1. Mansiyon, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevre Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

1. Mansiyon, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevre Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Genel Kent Ölçekli Kararlar
Ödemiş’in dünü, bugüne ve geleceği düşünülerek ilk, orta ve ileri ölçekte kararlar ile kademelendirmeler neticesinde kentin gelişimini sağlayacak tasarımlar düşünüldü. Kent merkezi odak nokta alınarak kentin içten dışa ve dıştan içeri doğru kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde ana akslar- omurgalar oluşturarak kentin canlandırılması yönünde mekansal kurgu geliştirildi.

Kurgu olarak, kentin karakteristik özelliğini ortaya çıkaran doğu batı yönünde tayyare meydanı ile eski otogar (yeni kültür meydanı) ve kuzey güney yönünde stadyum ve sağlık-okul alanları ile tren yolu güzergahı kopukluk içerisindedir. Yeni çevreyolunun merkez dışına alınması avantajı ile, kent içerisindeki bu kopukluğu gidermek için farklı yönlerdeki bu akslar kullanılmıştır. Doğu-batı yönündeki eski yol kent merkezine ulaşana kadar hafifletilmiş ve kent merkezi içerisinde yayalaştırılmış, tren yolu ise güney batıda yarışma alanına girmeden toprak altına alınarak, zemin üzerinde, kentsel dönüşüm kapsamında oluşturulacak olan yeni toplu konut alanlarını da kente bağlamak için kuzey-güney promenadı oluşturulmuştur.

Böylelikle Kent Merkezi her iki aksta kopukluk olmadan birbiri ile bağlanmıştır.

Özellikle İzmir-Ödemiş tren yolu güzergahındaki pasif konumdaki yeşil alanın aktifleştirilerek arttırılması ve diğer yeşil alanların iyileştirilerek kent merkezinde görsel ve fiziksel kalitenin arttırılması, kent yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar ve kentsel peyzaj oluşturulması sağlanmıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın