2.Ödül, Expo 2016 Antalya Expo Kulesi Mimari Proje Yarışması

Kavramsal Yaklaşım
Uluslararası nitelikte olan Expo alanında tasarlanacak olan kule sadece bu alan için değil aynı zamanda kent için de simgesel bir yapı olma hedefini taşır. Bu bağlamda ortaya konulacak ürünün kalıcı ve sürdürülebilir olması için; alışılagelmiş bir kule formundan farklılaşarak iddialı bir şekilde kendini ortaya koyması tasarımın öncelikli hedeflerindendir. Bu iddianın strüktürel bağlamda da kendini ortaya koyması için, günümüz teknolojisinin en üst seviyede kullanılması öngörülmektedir. Tasarımda simge bir yapı oluşturma gayesi ile ortaya konulacak üründe yalın, heykelsi, akılda kalıcı bir form arayışı öne çıkmaktadır.

Expo ana teması olan “çocuk ve yeşil” proje kavramsal yaklaşımında ele alınmıştır. Soyut yaklaşımda çocuk gelişim süreci tasarım girdisi olarak projeye yön verir. Çocuğun gelişim sürecinde şekil alması kule formu üzerinde yorumlanmıştır. İki ayrı koldan yükselen kule üst kotta seyir terasında birleşerek hem strüktürel açıdan hem de estetik açıdan bir bütünlük sağlar. Üst kotta yapılan bağlantı soyut anlamda yeşilin gelecek nesillerin elinde olduğunu vurgular.

Tasarımda çocuğun dinamizmine atıfta bulunması amacıyla, tekil bir kütle yerine kullanıcılara farklı perspektiflerden değişken algılar deneyimlemeye olanak sağlayan bir kule tasarıma gidilmiştir. Dinamik bir yapıya sahip olan kule farklı bakış açılarından farklı görünüşlere sahiptir.

Vaziyet Yerleşimi / Kule- Meydan İlişkisi
Mevcut durumda yer alan meydanın üst ve alt meydan olarak ayrışması kullanım şeması açısından önemli avantajlara sahiptir. Üst meydan toplanma mekanı olarak değerlendirilirken alt meydan çeşitli işlevlerle desteklenmiştir.

Konvansiyonel kulede tekil bir formun meydan algısı yaratmakta, meydanla ilişki kurmaktaki  etkisi zayıftır. Bu formda parçalanmaya gidilerek oluşturulan vaziyet yerleşiminde meydan algısının/yaşantısının desteklenmesi hedeflenmiştir.

Bu kurgu aynı zamanda dolaşım şemasına yön vererek kule sirkülasyonunu disipline etmektedir.
Mevcut durumda yer alan ticari alanlar ve alt meydan gün ışığı hacminin derin noktalara kadar ulaşmasını sağlayacak potansiyele sahip değildir. Vaziyet yerleşiminde bu potansiyelin arttırılması hedeflenerek öneri bir meydan kurgusu geliştirilmiştir.

Mevcut durumda dairesel olarak kurgulanmış meydan ve prizmatik kule yerleşimi arasındaki geometrik ilişki problemi tasarımı etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu iki form arasındaki çelişki ve kopukluklar ticari alanların yeniden kurgulanmasına yönelik öneri ile tanımlı hale getirilmiştir.

Kule formundan referans alarak oluşturulan üst meydan, geri çekilerek kulenin bir bütün olarak en üst kota kadar algılanmasını sağlar. Bu geri çekilme aynı zamanda alt meydandaki hacimlerin gün ışığından üst düzeyde faydalanmasına olanak sağlar. Meydanda yer alan öneri seyir terası / güverte göle bakan bir vista noktasını oluşturur. Bu terasın ucundan akan şelale alt meydana canlılık getiren önemli bir unsurdur. Şelalenin mevcut durumda üst meydan kotunda geniş bir alandan dökülmesine öneri olarak geliştirilen bu kurguda noktasal olarak öne uzanan güverteden akacak bir su öğesinin daha vurucu olacağı düşünülmektedir.

Mekan Kurgusu
Kule giriş ve çıkışı iki ayrı kolda kurgulanmıştır. Kule girişinde kontrollü bir geçiş noktası oluşturulmuştur. Giriş holünde danışma vestiyer, güvenlik ve teknik oda hacimleri yer almaktadır. Ziyaretçi asansörleri ile seyir terası kotuna çıkılmaktadır. Seyir terasları farklı kotlarda dağıtılmak yerine en yüksek kotta kurgulanmıştır. Kule ayakları sadece düşey sirkülasyon alanları olarak kurgulanmıştır. Seyir terasında oluşturulan kapalı ve açık alanlardan alanın 360 derece görme imkanı vardır.  Seyir terasından sonra ziyaretçiler diğer koldan inişi gerçekleştirip alt meydan kotuna çıkmaktadırlar.

Cephe Kurgusu
Cephe kurgusunda, çelik konstrüksiyondan oluşan formun heykelsi duruşunu ve kitle plastiğini korumak adına bütüncül algılanacak bir malzeme ile kaplanması öngörülmüştür.
Bu bağlamda önerilen cephe kaplama malzemesi delikli perfore levha/mesh sistemdir. Boşluklu levha formuyla istenilen bütüncül karakter elde edilebilirken aynı zamanda optimize edilen perforasyon çapıyla istenilen hava geçirgenliği ve görüş netliği elde edilebilmektedir. Hava geçirgenliği sayesinde yapının alacağı rüzgar yuku azaltılmış, seyir terası kotunda perforasyon çapı artırılarak ve yer yer cephede açıklıklar oluşturularak görüş zenginliği maksimize edilmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın