1. Ödül, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Yapının içerisinde yer aldığı bölgenin kent bütünü ve tarihi merkez-çarşı bölgesi ile kurduğu morfolojik ilişki, planlama prensipleri ve mekân oluşumuna dair kavramsal ilkelerin ortaya konmasında belirleyici unsur olmuştur.

Mekân ile bağlam arasındaki bütüncül etkileşim; kent dokusuna eklemlenen plan örüntüsünün üretiminden, yapı kabuğunun şekillenmesine kadar, farklı ölçeklerde birincil tasarım girdisi olarak ele alınmıştır.

Mekânsal kurgu, mevcut sokak örüntüsü ile azami düzeyde etkileşim kuracak ve yaya sirkülâsyonunu besleyecek şekilde oluşturulmuştur.

Cumhuriyet Meydanı ve ilişkili açık mekânlar ağına eklemlenen kentsel kullanım; işlevsel dağılım ve kütlesel biçimlenişe ait tasarım kararlarını belirlemektedir. Hal Sokak ve Acıbadem Sokak yapıyı çevreleyen ve zemin katlar ile etkin iletişim kuran birincil yaya arterleridir.

Yapı konturu; yoğun kent içi dokusunun sahip olduğu “cadde-sokak-ada-parsel” ilişkisini, bütüncül bir kompozisyonda devam ettirecek ve aktif kullanımlara sahip mekânların kent ile yüzleşmesini sağlayacak bir konfigürasyon oluşturmaktadır.

Kentsel açık mekânlar dizisinin dinamikleri, yapının sahip olduğu işlevlerin belirgin biçimde ayrışmasını sağlamaktadır. Yaşam Merkezi ve İş Merkezi; kümelenen bütünün, mekânsal ve yapısal anlamda ayrı örgütlenmiş iki temel öğesini oluşturmaktadırlar.

Yapı; açık alanlar ile aktif etkileşim kuracak biçimde, yaygın bir planlama stratejisi doğrultusunda ele alınmıştır. Yapının zemin katları, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu Hal Sokak ve Acıbadem Sokak ile azami düzeyde ilişki kurmaktadır.

Kentsel aktiviteyi zenginleştirecek geleneksel esnaf, lokanta, kafeterya, dükkân ve yaşam merkezi; etkin yaya erişimi sağlanacak biçimde yaya caddeleri üzerinde konumlanmaktadır.

Yapı kümelenmesinin iç boşluğu, pasajlar ve geçitler ile beslenen “taşlık”tan meydana gelmektedir. Taşlık; çeperinde konumlanan geleneksel esnaf ve ikincil girişleri bulunan ticari birimler ile yaşam merkezi için merkezi ve yarı-kamusal bir kentsel açık mekân oluşturmaktadır.

Yapının işlevsel dağılımına dair ortaya konulan ilkesel kararlar; üçüncü boyutta yere ve tek sefere özgü bir kütlesel biçimleniş meydana getirmektedir.

Zemin katta yer alan aktif işlevler ile ikincil kullanımdaki dükkân ve ofisler arasındaki kesin ayrım kütlesel gruplamayı sağlamış ve düşeyde parçalanmayı mümkün kılmıştır.

Basit düşey ve yatay araçlarla sağlanan sirkülâsyon ağı ile mekânsal kümelenmeler arasındaki geçirgen ve boşluklu yapı dili, içeriğe ve öze ait öğeleri açığa çıkarmayı hedefleyen mimari tutumu ortaya koymaktadır.

1. Ödül, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Etiketler

55 yorum

 • sinan-alper says:

  Ne denmişti Selçuk Yarışması’nın kolokyumunda ” Yarışmalarda fikir önemlidir, fikir şartnamenin üzerindedir.” Bu sefer jüri farklı, ama jürinin fikri aynı anlaşılan… Ancak yarışma öncesinde aynı sıkıntıları yaşamamak için, çekme mesafelerini kaldırmıştı jüri. Ve demişti ki soru cevaplarda: “yarışma alanı dışına, üst katlarda çıkma bile yapamazsın”. Yarışmacı da projesi ile vermiş cevabı tabii:”O zaman ben de rampa yaparım!”.
  Evka 3 yarışmasında da aynı durumda olan bir proje vardı fakat sırf bu sebeple elendi. Şimdi her iki yarışmaya da katılmış olan yarışmacının kafasından geçenleri düşünün. Buradan şu sonuç çıkıyor: Zaten yarışmalarda tüm yetkileri jüride olan bir karar mekanizması bulunuyorken ve jüriyi kısıtlayan tek şey kendi hazırladıkları şartname iken, nasıl oluyor da sonuç ürün bu proje oluyor? Cevabı çok basit tabii: Fikir!

 • siddik-guvendi says:

  Herkese merhaba,

  Daha önce başka yarışmalarda da benzerlerine rastladığımız gibi açık bir ‘yarışma alanı sınırı ihlali’ söz konusu. Yarışma şartnamesinde ve cevaplarda belirtilmiş olmasına rağmen yapılan bu ihlalin jüri tarafından dikkate alınmamış olmasına artık yüksek sesle ve mümkün olduğunca geniş bir katılımla itiraz etmek gerekiyor. Yarışma jürileri bu tür ihlallerin ardından ‘öyle uygun gördük’ mealinde açıklamalarla bu işten sıyrılamamalılar ve birçok yarışmacı ‘kurallara uymanın’ bedelini ödememeli.

  Bu bağlamda Mimarlar Odası’na ve Merzifon Belediye’sine sonuçla ilgili itirazımı belirten birer dilekçe göndererek inceleme talep edeceğimi ve bir sonuç alamamam durumunda gerekirse hukuki süreç başlatacağımı paylaşmak isterim.

  Başta ödül ve mansiyon grubu olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ederim.

 • merhan-akgun says:

  Yarışma şartname ve ihtiyaç programlarına uyulmayacaksa neden veriliyor.Yarışmaya girmiş ve çalışmış biri olarak birçok projede maalesef gördüm.Sokakların otopark girişi olarak kullanılması düşündürücü.Bodrum kat sayısının serbest olması düşündürücü,Zemin katı tamamen boş bırakılıp,5 adet bodrum kat yapsak acaba yorum ne olurdu?

 • merhan-akgun says:

  Otopark rampasının inşaat alanı dışında olması mümkün değildir.Hele hele sokaktan hiç olmaz.Ayrıca bu bir fikir değildir.Etik te değildir.Sokaklar inşaat alanı olarak kullanılabilinirmi?

 • gokhan-yaba1 says:

  Yarışma alanı dışına çıkma durumu, soru cevap bölümünde yer alan “CEVAP.:15” VE “CEVAP:25.1” maddelerine dayandırılmış gibi gözüküyor. Ama bu projede, rampayla yapıya alan kazandırılması, ya ihmal edilmiş ya da jurinin gözünden kaçmış olmalı. Çünkü bu maddelere göre; sadece, bina içerisindeki otopark rampasına ulaşım için, yarışma alanı sınırındaki yollar düzenlenebilir. Üçüncü seçilen proje bu durumun doğru yapılmış örneğidir.

 • sedef-catalkaya says:

  Bu yarışmanın en zorlayıcı kısmı yoğun ihtiyaç programıydı.Bu proje alanla kurduğu ilişkiler ve farklı mekan kurgusuyla başarılı ancak ihtiyaç programının ben de tamamlanmadığını düşünüyorum. Belki de planlar daha büyük bir şekilde paylaşılsa daha anlaşılır olabilir. 2 farklı çekirdeğin nasıl birbirinden ayrıştığını görmek de bu şekilde biraz zor.

 • oner-demircan says:

  İhtiyaç programında 2500 m2 belirtilen otopark ve servis alanları da kesitlerden anladığımız kadarıyla aşılmış gibi görünüyor.İlginçtir ki bodrum kat planları da paylaşılmamış nedense.

 • ali-sarigoz says:

  Jüri ihtiyaç programı hazırlarken göstermiş olduğu ciddiyetsizliği burada da göstermiş.

 • dilara-yaras says:

  İhtiyaç programında istenen alanlar epey eksik mi yoksa sadece bana mı öyle geldi? Yeni bir Selçuk vakası mı yoksa?

 • dilara-yaras says:

  Ben de yarışma projelerinde fikrin önemli olduğuna inanırım. Gerekirse şartnamenin, ihtiyaç programının bu uğurda bir miktar esnetilebileceğini düşünüyorum. Ancak projenin şartnameye uymamayı mazur gösterecek kadar orijinal bir fikre sahip olduğunu düşünmüyorum. Gördüğümüz kadarıyla rampanın yarışma alanının dışına yapılmasının fikri, tasarımı besleyen bir görevi yok. O nedenle ‘fikir’ le savunulacak bir durum olduğunu düşünmüyorum.

 • ozkan-saglam says:

  Otopark girişinin yoldan alınması ve bunun uygulanamayacağının jüri tarafından bilinmemesi şaşırtıcı. Bu projeyi gerçekleştirmeye belediyenin bile gücü yetmez.

 • nurevsan-bilican says:

  Mimari proje yarışmalarında şartnameler,ihtiyaç programları ve yönetmelikler elbetteki sınırlayıcı şeylerdir. Birçok yarışmacı bu veriler içinde boğulurken bir çözüm üretmeye ve kendine özgü tasarımlarını ortaya çıkarmaktadır.Gerekli mahaller,metrekareler,uyulması istenen yönetmelikler vs. yarışmacılar için dert edinilmesi istenirken, tasarım süreci sonunda seçilen projenin sadece ‘fikir’ bağlamında kalması ilginçtir.Kat planları tam anlamıyla ve anlaşılır paylaşılmış olsaydı belki de daha nelerle karşılacaktık bilemiyorum.200 ün üzerindeki proje arasında hem tasarım hem de uyulması beklenen şartnameyi sağlayan hiç mi proje yoktu acaba?

 • ali-burak-yanardag says:

  Çok katmanlı ve her projede kendine özgü sorunlar üzerinden yürütülmesi gereken tasarım sürecinde, ortaya çıkan ürünü etkileyecek bir takım uyulması gerken verilerin yok sayılması ve bu durumun meşrulaştırılarak görmezden gelmesi, şartnamelerin neden var olduğu sorusunu akla getiriyor.

 • ortanca-mimar says:

  Otopark girişini yoldan almak hiç aklımıza gelmemişti. Dahice gerçekten!

 • seyda-karakaya1 says:

  Herkese Merhaba,
  239 projenin katılımı ve ihtiyaç programını, yönetmelikleri ihlal etmiş bir projenin 1.lik ödülü alması ile sonuçlanmış bir yarışma…Katılan, ödül alan tüm ekipleri tebrik ederim. Ciddi anlamda emek isteyen işler ve bu emekleri hiçe sayan bir jüri değerlendirmesi…
  İhtiyaç programı ve soru-cevaplarda sergilenen amatörlük ve ciddiyetsizlik değerlendirmede de sergilenmiştir. Projenin değerlendirmeye dahi alınmamasını gerektirecek büyük bir hata yapılmış ve jüri üyeleri adeta bir okul projesi ciddiyetsizliğinde 1.lik ödülüne layık görmüştür. Keşke biz de eksik kalan alanlar için yandaki parselleri kullansaydık ya da çevre binalardan birini katlı otopark olarak çözseydik o zaman ancak 1.liğe hak kazanabilirdik sanırım. 3.lük ödülünde de ancak parselin yarısı kullanılmış… Emeklerimize yazık… Ödülün iptali için her türlü itirazda bulunacağım, bunu da bir sonraki yarışmalarda aynı haksızlığın yapılmaması, jürinin işini ciddiye alması ve emeğe saygı duymayı öğrenmesi için yapacağım.

 • ozge-ogut1 says:

  Fikirler ne kadar özgün, sunumlar ne kadar başarılı vs. olursa olsun; şartnameye ve ihtiyaç programına uyulmaması durumunun kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Mimarlar Odası ve Merzifon Belediyesi gibi iki ciddi kurumun içinde bulunduğu bu çalışmada, böyle bir yaptırımın olması, insana bir çok şey düşündürüyor. Öncelikle, şartname ve ihtiyaç programının neden verildiği sorusu akla geliyor. Akabinde de kuralların-programın tümüne uyarak tasarımlarını gerçekleştiren katılımcılar açısından sonuca bakıldığında, adil olmayan bir değerlendirme görülüyor.

