1. Ödül, Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Antakya kentinin çok katmanlı tarihi ve kültürel mirasına saygı duyan ve ondan ilham alan, ayırt edici coğrafi özelliklerini kavrayan, hızlı kentleşmenin getirdiği sorunları iyileştirmeye çalışan, sağlıklı ve nitelikli kentsel gelişmeyi tetikleyen bir proje tasarlanmıştır. Kente çağdaş yapılar ve dinamik açık kentsel alanlar kazandırmayı hedefleyen projede devlet-kentli, kamu kurumu-kamusal alan, devlet dairesi-ofis yapısı ikililikleri üzerine yerel ve evrensel değerleri bütünleştiren bir öneri geliştirilmiştir.

TASARIM İLKELERİ:
Yapıların Arazi Konumlanması ve Kentle İlişkisi
– Projede İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası birbiri ile tasarım bütünlüğü sağlayan ancak ayrı olarak işleyen iki yapı olarak tasarlanmıştır.

– Yapılar arazinin kuzeydoğusunda yer alan ana yola paralel yerleştirilmiş, bu sayede yapının kent gelişim aksı üzenindeki görünürlülüğü arttırılmış, yaya ve araç girişleri bu cephelerden alınmıştır.

– İl Genel Meclisi yapısı arazinin kuzeydoğusuna, İl Özel İdaresi Hizmet Binası ise arazinin güneybatısına yerleştirilerek arazinin çapraz iki köşesinde yapılaşmaya gidilmiştir. Bu sayede iki yapı arasında törenler ve farklı aktiviteler için kullanılacak bir meydan ve iki büyük yeşil alan tasarlanmıştır.

– Yeşil alanlardan biri İl Özel İdaresi Hizmet Binası ile ana yol arasına konumlandırılmış, kentliye ve bireylerin yapacağı farklı aktivitelere açık bir çim alan olarak tasarlanmıştır. Diğer yeşil alan İl Genel Meclisi ile arazinin güneybatısındaki yol arasında konumlandırılmış, konferans salonunun fuayesinin, kafenin ve diğer ticari alanların açıldığı, yoğun ağaç dokusu ile gölgelendirilmiş ve tasarım alanının arkasındaki kentsel parça ile de bağlantıyı sağlayan bir avlu olarak tasarlanmıştır. Arazide yapılaşmayan yerlerdeki var olan ağaçlar korunmuş diğerleri ise oluşturulan yeni yeşil alanlara taşınmıştır.

Yapıların Mekân Kurgusu ve Mimari Elemanları
– Yapıların güneybatı cephesi Hatay’ın geleneksel mimarisindeki taş duvar öğesinin çağdaş bir yorumu olarak çelik kolonların arasına örülmüş taş bir duvar olarak tasarlanmıştır. Bu sayede yapının sıcak iklimin getireceği olumsuz etkilerden korunması sağlanmıştır. Duvardaki boşluklar bölgedeki hâkim rüzgâr etkisinin yapı içerisinde hissedilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

– Müdürlükler çelik taşıyıcı sistem ile oluşturulmuş dikdörtgenler prizması şeklinde hacimler olarak tasarlanmış, bu hacimler kuzeye yönlendirilmiş ve aralarında yeşil teraslar oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır. Müdürlükler açık ofis olarak ferah, manzaraya açılan, yeşil teraslarla açık alan kullanımı arttırılmış kütleler olarak tasarlanmıştır. Bu tipoloji ile devlet dairesindeki çalışma alanlarına özgün bir bakış açısı getirilmesi hedeflenmiştir.

– Ofisler ile taş duvarın arası nitelikli bir iç mekân yaratmak amacıyla galeri boşluğu ve dolaşım alanı olarak tasarlanmış, servis birimleri bu alana yerleştirilmiştir.

– Çatı hem havalandırma amaçlı, hem de yapı içerisindeki galeri boşluğu ve dolaşım alanını aydınlatmak üzere açılabilir camlarla taş duvardan koparılmıştır.

