1. Ödül, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

1. Ödül, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Yörede “HAYAT” ta yenilir, içilir, oturulur, misafirler ağırlanır, kısacası meclisler kurulur. Doğanında etkisiyle yaşayan bir dış mekandır ; “HAYAT”.

“KENTSEL HAYAT” güneyinde ve güneydoğusunda yer alan tüm ticari ve kültürel etkinlikleri karşılayan ve içine alarak günün her saatinde kendi eylemliliklerini, ölçeği, oranları ve işlevleriyle kent yaşamına ekleyerek sürdüren, açık ve yarı açık bir kentsel dış mekandır. Belediye sosyal-kültürel, ticari ve idari tüm donanımı ile “KENTSEL HAYATI” çevreler.

Üst ölçekte İnönü ve Atatürk Caddelerinden gelişen yeşil alan sistemi, “KENTSEL HAYAT” ve alt mekanları ile kuzeye ve doğuya doğru akış kazanır.

Güneydoğusunda yer alan kavşak ve kuzeyinde yer alan kentin diğer kısmına tümüyle sırtını dönmez, bu “BOŞLUK” ile kentsel sürekliliği sağlar. Ticaret, sergi, meclis; “SOFA”, “TERAS” gibi bu mekana eklemlenen gölgelikli mekanlar ile yükselerek üst kotları da gün boyu yaşanır kılar.

Yerel yönetim , sosyal kültürel mekanlar ve ticaret işlevleri az katlı bir çözümde bir araya getirilmiştir. Ticaret işlevi iklimin getirisi bir düzende ticari yoğunluğun çok olduğu güney – doğu tarafında, kavşağa doğru eksilerek konumlandırılmıştır. Üst kotta yer alan “SOFA” ya ulaşan “AMFİ TİYATRO” açık bir meclistir halk için. Yerel yönetim binasının girişi ağırlıkla ticari ve kültürel işlevleri barındıran “KENTSEL HAYAT” ın içerisinde halk ile iç içe ve her kotta ayrı değerlerdedir.

Ticari, yönetsel ve kültürel işlevli mekanlar zemin kattan, servis alabilmektedir. Bunun yanı sıra zemin suyu seviyesinin altına düşmemek adına yapılan tek bodrum kat tüm bu işlevlere, depolama, otopark ve servis ilişkileri bakımından dengeli bir şekilde toprak altı kotunda yardımcı olur.

Yapım sistemi, sade ve yöreye özgü bir yüzey biçimlendirme anlayışı, tasarımın alçak gönüllü ve samimi anlayışının yanı sıra yapı ekonomisi de düşünülerek ele alınmış ve zorlanmış yapım tekniklerinden kaçınılmıştır. “KENTSEL HAYAT” güneye her ne kadar az cephe verse de en üst kotta yer alan “TERAS” ve “KENTSEL HAYAT” ın gölgelenmesi ve mekanların imgesel değerinin içeriği ile özdeşleşmesi adına ileri yapım teknolojilerinden yer yer yararlanılmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın