2. Mansiyon (2. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

2. Mansiyon (2. Kategori), İstanbul Senin, Kent Mobilyaları ve Oyun-Rekreasyon Ürünleri Tasarımı Yarışması

SONSUZ x 1 / PROJE RAPORU

‘Sadeliğe ulaşırsan, sonsuzluğu garantilersin.’

Massimo Vignelli

Sonsuz bir oyuna imkan tanıyan bu proje, ‘oyun’un kendisini kullanıcıların hayal gücüne bırakmıştır. Mimaride en önemli iletşim araçlarından bir tanesi olan ‘renk’ kavramıproje içerisinde baskın bir şekilde kullanılmış ve böylelikle ziyaretçiler ile ilk olarak algısal temasa geçerek varlığını hissettirmiştir. ‘Renkli dairesel formun farklı açılarda bir araya gelmesi’ ile tasarlanan proje, çocukların oyunlarında kullanılmak üzere basit mekansal hiyerarşiler ve çoklu ilişkiler yaratmaktadır.

Proje; konumlandığı bağlam ile arasında belli bir düzeyde iletişim kuracak ve kompleks yaya sirkülasyonunu destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Projenin geçirgen yapısı, kullanıcılar arasında tesadüfi karşılaşmaları teşvik ederek her kitleden ve yaş grubundan insanın iletişimkurmasına olanak sağlayan proje, zaman-mekan kavramını sonsuz bir döngü içerisinde ele almaktadır. Kent içerisinde istenilen her noktaya yerleştirilebilen bu proje, ziyaretçilerin kendilerini ve kenti keşfetmelerine imkan vererek kullanıcılarına sınırsız bir oyun imkanı sunmaktadır.

Aldo Van Eyck’in de dediği gibi; ‘Eğer bir oyun alanını iyi bir şekilde tasarlarsak; insanın içinde vazgeçilmez olanı tekrar keşfettiği, kentin de çocuğu tekrar keşfettiği bir dünya yaratırız. Kentin çocuğu keşfetmesini istemeden, çocuktan kenti keşfetmesini istememeliyiz.’

Bu proje çocukarın ebeveynler, yaşlılar veya gözetmenler ile birlikte vakit geçirmelerine imkan veren; oyun ve aktivite ile birlikte hayal kurarak kendilerini ve kenti keşfettikleri, aynı zamanda farklı kitleler ile iletişime geçmelerine katkı sağlayan kapsayıcı ve erişilebilir bir projedir. Bir yandan kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına cevap veren (eğlenmek, hayal kurmak gibi…) diğer yandan ise kullanıcılar arasındaki sosyal etkileşimi ve paylaşımı destekleyen bir proje olması düşünülerek tasarlanmıştır.

‘Sürdülebilirlik’ kavramı proje içerisindeki en önemli tasarım girdilerinden bir tanesidir. Geri dönüşüme imkan sağlayan ‘HDPE’ malzemesi kullanılarak tasarlanan projede, tek birimin çoğaltılarak bir bütün haline gelmesi ve seri üretime olanak sağlaması amaçlanmıştır.

Üretim, montaj ve onarım durumlarının kolay gerçekleştirilebilmesi için yine tek bir detay üzerinden sistemin oluşturulabilmesi için kurgulanmıştır. Üretim kolaylığı, malzeme basitliği, depolama, nakliyede pratiklik ve yerinde kurulum gibi faktörler göz önünde bulundurularak projenin maliyetinin minimumda tutulması sağlanmıştır.

Bu kriterler doğrultusunda İstanbul’un daha nitelikli, etkileşime açık ve sürekli olarak işlevsel kamusal alanlara kavuşması bu projenin en temel hedeflerinin başında gelmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın