1. Ödül, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Borusan Neşe Fabrikası Mimari Proje Yarışması

KENTSEL BAĞLAM

Yapı, fonksiyonundan bağımsız, bulunduğu çevrenin bir parçası olmaya çalışır. OSB’deki karakteristik yapılaşmaya gerek yerleşimi gerekse 3. boyutta kütlesel benzeşisiyle uyum sağlar. Sanayi düzeyinde üretim ağırlıklı bir fonksiyonun içerisinde daha narin bir duruş sergileme karşıtlığı, peyzajda park ile kurduğu ilişkide okunabilir.

SEMİYOLOJİK YAKLAŞIM

Algıda OSB ve fabrika çok güçlü bir işarettir. Fonksiyon gereği, mekansal büyüklük konfordan önce geldiği için çoğu fabrika yapısının kitlesi benzeştir. Yapım yöntemi bakımından ucuz, yekpare ve esas önemlisi tüm işlevi tek bir çatı altında yürütebilme yetisine sahip bir tasarımdır fabrika.

Her insan zihninde farklı imgeleri oluşsa da ev-yuva imgesi, çok basit olarak okunabilen ve basite indirgendiğinde dört duvar, bir çatı ve pencerelerle kapıdan oluşan bir görüntüdür. Bu görüntü-işaret ne zaman görünse, okunabilse hemen çağrışımsal olarak ev-yuva kavramı zihinde belirir.

Bulunduğu çevrenin algısı ve işlevinin çağrışımsal imgelemesi bir araya geldiğinde tasarım, bu iki göstergenin soyutlaştırılmış melez halidir. Kütlesi ile bir fabrika ağırlığında, onun tek bir çatı altında tüm fonksiyonlarını yerine getirebilme yetisinde oluşu, ev-yuvanın zihindeki çağrışımsal imgesinin basitleştirilmiş duvar+çatı gösterilenine indirgenmesi ile bir araya gelir.

ÜRETİM MODELİ

Yapı, tek bir çatı altında tüm işlevlerin gerçekleştirilmesi düşüncesine bağlıdır. Bu işlevler her bölgede ve iklimde çeşitlilik gösterseler bile gruplanabilir ve modüler hale getirilebilir. Grup odaları 3×3 lük bir grid üzerinde, 2’li (sınıf) ve ara kat opsiyonu olarak standartlaştırılmıştır. Bu birimler farklı eğitim yöntemlerine göre iç mekanda değişkenlik gösterebilir. Yapının ana planlama kurgusu da bu birimlerin değişkenlere bağlı bir araya gelişlerine göre açık-yarı açık-kapalı mekanların tasarlanması üzerinedir. Bu kurgu her 10 kreş için farklı isteklere ve gereksinimlere göre değişebilir, birim sayısı azalabilir, artabilir.

YEREL MİMARİ ÇÖZÜMLEMELERİ ve MEKAN HİYERARŞİSİ

Bölge iklim olarak sıcak ve kurak olup kışın yağış almaktadır. Hakim rüzgar yönü NE’dir. Bu veriler ve bölgenin tarihsel-yerel yapılaşma karakteri ile beraber mekanlar arası bir hiyerarşinin gerekliliğine işaret eder. Tüm fonksiyonları tek çatı altında toplama düşüncesinin uygulanması için yapı, içinde açık ve yarı açık mekanları da bulundurmaktadır. Yapının NE-SW yönlenişi, hakim rüzgarın doğal havalandırma için kullanılmasına olanak verdiği gibi yapının iki başındaki geniş saçaklı yarı açık mekanlar işlevi dışında yağış ve güneş kontrolü için kullanılmaktadır. Sıcak aylarda çokça kullanılan iç avlu kışın üstü kapatılarak kullanılmaya devam etmektedir. Kapalı mekanlara giriş öncesine yerleştirilen 2 geniş yarı açık avlu, çocukların kreşten uzaklaşmadan kontrollü olarak faal olabilmelerini sağlar. Sanat atölyesinin düz bir terasa açılması ise gene sıcak havalarda çocukların dış ortamda da rahatça aktif olmalarına olanak verir.

Etiketler

Bir cevap yazın