1. Ödül, “Bir Kentin Suyla Buluşmasının Hikayesi” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

1. Ödül, “Bir Kentin Suyla Buluşmasının Hikayesi” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması

Proje Açıklama Raporu

MAKROCAMPUS

”ESKİDEN DE BIRAKIN DENİZE GİRMEYİ, KIYIDAKİ
YAPILAŞMA VE DOLULUKTAN DENİZE VARAN BİR
YOL BULUP DA KIYIYA İNMEK BİLE ZORDU.”
Rasin Örsan ‘Kaybolan Bakırköy’

Mimarlık bugünün ve yarının toplumsal deneyimleri için bir arayüz iken aynı zamanda geçmiş deneyimlerin ve kolektif bilinçaltının bir ürünüdür. Kentsel doku ise bu ürünün makro bir yansıması, bir toplumun yaşayışlarının mekansal deviniminin uzantısıdır. E.Lozanio’ya göre bu uzantı kentlinin ayak izi gibidir. Bu ayak izinin yapıtaşı kentsel bütünlüğü oluşturan salt mekan biriminden çok daha fazlasıdır. Mekan kentsel doku organizasyonundaki mekansal çekim kuvvetiyle çevresini ve çevresindeki dinamikleri de kurar.Mekansal çekim kuvveti kentsel dokudaki kesintilere zıt yönde çalışır onları zorlar.MAKROCAMPUS kendi mekansal oluşumunu bu şekilde tetikler.

Bölgede mekanın kendi oluşum dinamiğini tetikleyen kesintiler şu şekilde tespit edilmiştir :

Kesinti-1 : Ticari fonksiyonların yoğun olarak yerleştiği Ebuzziya Caddesi yüksek kullanıcı yoğunluğu dolayısı ile güçlü bir sirkülasyon aksıdır.Kneddy caddesi bu sirkülasyonda kesintiye neden olur.

Kesinti-2 : Konut işlevinin yoğun olarak bulunduğu paralel sokak aksları da kesinti-1 ile aynı sebeb ile suya ulaşamaz

Kesinti-3 : Mevcut marinanın karakterinden kaynaklı kıyı-yeşil alan aksının sürekliliği kaybolmuştur

Kesinti-4 : Kıyıya paralel ve kıyı ile etkileşim sirkülasyonunun devamlılığı bulunmamaktadır.

Kesinti-5 : Teknelerin belirli bir alana sıkıştırılarak kurgulanan marina kurgusu ile deniz ile görsel
etkileşimin kesintisi ile suyun deneyimi zayıflamıştır.

Bakırköy’ün kentsel dokusu yüksek mekansal çekim kuvvetine sahiptir.En etkili aks olan Ebuzziya Caddesi’nin bitiminde yüksek bir çekim kuvveti oluşur, ve çevresini etkiler. Bu etkiye kentsel doku ile
mevcut bağları en zayıf element olan su bir tepki dinamiği oluşturur. Bu dinamizm suyun yapısal
karakterinden kaynaklı eylemler ( yönelim, çekimden etkilenme, çözme, aşındırma, sızma ) ile gerçekleşir ve suyun kentsel dokunun dolayısı ile toplumsal ayak izinin bir parçası olmasının hikayesi başlar.

-Su etkili aksa doğru bir tepki kuvveti oluşturur.Bu tepki ile kesinti-1’e neden olan Kneddy Caddesi
düşeyde doğrultu değiştirir.

-Su kıyı dokusunu kent dokusundan uzanan akslar ile yapı taşlarına ayırarak çözmeye başlar.

-Kıyı suyun çekim kuvvetine verdiği yüksek dinamikli tepkilerle çekim kuvveti aksı olan Ebuzziya caddesi aksına doğru aşınmaya başlar.

-Su kentsel dokunun tutunduğu bir kor gibi ilerleyerek onun içerisine sızar.

-Aşınmayla oluşan kentsel parçalar su içerisine sızarak Makrocampus kanalı oluşur.

Makrocampus yeni bir mimari program önermek yerine Bakırköy’deki eylem ve yönelimleri su ile buluşmada bir araç olarak kullanır.Önerilen mimari program kentin mevcut mekansal programının da suya sızması gibidir.

Balıkçı Barınakları : Mevcut balıkçı barınakları düşey kurgu ile zenginleştirilmiş kentsel programa bir arayüz olarak yerleştirilmiştir.Bu mekansal kurgunun en önemli öğesi olan ortak kullanım alanları
çevre ile etkileşimi yüksek bir şekilde kurgulanmıştır.

Kamp Alanları : Aşınarak su içerisinde bir kentsel doku uzantısı oluşturan birimler yalnızca suyu ve boşluğu deneyimlemek üzere kurgulanmıştır. Her biri üzerindeki güneş panelleri ve kendi mikro peyzajı ile su içerisinde kendine yeten bir habitattır.

Kent Pazarı : Yoğun bir sirkülasyon hattı olan Ebuzziya Caddesi yeraltı çarşıları ve ticari fonksiyonlar
içeren mekanları, Cumhuriyet meydanı ve kritik ulaşım noktalarıyla kurduğu ilişki ile adeta bir ticaret
aksıdır.Bu aksın mekansal programı kent pazarı fonksiyonu ile kıyıya kadar uzatılmıştır.

Düşey Peyzaj Sergisi : Bölgede üç farklı kotta: en üst kotta Bakırköy’ün yaşam kotunda yetişen bitki türleri, sıfır kotunda su yüzeyinde yetişen bitki türleri, negatif kotunda da su altı bitkileri ile düşeyde bir peyzaj sergisi oluşturulmuştur.

Parçalı Marina : Su içerisine sızan birimler normal bir kıyı cizgisine göre daha fazla etkileşim yüzeyine sahiptir. Eski marinada teknelerin bir arada durması ile oluşan su ile görsel kesinti marina kurgusunun homojen bir şekilde su yüzeyine dağıtılmasıyla önlenmiştir.

Açık Hava Sineması : Makrocampus’ün deneyim ve sahiplenilme potansiyelini arttıran topografik referanslar ile oluşturulmuş kente ve kentliye ait kamusal bir alandır.

Spor Alanları

Bu karşılıklı sızma ( sudan kente ve kentten suya ) kent ve su arasında bir kenet olan Makrocampus’ün mekansal dinamiklerini oluştururken aynı zamanda kanalın hareketl, karakterinin ve su içerisindeki parçalı birimlerin kıyı ile etkileşime geçen yüzey alanının mevcut kıyının yüzey alanınından fazla oluşu rekreasyon potansiyelini artırır.

Etiketler

Bir yanıt yazın