 • can-can says:

  Şartnamede verilen bilgi ve dökümanlara rağmen çok iyi okunmuş ve gerekli yerleri çok iyi irdeliyerek çözümlenmiş bir proje olduğunu görüyoruz.Fakat jüri olarak okadar üstün insanlar şartname ve soru cevaplara detaylı yazmalarındaki özen bir proje okumalarına pek yansımamış.Jüri sadece bakıp 1.ödülü verelim demiş .Yada koskocaman boru gibi olan rampayı görmemiş ve bodrum kat çözümlerine bakma gereği duymamış sanırsam.Projeyi okuma yetkisine sahip insanlardan oluşmadığı gibi 1 haftada okadar proje içinde bu rampayı görememişler.Artı bir yaptırım mı uygulandı bilememekle birlikte,4.elemede 5 oy ile 1.ödül verilmiş.İlginç böyle bir yapı tabii ki merzifona yakışır .Fakat şunuda düşünmek gerekir en azından arsa sınırının hemen yanında rampa yaparak sınırlarını aşmış olabilir şükretmek gerekir ki yan arsaya otopark binası yapmamış:D:D:D

 • erman-ucaroglu2 says:

  Otoparka Cumhuriyet Meydanından girilseymiş,

 • emrah-bal says:

  Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
  Çektiğim alamı bir ben birde Allah’ım bilir.

  Fuzuli

  Çekme mesafesi ihlalleri, proje alanı bence burası değil burası olmalı deyip proje alanını değiştireni, çok amaçlı salonu fuaye gibi tasarlayanı ihtiyaç programında belirtilen alanları-mekanları yok sayanları vs. gördüm ancak proje alanı dışına taşan ödüllü projeyi görmemiştim.(1.ödül)
  Ve 60araçlık garaj istenirken 26 araç lık garaj yapan ödüllü projeyi de görmemiştim.(2.ödül)
  Öğrenmenin yaşı yoktur bu jüri sayesinde bizde yarışmalarda ne kadar risk almamız gerektiğini öğrenmiş olduk.
  Ödül ve mansiyon alan tüm ekipleri canı gönülden kutluyorum.Projelerini eleştirileri göze alarak paylaşmalarını çok olumlu buluyorum.

 • emrah-bal says:

  projenin kat yükseklikleri de çok sıkıntılı.

 • cihan-ipek1 says:

  3. ödül sahibi proje otopark sorununa farklı bir bakış açısı getirerek araç asansörü önerisinde bulunmuş. Yarışmaya katılan tüm arkadaşların da bildiği gibi otopark rampası zemin kat çözümü çok etkileyen bir faktördü. Ödül alan bazı projeler bu faktörü çok kolay saf dışı etmişler, jüri de görmezden gelmiş…

 • cihan-ipek1 says:

  Aynı şeyleri yaşamışız ve aynı duyguları paylaşıyoruz Yasemin Hanım

 • fazil-akdag says:

  Şartnamaler ve yönetmelikler, projelerin eşit şartlarda değerlendirmeye tabi tutulmasınının teminatı. Projeyi diğer katılımcıların projelerinden ayıran önemli farklardan birisi zemin kat kullanımı. Zemin katı etkili, başarılı ve özgürce kullanabilmesinin sebebi de açık. Katılımcıların muhtemelen en zorlandıkları veya üzerinde en çok kafa yordukları ve bütün planları, dolayısıyla da bütün tasarımı etkileyen otopark rampasının hesaba katılmayışı. Tasarımı bu kadar etkileyen bir girdinin yok sayılarak eşit şartlarda mücadele ortamının tesis edilememesi ve bu durumun jüri tarafından önemsenmemesi gerçekten düşündürücü. Bodrum kat planlarının paylaşılmaması da ayrı bir soru işareti.

 • fisherman says:

  Seçilen projelerin niteliğine bakınca jürinin niteliği ortaya çıkıyor malesef. Keşke jüri seçmek için sınav yapılsa

 • murtaza1 says:

  Hangi değerden bir şey kaybetmezdi?

  Yenilikçi hiçbir tavır yok. Aynı banallik aynı robotluk.

  İleride biri şöyle bir makina yapsın.

  İçine çevre analiz verilerini giriyorsun. Pinterestten tarayıp sana oluru olan tüm tasarımları listeliyor. Sen de sağını solunu cephesini düzenleyip havalı renderlar alıp proje yapıyorsun. Evet böyle bir şey olabilir.

 • mert-ekin1 says:

  çok abartılıyor, rampayı doğru yerine koysa da proje değerinden bir şey kaybetmezdi ki…

 • can-can says:

  Rampayı doğru yerine koysaydı projeyi bu şekilde yapamaz bir boşluk oluşur ve zemin kat planı değişir. Bu şekilde de işleyiş değişeceği gibi bu projeye 1.ödülük verilmez idi….

 • erol-turkmen says:

  3mt kat yükseklikleri ve yoldan araç rampası… doğrusu hiç akıl edemedik… her şart dahilinde kolokyuma katılma kararımdan vazgeçtim ve aldığım uçak biletlerini iptal ettim… neyi , kime ,nasıl anlatacağım ki?…

 • insepsindaki-topac says:

  Merhabalar 🙂 katılan herkesin ellerine sağlık
  Projelerin genelinde formcu bir bakış açısının sahip olduğu, (kutu kutu pense) konsept gelişiminin ve fikrin geri planda olduğu bu yarışmada umarım jüri Selçuk’daki gibi şartname ihlalini “fikre” bağlamaz.
  Saygılar…

 • yasemin-aydan says:

  Ekip arkadaşımla ilk yarışma deneyimimizdi.İhtiyaç programında yer alan maddeleri karşılayabilmek için belki 10 defa planları değiştirmek zorunda kaldık. Otopark rampası ve 60 araçlık otopark bütün projeyi etkiliyordu. İstenilenleri karşılamak adına haftalarca kafa patlatan bütün tasarımcıları canı gönülden tebrik ediyor, otoparkı 3 katta, rampayı asansörle, metrekareyi +,- 10% ile değilde bin beşyüz metrekare fark ile çözen tasarımcıları ve proje sahiplerini ödüllendiren sevgili jüri üyelerini ayakta alkışlıyorum. Ne de olsa zoru başaranlar onlar=) Bizlere de geçmiş olsun…İlk deneyimimize dayanarak bir sonra ki yarışmada artık şartnameyi dikkate almamız gerektiğini sayenizde öğrenmiş olduk. Çok çok teşekkür ederiz, emeğinize sağlık!!!!!!!!!

 • efla-tun says:

  Aynı etkinliğe sahip iki sokaktan birini, ağırlıklı kullanılan yaya allesine döndürmek için diğer sokağın ucunu rampa ile kapamak ada bazında bir müdahale arayışını yansıtmakta. Üslupsuz çemkirmeleri hak etmeyecek yerinde bir karar, tebrikler ve başarılar…

 • efla-tun says:

  Özne yüklem karışıklığından çözemesem de soruyu müellife değil de bana yönelttiğinizi düşünüyorum. Sonuçta pardon? siz mimarsınız ve muhattabınız müteahhit değil belediye. Risk alırsınız akıl doğrultusundaysa öneriniz kabul görür kazanırsınız. Dökülen binayı yıkmak ile yaya-taşıt yolunu yönlendirmeyi de denk tutamadım kendi nazarımda.

 • efla-tun says:

  Aşırı konsol mimar, fikirlere saygı gereği, “tırttan” yorumlar yapmamanız için boşvermeyip, biraz olsun uğraşmanız gerekiyor. Yoksa ne kolay her başlık için keyfi emojiler fırlatmak.

 • yasin-gumus1 says:

  Ödül grubu projeleri, jürinin yarışma kimliğini, karakterini, yaklaşımını ortaya koyar. Sonuçları ve projeleri gördükten sonra yüce jüriyi ayakta alkışladım. Sanırım ekip arkadaşım haklıydı: “Şartnamenin dışına çıkarsak birinciyiz!” Arkadaşımı haklı çıkaran jüriyi kutluyorum. Ödül gruplarının mahal alanlarını ayrı ayrı yazmaları, toplam alanları bildirmeleri veya jürinin bu konuda yüzlerce katılımcıyı bilgilendirmesi gerekli niyeti ve hassasiyeti ortaya koyacaktır.
  Değerli jüri üyelerimiz kolokyumda verilecek cevaplara şimdiden çalışıyor olmalılar.. eee ne de olsa onların da büyük sınavı o gün!

 • yasin-gumus1 says:

  1.lik ödülü toplam alanı 3533 m²..
  sanırım projenin 1000 m²lik kayıbı
  büyük jürinin ayıbı!

 • mert-ekin1 says:

  şu andaki en büyük merak konusu tüm bu yazılanların ne kadarının kolokyumda söze dökülüp dökülmeyeceği; mimarların otorite karşısında sanal ortamda değil de reel ortamda sınavı…

 • oguzhan-vural1 says:

  bu proje de doğru gösteren tek şey

  cephedeki saat olmalı

  en azından günde iki defa doğruyu gösteriyor.

  emeği gecen arkadaşlara tebrikler…

 • ferhat46 says:

  Projeleri yarışma şartnamesine ve soru cevaplara göre tasarlamaya çalışan tüm ekiplerin emeklerine sağlık.Fikir çok önemli tabi yarışma şartnamesinin dışına çıkılabilir eğer çok güçlü bir fikir varsa ama nedendir ki güçlü bir fikir olmadan sözde cesurca karar alan proje ödül alıyor ve çevre ile çok güçlü bir ilişki kuruldu deniyor.Raporda jüri tarafından takdir edilen şeylerden sonra çok büyük bir merak uyandıran projenin bende uyandırdığı his en azından hüsran olmamalıydı.Neyse sevindirici olan şey otoparka çatıdan helikopter ile girilmemiş olması,Bakalım kolokyumda jüri neler söyleyecek bu büyük fikirlere ..

 • ortanca-mimar says:

  O harikulade(!) zemin kat planını, rampayı proje alanının içerisinde çözerek elde edip bizlerle paylaşırsa mutlu olurduk. Bir de bodrum kat planında neler var bilmiyoruz, onu da görseydik daha da mutlu olurduk.

 • can-can says:

  ister kolokyumda konuşulsun isterse sanal dediğiniz açık platformda konuşulsun,sonuç olarak jürinin saçma karar vermelerini bütün herkesçe doğrulandıkdan sonra varson sorulmasın sonuç jüride kişilerde arkitera kullanıcısı ve geçmişde burda projeleri yayınlanmış ve irdelenmiş kişilerden oluşmasına rağmen böyle bir platformdan habersizce konuşacaklarını zannetmiyorum.Ama kayıtsız kalıp kulaklarını kapatıp hareket edebilirler sonuçta bilinçsiz bir jüri kendiyle çelişen bir jüri var ortada.Bu kadarda vurdum duymaz olacaklarını zannetmiyorum.Projenin kötülüğünden bahsetmiyorum sonuçta emek var yada yap geç manifestosu olmuş olabilir.Konuşulan konu madem 1. belli ozaman yapma ozaman yada şartname yayınlama hadi yayınladın soru cevap yapma hadi yaptı soru cevapları bilinçli yap oku en azından plan okumayı bilen birileri jüri olsa dert bu.Bu ister kolokyum isterse açık platformda olsun sonucu değiştiriyormu hayır hata var mı? sonuna kadar hak yenildimi ?

 • can-can says:

  Ada bazında ele alınacaksa soru cevapta belirtecek yada şartnamede yazacak.ozaman gidip biz bu bina eskidi dökülüyor ve yenilenmesi lazım diyerek yan binayı katlı otopark önerisi olabilirdi.Saçma sapan yorum yapmanın anlamıyo arsa sınırı diye birşey var.Size verilmiş iş var siz iş verene diye biliyormusunuz ben kem küm ada bazında düşündüm diye biliyorsan.İş veren sana direk der; -pardon?

 • insepsindaki-topac says:

  Yarınki Kolokyuma gücenip gidmeyen ya da isteyip de gidemeyenler için Arkitera ( yarışmaylayap vb.) sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapma şansı var mıdır acaba ? Tartışmalar ve açıklamalar ilerisi için yol gösterici olabilir.
  saygılar. :))))

 • i_e271 says:

  ödüllerin başta kimlere verileceği bu kadar belli olmasaydı keşke ne m² ler tutuyor ne araç sayısı tutuyor ne mimari yönden bir anlam içeriyor bu proje hakkında 2 sayfa eleştiri yazıp bu projeyi 3 oyla 1. secen jüriyi kınıyorum.

  Mekânsal kurgu, mevcut sokak örüntüsü ile azami düzeyde etkileşim kuracak ve yaya sirkülâsyonunu besleyecek şekilde oluşturulmuştur.

  Raporuna bu yazıyı yazıp sokağın ortasına rampayı yapan zihniyeni tebrik ederim.

 • seda-kucukipekci says:

  Projelerini, verilen ihtiyaç programını ve sorulan soruların cevaplarına göre tasarlamaya çalışan bütün ekipleri tebrik ederim. Hiçbir şekilde mimari planlamalar düşünülmeden sadece matematiksel olarak hazırlanmış olan ihtiyaç programına rağmen kurallara uymaya çalışarak günlerce haftalarca yorularak projeye emek veren kişilerin emeğine saygı olarak jürinin, tamamen kuralları ihlal eden bir projeyi 1. seçmesi Türkiye gerçeklerini bir kere daha hatırlattı bize. Emeği geçen herkese teşekkürler.!

 • onur-ozbek says:

  Merzifon proje yarışması, yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar Türkiye genelinde en cok katılımın olduğu yarışma olarak kayıtlara geçmiş. Bu anlamda her kaybedenin bir negatif yorum yazmasıyla da savaş sebebi bir proje yapıldığı izlenimi yaratıyor insanda. Bir iki nazarlık dışında diğer projelerin ‘muhtemelen’ hiçbirinde göremeyeceğimiz harikulade bir zemin kat planına sahiptir, emeklerine sağlık uğraşanların. Diğer ödül alan arkadaşlara da ayrıca sevgiler, selamlar.

 • erman-ucaroglu2 says:

  Hakem maç esnasında bir tarafın kalesini küçültüp, diğer tarafın kalesini büyük tutamaz. Şartnamede yoruma açık bırakılan konular zaten belirtilir. Sahaya ikinci bir top alıp gol atmayı ”risk almak” olarak nitelendirmek, bilardo oynarken masaya yeni bir delik açmak ne kadar adaletli?

 • sinan-meric2 says:

  İptal edilen Nemrut Kalderası yarışmasının Bee Breeders’a verilmesi istabetli bir karar olmuştur diyebilir miyiz?

 • mert-ekin1 says:

  can can: Eleştirilerin ve genel olarak görüş alışverişinin sanal (yazılı) ortam yerine reel (sözel, yüz yüze) ortamda yapılmasının arasındaki fark çoktur, söylenenler aynı olarak başlasa bile gidecekleri yer, sonuçları çok farklı olabilir. O nedenle her iş alanında da olduğu gibi mimarlıkta da sözel ve reel’in pratiği uzun vadede çok getirisi olacak iyi bir tecrübedir. Umarım kolokyum da bu anlamda faydalı ve verimli olur…

 • sinan-alper says:

  Evet, kolokyumlara katılmak gerekir ve sonuçları çok farklı olabilir. Ama şartı vardır: Eğer jüri “Biz karar verdik, oldu! Yarışmalar esnektir ve gerekirse şartname dışına çıkılır! Yarışmalarda fikir esastır!” gibi savunmalarla çıkarsa karşınıza, getirisinden çok götürüsü oluyor. Çünkü bu tarz kolokyumlarda jüri hep haklı oluyor ve son sözü söylüyor. E haliyle siz de gerildiğiniz ile kalıyorsunuz.

 • fazil-akdag says:

  @ Mert Ekin, kolokyum 25 Kasım cumartesi günü gerçekleşti. (https://goo.gl/25zDsN) Gerçekleşmiş yani. Göremedik herhangi bir çevrimiçi mecrada. What happens in Merzifon stays in Merzifon diye düşünüldü sanırım.

 • mert-ekin1 says:

  Sinan merhaba. İşte esas kazanım jüriye o son sözü medeni bir tartışma ortamında orada yüz yüze iken söyletmemek. Ha kolokyum ortamı bir dikta rejimi ise ve jüri ne derse oysa zaten kolokyuma da tartışmaya da gerek yok. Ancak biraz demokrasi biraz çağdaş tartışma var deniyorsa kimin son sözü söyleyeceği neyin son söz olacağı belirsizdir öncesinden. Bu durumda sadece internette yazmak yerini esas yerinde konuşmak gerekir. Bu sefer kolokyumun farklı olabileceğine dair ümidim var açıkçası…

 • mert-ekin1 says:

  Fazıl sağol. Ben de kolokyum yapılmış olmalı ama ses çıkmadığına göre belki yanlış hatırlıyorum diye düşünüyordum… Demek ki Sinan haklıymış, sanırım standart bir kolokyum şeklinde geçti…

 • emre-ozkan says:

  ekibi tebrik ederim, güzel bir çalışma olmuş, uygulanmasını dilerim.

 • efla-tun says:

  Önemi yok ne olacak, şifre ile giriş yapmaya üşendim de ondan cevap yazamadım ne zamandır.

 • asiri-konsol-mimar says:

  Eflatunumsu özür diliyorum abarttım biraz:(

Bir cevap yazın