1. Ödül (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

1. Ödül (Esenler, Havaalanı: Mahalle Evi, Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul), Sosyal Merkezler Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Yarışma alanı İstanbul’un yüksek nüfuslu ilçelerinden Esenler’in 4 büyük (Kemer Mah.-Birlik Mah.-Havaalanı Mah.-Kazım Karabekir) mahallesinin ortasında konumlanmaktadır. En önemli kentsel yaklaşımı Atışalanı Caddesi tarafındaki cephesinden olan alan, mahalle dokusuyla ise Kırım Caddesi ve Köyiçi Sokak üzerinden ilişkilenmektedir. Bunlara ek olarak alanın kuzey/doğusunda yer alan ve alana dik bir şekilde uzanan Güler Sokak’ın da alanın kuzeyinde devam etmekte olan kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanması ve emniyet müdürlüğüne bitişik alanın yayalaştırılması sonrasında önemli bir yaklaşım niteliği kazanması öngörülmektedir. Yarışma alanı Atışalanı Caddesi ile Kırgız Sokak arasında 7 metrelik kot farkını %7’lik doğal eğiminde geçmektedir.

Bu bağlamda sosyal merkez tanımı ve içinde barındırdı işlevler düşünüldüğünde sorulması gereken asıl sorunun insanların yoğun bir şekilde kullandığı (Mahalle Evi) ile tamamen içe dönük (Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul) işlevlerin beraber nasıl kurgulanacağı olduğu görülmektedir. Bu program parçalarının birbiriyle kurdukları ilişkiler kadar kamusal veya özel açık, yarı açık alanlarla kurdukları ilişkiler de bir problematik olarak ele alınmıştır.

Bu doğrultuda alanın mevcutta en kamusal yüzü o konumundaki Atışalanı Caddesi yaklaşımı ile çevre düzenlemeleri sonrası önemli bir yaklaşım niteliği taşıması öngörülen Güler Sokağının kesiştiği alanda kamusal bir boşluk olarak ele alınması kararlaştırılmıştır. Yapı izi ortaya çıkan bu iki kentsel boşluğu da saracak şekilde kurgulanmış ve yapının sardığı boşluklar programın talep ettiği özel ve kamusal alanların kotun da yardımıyla birbirinden ayrılmasını sağlamıştır. Yapı izinin zemin kot ile ilişkisi Atışalanı Caddesi tarafındaki zemin kotun yarışma alanı içerisinde devam ettirilerek zeminle ilişkili program parçalarının oluşturduğu bir baza hacmi ile kurulmuştur. Baza hacminin zemine temas ettiği -3.50 kotundaki kamusal boşluğa açılan yüzeyleri Mahalle Evi fuayesi-beden eğitimi salonu-kafe/satış oluştururken  -7.00 kotuna açılan yüzeylerini Kısa Mola Merkezi’nin atölye birimleri ve Yuvamız İstanbul’un eğitim birimleri oluşturmaktadır. Baza formu kentsel süreklilikler (Güler Sokağının uzantısında eksiltme) ve mahremiyet ilişkilerine (Kısa Mola Merkezi ve Yuvamız İstanbul açık alanlarını sarma) referansla ele alınmıştır. Baza üstü program olarak seyreltilmiş ve yapının bütüncül kullanımı için ortak bir yarı açık alan olarak ve yoğun kullanımlı kitap/kafe ve seminer odaları gibi mekanlarla ilişkili olarak kurgulanmıştır. Zeminden koparılarak üst kotta kurgulanan kütüphane ve Mahalle Evi’nin eğitim birimleri yapının kentsel mekandaki imgesini inşa etmektedir. Programla bütünleşmiş şekilde kurgulanan kütlenin okunaklı bir kent imgesi üretmesi amaçlanmıştır.

Mahalle Evi

Mahalle evi program parçaları kamusal boşluk etrafında gruplanacak şekilde konumlandırılmıştır. Kullanıcı profilleri ve kullanım alışkanlıkları düşünülerek kütüphane için ayrı bir girişle beraber 2 farklı kottan erişilebilmektedir. Avlu kotunda beden eğitimi salonu kafe/satış ve giriş fuayesi gibi dönüşebilen mekanlar ile yıl içerinde avluyu program olarak beslemesi öngörülmektedir. Üst kotta konumlandırılan kütüphane ve eğitim birimlerinin sirkülasyon alanları amfi ve galerileri kurgulanan kentsel boşluk ve yeşil alanlarla görsel olarak ilişkili şekilde ele alınmıştır.

Kısa Mola Merkezi

Kısa Mola Merkezi 2 katlı olarak baza kütlesi içerisinde kurgulanmıştır. Zeminde ortak kullanım/servis birimleriyle beraber bahçeyle ilişkili olarak eğitim birimleri bulunmaktadır. Üst katta ise -3.50 kotundan da erişe bilinecek şekilde idari/yönetim ve sağlık birimleri konumlandırılmıştır. Kırım Caddesi’nden ulaşılan giriş alanı araç yaklaşma ve yaya ulaşıma uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yuvamız İstanbul

Yuvamız İstanbul -7.00 kotunda baza kütlesi içinde konumlanmıştır. Ortak alanlar ve eğitim birimleri bahçeyle ilişkili olarak zemin kotta yer alırken üst katta -3.50 kotundan da erişilebilecek şekilde yönetim idari birimler konumlanmıştır.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın