1. Mansiyon, Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Yarışması

Gazipaşa; konumu, coğrafyası, iklimi ve florası ile sahip olduğu potansiyel sayesinde son dönem planlamalarla oldukça önemli bir merkez niteliği kazanmaktadır.

Gazipaşa kenti, gelişmekte olan, ve bu gelişiminin niteliğinin, konumu, coğrafyası, iklimi ve florası ile sahip olduğu potansiyeli açığa çıkaracak yerinde vizyonlara bağlı olan önemli bir merkezdir. Proje konusu bu kapsamda önemli bir söze sahip olmakla birlikte sonraki gelişim stratejilerinin oluşumunda da belirleyicidir.

Önerilen tasarım , mevcut yaşantı ile entegre fakat kullanıma kazandırdığı yenilikçi çeşitlenme ile de kent gelişiminde söz sahibi bir planmayı hedefler. Planlanan proje ,kent meydanına yakın ve gelişmekte olan bölgenin kilit noktasında , çevresi ile kurduğu etkileşime vurgu yapar.

Yapılaşma stratejisinin temelini proje alanının tamamının kentli tarafından kullanılması kararı olusturur. Bu vizyon, verilen programın fonksiyonel olarak çok katmanlı yapısının bir yorumudur. Belediye hizmet binası, ticaret ve kültürel birimler tüm alanda , birbirleriyle temas eden kurgularla, yaya dolaşımı ve çevre yaklaşımları gözetilerek, açık alanlar aracılığıyla ilişkilendirilmektedir.

Dolaşımı ve kütlesel kurguyu tanımlayan strateji, kentin sahip olduğu izler üzerine kurgulanmıştır. Yoğunluklu tarım bölgesi olduğu gerçeği ile belki de kentin kalbi olan pazar yeri-hal bağlantısı zemin kotta önem kazanır. Projede tasarlanan etkinlik alanı öncelikle bu bağlantı ile şekillenir.

Bulvarı boyunca önerilen açık alan-park kullanım hattınının projenin ana akslarından birine dönüşmesi ile ticaret birimleri ile de ilişkilendirilerek çeşitlenir.

Gelişmekte olan konut bölgesi ile kurduğu dolaysız yaya ilişkisi ile kentli için cazip bir merkeze dönüşmesi hedeflenir.

Yapılaşma kararlarında, sıcak mevsimdeki kuzey-batı,güney-doğu doğrultusu hakim rüzgarın alana nüfuzu gözetilir.bu sayede, serin rüzgarı alan, gölgelenmiş mekanlar kullanıma sunulmaktadır. Parçalı kütleler ile ısınma soğuma sorunsalı hafifletilmektedir.

Yapının mevcut kent merkezi ile teması önemsenmektedir .bu bağlantı gölgelenen açık-yarı açık alanlara da olanak tanıyan üst kat kullanımı ile vurgulanır. Böylece dolaşım çoğaltılır, çeşitlenir.Projede, kültürel birimler sergi salonu-sinema salonları- kütüphane olarak ele alınmaktadır. Bu üç birim proje genelinde zemin, alt ve üst kot olmak üzere üç ayrı katta yer alır. Her bir birim diğer ticaret, belediye, etkinlik alanları ile ilişkilendirilir ve varlıkları proje genelinde süreklilik kazanır.

Bu perspektifle, yapıya ‘yer’ine ve kentliye ait, çağdaş bir kimlik kazandırmak hedeflenmiştir.

Etiketler

Bir cevap yazın