan görevini yerine getirir. Sahil şeridine ve meydan boşluğuna kentsel saygısıyla açılımı, kentin ve kentlinin kültürel birikimini güçlendirecektir.

Mevcuttaki 3 dikey sirkülasyon kovalarından meydan cephesinde bulunanı kamu kullanımları için özelleşmiştir. Onu saran rampa hattı, kamu-resmi ayrımını doğal sınırla oluşturmayı amaçlar. Keşişim noktalarında düşünülen karşılama mekanları resmi birimlere hazırlayıcı işlev görür. Rampanın başlangıcı, meclis salonuna ulaşan merdivenin izini koruyarak kentlinin, alışık olduğu noktayı hedef alır. İlk olarak denize ulaşarak görsel zenginliği sağlar. Denize karşı oluşturduğu balkonlarda yolculuk sırasında bir deneyim sunar. 1. katta kentli atölyelerine ulaşır ve devamında yerin verilerine karşılık gelen Saat Kulesi’yle karşılaşarak, kadrajına Konak Meydanı’nı almaktadır. 2. kat boşluklarında yer alacak olan karşılama mekanları, kentliyi Hemşehri İletişim Merkezi’yle karşılaştırır. Rampanın devamında avlunun ortasına dahil olarak belediye ofis yaşantısını deneyimletir.

İçinde taşıdığı rampası; sembolik yönetim binasının kentliye sahil, İzmir, meydan sekanslarını sunacaktır. Meydanı içe alan açılım, avlu ve zeminle birlikte oluşacak olan kamusal mekân kentliyi durulamayan bu meydanda durdurarak onunla özdeşlemesini ve kentsel hafızanın tekrar kazanılmasını sağlayacaktır. Bu kritik dönemecin dönülmesi, ilerisi için gerekli olmakla birlikte şu an için mekân ölçeğindeki değişimlerin topluma yansımasına odaklanır.

Etiketler

Bir cevap yazın