1. Mansiyon, Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Kültür Parkta BİR ‘‘Gezinti’’

Yarışma alanı olarak belirtilmiş alanın çeperinde Reşat Oyal Kültür Parkı, Millet bahçesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Bursa kenti içinde önemli bir aks olan Stadyum Caddesi bulunmaktadır. Arazinin referansları ve bölgenin çevresi incelendiğinde Reşat Oyal Kültür Parkı ve Milet bahçesi alanının kent planında yeşil olarak kentlilerin kullanımına bırakıldığı görülmektedir. Stadyum Caddesi ile ayrılan Çarşamba bölgesinde yüksek katlı yoğun yapı blokları yer almaktadır.

Çarşamba Bölgesindeki yoğun yapılaşmaya rağmen Kültür Parkı içinde oluşturduğu aurasıyla kent ölçeğinde değerli ve önemli bir kamusal odak alandır .Kültür parkı doğanın kent içindeki temsili olarak, kentlilerin doğayla ilişkilerini sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Zamanın getirdiği yeni kullanım ihtiyaçları doğrultusunda kültür parkları, sürekli çeşitlenmekte ve yeni anlamlar kazanmaktadırlar. Kültür parkları tüm bu çeşitlilik içinde kültür aktiviteleri ve yeşil kullananları ile hem doğayı, hem de kenti ifade eden çağdaş yeşil alan kullanımlarıdır. Bu bağlamda kent için önemli olduğunu düşündüğümüz bu alanın örtüsünü ve aurasını zedelememek fikrini ana tasarım verisi olarak ele aldık.

Kent yerleşiminde yeşil doğal bir merkez olarak bizi karşılayan bu alanın insan ölçeğinden uzak yapay devasa kitle hareketlerinin alanın kent ölçeğindeki yerini ve yaşantıdaki değerini kaybetmesine neden olacaktır. Bu kaygı ve endişeden dolayı alana ihtişamlı devasa dokunuşlar yerine insan ölçeğinde zemine yakın düzenlemeler yapmayı gerekli gördük. Tasarımı yarışma alanı ve çevresi ile bütünleşen, kullanıcı sürekliliğini dikkate alan bir tavırla, oluşturmayı hedefledik. Fakat yarışma alanın çevresinde olan kotlar, istinatlar Kültür Park ve millet bahçesi arasında bu alanlarının bütünlüğünün ve sürekliliğinin oluşmasında bir engel teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Bu yüzden yarışma alanıyla doğrudan Kültür Parkına erişimin ve halk bahçesi ile olan ilişkinin kopuk olduğunu söyleyebiliriz. Kültür Parkı ve Millet bahçesi arasındaki ilişkinin yarışma alanında bütünlüğünün ve sürekliliğinin sağlanarak ele alınması oluşturmak istediğimiz örüntünün bir parçası olduğunu düşünmekteyiz.

Bir yandan alanın önemli bir aksı olarak gördüğümüz gün içinde kentlinin yoğun olarak kullandığı, toplu taşıma araçlarının da güzergah olarak tercih ettiği ve Çarşamba Bölgesi ile ilişkinin kurulduğu Stadyum Caddesinden de yarışma alana erişim sağlamayı gerekli gördük. Stadyum caddesinden oluşturmayı düşündüğümüz yaklaşım ile Kültür Parkın içinde barındırdığı aurayı Çarşamba bölgesine ve yoğun kullanıcı aksına sahip caddeye taşımayı hedefledik. Böylece Stadyum Caddesi silüette iki yapı arasına sıkışan bir kent aksından ziyade kısmen insanlara doğanın ve yeşilin aurasına açılan bir kent bir kapısı olarak düşündük. Mevcutta okul yapısı olarak hizmet eden Atatürk Anadolu lisesi ile yarışma alanında perde duvarları ile kesilen ilişkiyi yeniden irdeledik; Perde gibi elamanlarla oluşturulan tanımsız yüzeylerin yerine daha erişilebilen net tarifli alanlar oluşturmayı alanın sürekliliği açısından gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

FİKİR DOGRULTUSUNDA YAPISAL KARARLAR:

Tasarım adına verilen bu kararlar ışığından ihtiyaç programında istenen hacimlerin alandaki organizasyonu oluştururken arazinin çevresindeki kotları tuttuk. Arazide farklı noktalara refarans veren ve farklı yaklaşım olanakları sağlayan kotlar; ihtiyaç programında istenen mekan örüntülerine göre kitleyi arazide kotunda tutarak yaklaşımlara göre şekillendirdik. Farklı fonksiyon ve özerk alanları olan hacimleri kotlar sayensin de ayrımını sağlamaya çalıştık.

Arazinin yapının şekillenişine etki eden bu fikirler ile mevcut alanın en yüksek kotu olarak belirtilen Milet bahçesi tutan +152,00 kotunda amfi ile aşağıya inen düşey aks ile alana erişimi sağladık. +152,00 kotunda oluşturduğumuz yeşil bazalar ile millet bahçesinin yeşil dokusuna zenginlik kazandırmayı ve alanın kullanıcıyla olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefledik.

+148,00 kotunda ise millet bahçesi kotundan gelen aksla ikiye ayrışan kitlede stadyum caddesi tarafından olan yaklaşım sporcu girişi ve otoparkı olarak düşündük; Kültür Park tarafından kalan bazayı da salon girişi olarak tasarladık. 148,00 kotu bazasın da ihtiyaç programından belirtilen yönetim ofislerine yer verdik. Bazanın alanla olan ilişkisini güçlendirmek ve dokuyla olan sürekliliğini sağlamak için yüzeyini yeşillendirdik. Bu yeşilin aktif kullanımını destekleyecek, gece gündüz alanın kullanılmasına olanak sağlayacağı düşünülen; ihtiyaç programında cafe olarak belirtilen birimi bu kottaki bazaya konumlandırdık. Bazanın içinde yer alan anıt ağaç yerinde korunarak ve ağaç etrafında birkaç basamak yükseltilerek oluşturulan oturma birimleri ile anıt ağacının anlam ve önemini vurgulamaya çalıştık. 148,00 kotundan Spor salonu için otopark rampası alarak mevcut 149,60 kotunda olan halk bahçesi altındaki katlı otopark rampasının altından geçerek otoparka erişim sağladık. Böylece mevcut arazide bulunan otopark rampasını tutarak alanda gereksiz rampa alanlarının oluşmasını engelledik.

143,00 kotunda ise Kültür Parktan gelen insanların ve projede önemli bir aks olarak düşündüğümüz stadyum caddesinden gelen yaklaşımın havuz ve spor salonu hacimlerine hizmet eden fuayeleri ile davetkar bir şekilde içeri alınarak mekanlara kullanıcıları dahil ettik. Bu durumda fuaye olarak oluşturulan hacimlerin Halk Bahçesi, Kültür Park ve Stadyum Caddesi tarafından gelen aksta kesişmesini sağlayarak bu alanında spor müsabakaları öncesi yada sonrasında açık fuaye gibi kullanılmasına olanak sağladık. 143,00 kotu da oluşturulan bu kesişimdeki açık fuayeyi zemin peyzajından da ayrıştırarak algısını güçlendirdik. Mevcut Kültür Park dokusunda görüldüğü üzere kesişim alanlarında genişleyen aksların röper noktası oluşturması gibi fuaye önünde bu aksların buluştuğu bir röper noktası tasarladık. Stadyum caddesi tarafın oluşturulan arazi çeperindeki eğimi tutan amfi ile alanın fuaye haricinde başka etkinliklerde kullanılmasında olanak sağladık. Hem bu eğim yönünde oluşturulan amfi ile stadyum caddesi tarafından yoğun olarak kullanan kullanıcıların yapıya davetkar bir şekilde içeri alıp insanların alana mütevazi ölçeklerde müdahil olmasını sağladık. Kültür Park tarafından gelen kullanıcıların içinde bulunduğu atmosferi bozmayıp kendi aurasında yeşilin içinde mekanlara ve diğer önemli röper alanlarına erişimini sağladık.

138,00 kotunda ise spor salonu, havuz ve sporcular için gerekli mekanlar konumlandırdık. Bu kotu sporcular için özerk alan olarak tasarlandık. Basketbol sahası önünde tasarlanan fuaye ile sporcu ile seyirci arasında müsabaka öncesi görsel ilişki kurulması sağladık. Müsabakaların net olarak izlenmesi için amfi oturma düzeninde seyirci koltuklarını müsabaka yapılacak zeminlerden 1 metre yükselterek konumlandırdık.135,00 ve 132,00 kotlarında ise otopark ve teknik hacimleri çözdük.

PEYZAJ:

Tasarım; alanın yakınında bulunun Kültür Parkın aurası ile kompakt bir yapı kurgulamayı hedefledik. Alanın bütününde alınan peyzaj kararları da bu kurgunun sürekliliğini sağlamak adına olup, yüzeylerde yeşilin, yaklaşım ve akslarda sert zeminlerin bir araya gelmesiyle peyzajı tasarladık. Bu yöntemle, zemin döşemesinde kullanıcıları yönlendirirken alanda farklı mekanları keşfetmelerine olanak sağladık. Farklı sert zemin ve yumuşak zemin karakterlerini bir bütünü oluşturacak şekilde bir arada kurguladık

Etiketler

Bir cevap yazın