– Zemin katta oluşturulan iç bahçelerle yeşil, yapının içerisine taşınarak hem mekân zenginliği hem havalandırma olanağı sağlanmıştır. Her iki yapıda da protokol ve halk girişleri iç bahçelerle birbirinden ayrılmış, sürekliliği olan ancak farklılaşmış giriş alanları tasarlanmıştır. Protokol girişleri üzerinde yer alan kütleler ile (Valilik ve meclis salonu kütleleri) de tariflenmiş, Hizmet binası halk girişi duvar, saçak ve su elemanının kullanımı ile tanımlanmıştır.

Yapıların Program Şeması
– İl Genel Meclisi yapısı zemin kat üzeri iki ve zemin altında bir olmak üzere toplam dört katta çözülmüştür. Konferans salonu ve kafe zemin katın altında avluya açılacak şekilde yerleştirilmiştir. Protokol ve halk girişi zemin katta, il genel meclisi toplantı salonu, encümen ve meclis başkanı odası birinci katta, grup başkan odaları, grup toplantı salonları, komisyon çalışma odaları ikinci katta ve meclis üyesi çalışma odaları ikinci ve üçüncü katta çözülmüştür.

– İl Genel Meclisi dolaşımı yapının iki ucuna konumlanan asansörler ve galeri boşuğunda yer alan merdivenlerle sağlanmış, yapının bir kenarına servis kütlesi yerleştirilmiştir. Ayrıca konferans salonunun fuayesine de zemin kattan merdivenle ulaşım sağlanmıştır.

– İl Özel İdaresi Hizmet Binası bodrum kat dâhil olmak üzere toplam beş katta çözülmüştür. Protokol ve halk girişinin yanı sıra, sergi alanı, yemekhane ve kantin de zemin katta konumlandırılmıştır. Valilik, genel sekreterler, daire başkanları ile halkla yakın ilişkide olan plan proje ile imar ve kentsel iyileştirme müdürlükleri birinci katta çözülmüştür. Diğer müdürlükler ikinci ve üçüncü katlara yerleştirilmiştir. Teknik hacimler, genel arşiv, sığınak ve otopark bodrum katta çözülmüştür.

– İl Özel İdaresi Hizmet Binasının ana dolaşımı hem asansörlerle hem de galeri boşluğunda iki kanat şeklinde tasarlanmış merdivenlerle sağlanmış, yapının iki ucuna servis kütlesi yerleştirilmiştir.

Yapıların Enerji Kullanım Verimliliği
– Yapılar güneşe ve hâkim rüzgâra göre konumlandırılmış, güneybatıda yer alan taş duvar ile yapı sıcaktan korunmuş, duvardaki, çatıdaki ve iç bahçedeki açıklıklar ile de rüzgâr hareketine ve doğal havalandırmaya olanak sağlanmıştır.

– Ofis kütleleri aralarındaki yeşil teraslar ve iç bahçeler ile yapının yeşille kurduğu ilişki güçlendirilmiştir.

– Hem ofis kütlelerinin birbiriyle ilişkisinde hem de yapıların arazide konumlanışında gölgeli ve yarı-gölgeli alanların oluşturulmasına özen gösterilmiş, projede gölge tasarımı önemli bir girdi olmuştur.

– Ağaçlar da gölge alanların tasarlanmasında ana peyzaj elamanları olan kullanılmıştır.

– Cephelerde hareketli güneş kontrol elemanları ve UV-filtreli özel camlar kullanılmıştır.

– Yapıların çatılarında termal güneş kolektörlerinin kullanımı öngörülmüştür.

Yapıların Taşıyıcı Sistemi
– Yapıların taşıyıcı sistemi çelik kolon ve kirişlerden oluşmaktadır. Kolonlar 8 ve 16 metrelik akslara yerleştirilmiştir.

– 8 metreyi aşan açıklıklarda kafes kiriş uygulamasına gidilmiştir

– Birimlerin çerçeve sistem ile modüler olarak çözülmesi taşıyıcı sistemin oluşturulmasında esneklik sağlamıştır.

– Kolon narinliğini etkileyecek aşırı yükseklikler tercih edilmemiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın