1. Ödül, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Adana İli Merkez İlçeleri Simgesel Odak Alanları Davetli Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

1. Ödül, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGİAD) Adana İli Merkez İlçeleri Simgesel Odak Alanları Davetli Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

Tasarım Alanı: Adana Tren Garı ve Yakın Çevresi

PROJE RAPORU

ADANA İLİ MERKEZ İLÇELERİ SİMGESEL ODAK ALANLARI İSTASYON BÖLGESİ DAVETLİ MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Rayların İzinde

Kentlerin simge yapılarla adını duyurup ünlendiği bir dönemin sonuna geliyoruz. Bugün dünyanın herhangi bir kentinde çok büyük bütçeli mühendislik ve mimarlık harikası olan havalı yapılar inşa edilebiliyor. Kaynakların hızla azaldığı, tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin eşiğinde olduğumuz bu dönemde artık kentler için ayırt edici olan, bu yapılardan oluşan imgeler değil, kentlerin yaşayanlara sunduğu olanaklar. Üretimin ve dayanışmanın öne çıkacağı bu süreçte, pahalı ve yepyeni binalarla dolu olmak yerine gıda üretilebilen topraklarla çevrili olmak, bir kentin simgesel değerini arttırabilecek en önemli kriterlerden biri. Adana, kendi kendine yetebilme potansiyeli olan bir üretim kenti olarak öne çıkabilecekken, bir simge yapıya ihtiyacı var mı? Tarımsal üretim bir metropolün gücünü ve yaşanabilirliğini ve simgesel değerini arttırabilir mi? Kentte yaşayanların günlük hayatını iyileştirebilecek simgeler tasarlanabilir mi? Bu sorulardan yola çıkarak bu yarışma konusunu, tekil bir yapının gücüne dayanan bir tasarım yerine Adana’ya özgü bir kentsel model üretmek için kullandık. Tarımsal üretimle ilgili işlevlerin, metropolün günlük işlevleri ile bir arada kurgulanması ve daha yaya odaklı ve yeşil alanlarla iç içe bir master plan önerisi, projemizin ana kararları oldu. Kent kültürünü oluşturan kamusal alanlarla birlikte tarım ve ziraat alanlarındaki çalışmalar için bir Teknokent ve AR&GE yapısı, panayır ve festivaller için destek yapıları, gar çevresinde yoğunlaşan gündelik yaşama yönelik ticari birimler ve rekreatif alanlar önerdiğimiz programı oluşturdu.

Proje alanındaki tescilli gar binasının Adana’da halihazırda önemli bir simge yapı olmasını vurgulayarak, İstasyon Meydanı için bu yapının hakim olduğu, ihtiyaca ve programa göre değişebilen bir tasarım önerdik. Meydan için büyük ve boş bir yüzey kaplaması tasarımı önermek yerine, meydanın nasıl ve hangi yöntemlerle doldurabileceğini tasarladık.

Mevcut işlevini sürdüren gar yapısının hızlı tren istasyonu ile entegre edilerek kuzeydeki yaya bağlantısının ana odağı olmasını önerdik. Araç odaklı planlama kararları, Seyhan Nehri’nin kıyı potansiyellerinin yeterince değerlendirilememesi, yeşil alan oranının azlığı, iklimsel verilere uygun olmayan yeni konut yapılaşması gibi problemlere öneriler getirirken, kentin tarımsal üretim altyapısı ve Cumhuriyet dönemi planlama kararlarını dikkate alan bir yaklaşım geliştirdik. Yaya ve bisiklet ulaşımına öncelik veren trafik düzenlemeleri ve buna uygun sokak kesitleri ile mekansal potansiyeli olan TCDD yapılarının yeniden kullanılarak farklı işlevler içeren, kent içinde önemli bir odak oluşturmasını amaçladık. Tüm bu kararlarla yarışma alanının Adana için bir simgeye; hem kentte yaşayanlar hem de dışarıdan gelenler için, hatırda kalan bir mekânlar dizisine dönüşeceğini hayal ediyoruz.

3D Görselleştirme: Yiğit Yalgın

Etiketler

Bir cevap yazın