2. Mansiyon, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

2. Mansiyon, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

“Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerinin açı derinliğinden, çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığmdan söz edebilirim sana; ama şimdiden biliyorum, hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değil, kapladığı alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir … Anılardan akıp gelen bu dalgayı bir sünger gibi emer kent ve genişler… Kent geçmişini dile vurmaz, zamanın izini taşıyan her parçasına, sokak köşelerine, pencere parmaklıklarına, merdiven tırabzanlarına, yazılı geçmişini bir elin çizgileri gibi barındırır içinde.”

Italo Calvino – Görünmez Kentler | Kentler ve anı 3

Fethiye Caddesi kentsel hafızasına bakıldığında tarihte birçok ara kesitin anılarına sahip kent ve kentli aksı olmakla beraber, İzmit tarihinde önemli bir bellek rotası ve ticaret ile sosyokültürel alt yapının odağı haline gelmiştir. 17 Ağustos 1999 depremi öncesi ve sonrasında büründüğü yeni yapısal ve kavramsal kimlikler bütününde kentin en eski hafıza mekanlarından biridir. Caddenin mekansal ara kesitleri ile kurduğu geçmiş-gelecek-bugün ilişkili dokusu okunduğunda, sunduğu kent katmanları bir tasarım altlığı olarak kullanılmıştır.

ANA TASARIM KARARI VE KENTSEL İLİŞKİ

Metropollerin ve büyük şehirlerin, kentli ile ilişki kurduğu en önemli kentsel akslardan biri olan cadde kavramı, bir hareket aksı olarak değerlendirildiğinde tasarım önerisi : Gündelik hayat içinde gel-geç mekanlar olarak cadde üzerindeki odaklara sosyal, kültürel, sanatsal ve rekreatif mekan faaliyetleri ekleyerek, bunun yanında caddenin sahip olduğu cephe silüetini nitelikli bir mimari katmana dönüştürmektir. Kentlinin durma, bakma, temaşa etme, kültür ve sanat ile birlikte olma hali ve hareket imgelerinin arasında kentlinin buluşma noktası haline gelebilecek, ticaret aksını güçlendiren, geçmiş ve şimdi anılarını bir araya getirecek mekanlar oluşturarak, caddenin tarihi kimliğine eklemlenen bir tasarım kurgulanmıştır.

PEYZAJ VE MİMARİ TASARIM KARARLARI

Tasarım kararları:

  • Kullanışlı ve geri dönüşümlü alt yapı sistemi,
  • Geçirimli zemin döşemesi,
  • Yerel fauna için bir su içme ve beslenme alanına dönüştürülmüş fuga detayları,
  • Tasarım ile bütünleşen ve birlikte çalışan kent mobilyaları ( oturma birimleri ve masa yüzeyler) ,
  • Caddenin kamusal mekan kimliğine göre renkleri değişen ve üç tipte incelenen ( cam, kapalı ve pergola ) ve kent kimliğinde önemli yer tutması ön görülen doğal habitat dokusuna uygun “kuşluklar” ile tanımlanabilecek üst örtü sistemleri
  • Tiyatro sahnesi ve sinema
  • Etaplar halinde geliştirilmiş cephe ve tabela önerileri olarak incelenebilmektedir.

Cadde aksında yer alan odaklar eylem ve temaşa noktalarına, yeşil alanlara ve kent kesitinde farklı topoğrafyalar oluşturma kaygısı ile kurgulanmıştır. Gizli su kanalları ve sürdürülebilir alt yapı sistemi ile alanın drenajı ve atık su kurgusu yeniden düşünülmüş ve kente kazandırılmıştır. Caddeye bağlanan Feridun Özbay caddesi üzerindeki atıl alan, kentli isteği üzerine “cep sahnesi” olarak tasarıma mimari kararı olarak eklenmiştir. Sinema ve tiyatro aktivitelerinin yanı sıra, kültür ve sanat aksını desteklemesi öngörülmüştür. Kamusal amfiye dönüştürülen merdiven aksı ile bağlantı yaratılmıştır. Kot zenginliği olan ara sokaklarda kurgulanan rampa ve merdiven bütünlüğü içerisinde engelli dostu asansör ve zemin uygulamaları tasarıma dahil edilmiştir. Kentsel ölçekte peyzaj karakteri araç yolları ve yaya sirkülasyonu üzerinde Betula utilis, Tilia tomentosa, Acer platonaides, Betula utilis ile sağlanacaktır. Kamusal sirkülasyonun buluştuğu Fethiye Caddesi aksı üzerinde bitkilendirme Kent Parkı’na dek, Albizia jülibrissin, Bauhinia variegata ‘Candida’,Carpinus betulus ‘Fastigiata’,Celtis australis, Erica carnea L., Muhlenbergia capillaris ‘White Cloud’ ,Prunus cerasifera ‘Pisardii’, ile devam etmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın