1. Mansiyon, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

1. Mansiyon, 3. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğrencileri Umut Sari ve Bengi İnak, "Mermerde Çağdaş Arayışlar" temalı yarışmaya kayar panel prensibiyle oluşturulmuş devingen konseptli bir stant tasarımı önerisinde bulundu.

Proje Raporu

Mermer, çağlar boyunca insanlığın medeniyet inşasının yapısal ve sanatsal arayışlarında önemli bir aktör olmuştur. İnsanlığın, bu arayışlarında yükselttiği her bir değeri bir diğeriyle uyumlu kullanma ihtiyacı hissetmiş olması, değişimin aslında yalnızca tekil kalamayabileceğini gösterir.

Bu bakımdan kullanıldığı alanların sahip olduğu değişim potansiyeli göz önüne alındığında, mermer gerek bu alanlardaki değişimi takip ederek, gerekse de ortaya koyabileceği alternatif çağdaş arayışlarla bu alanları kendi ardından değişime çağırabilmelidir.

Tüm bu fikirlerle yola çıkıldığında, çağdaş bir arayış için mermerin kullanım alanlarıyla biçiminin sorgulanması ve sahip olduğu özelliklerin farkına varılması gerekmektedir.

Bu bakımdan, mermerin sahip olduğu ağırlık ve masiflik algısının farklı mekan kullanımlarını ayırmak amacıyla stant alanını bölen lineer bir duvarla vermesi sağlanırken; aynı ağırlık algısı, ayrılan işlevler arasındaki akışı sağlamak amacıyla, mekansallaşan duvardan ayrılan sergi bloklarının devingenliğiyle kırılmıştır.

Böylece çalışma saatlerinin dışında yalın bir duvar halinde olan stant, modern yapı teknikleriyle kazandığı esneklikle sergi vakitlerinde işlevsel mekanlara dönüşecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın