Yeni Dergi IJEAD’ın İlk Sayısı Mart 2020’de Yayınlanacak

Yayın hayatına Mart 2020’de başlayacak olan International Journal of Education in Architecture and Design (IJEAD) dergisi, mimarlık ve tasarım eğitimi kapsamında çeşitli yaklaşımları, örnekleri, deneyleri, denemeleri aktaran ve sunan bir akademik platform olmayı hedefliyor. 

Dergi, mimarlık, iç mimarlık, tasarım, kentsel tasarım, kentsel planlama, endüstriyel tasarım, peyzaj tasarımı gibi mekanla ilintili disiplinlere dair eğitim ile ilgilenenler için değerli bir kaynak.

Derginin temel hedefleri:

  • Mimarlık ve tasarım eğitiminin kalitesi üzerine yapılacak olan anlamlı tartışmalar için bir platform oluşturmak.
  • Mimarlık ve tasarım alanlarda, müfredat modellerini, ders izlencelerini, formel ve enformel çalışmaları, deneysel çalışmaları, eğitimin kalitesinin ölçülmesi / değerlendirilmesi çalışmalarını içeren bir ortam sağlamak.
  • Mimari mekan ile ilişkili olarak, öğrenme, öğretme ve yaratıcılığa dair düşünme ve uygulama biçimlerini açığa çıkaran bir aracı olmak.

International Journal of Education in Architecture and Design (IJEAD), elektronik, uluslararası, kör- hakem değerlendirme sistemi ile çalışan, açık-erişim anlayışı ile makale yayımlayan bilimsel bir dergi.

Mart ve Eylül aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanacak dergi için İngilizce dilindeki makaleler kabul ediliyor, makalenin yüklenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarının
hiçbirinde yazarlardan ücret talep edilmiyor ve yazarlara ücret ödenmiyor.

Araştırma makaleleri, tartışma makaleleri ve derleme makalelerin kabul edileceği dergiye gönderilecek çalışmalar, niceliksel ya da niteliksel yöntemlerle oluşturulmuş, teorik, deneysel, uygulamalı veya metodolojik çalışmalar olabilir.

Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/en/pub/ijead

Son makale gönderim tarihi: 15 Şubat 2020

Emine Köseoğlu
Sahibi ve Baş Editör
[email protected]

Yardımcı Editörler

James Thompson, Saadet Tuğçe Tezer, Kimberly Connerton, Eren Kürkçüoğlu.

Teknik Editörler

Müge Yorgancı, Adil Ömer Çamaş, Gizem Dural, Ersan Yıldız.

Uluslararası Danışma Kurulu

Ashraf Salama, Robert Špaček, Paramita Atmodiwirjo, Lisa Findley, Fang Xu, Meghal Arya, Claudia Westermann, Irina Tarasova, Ana María Moya Pellitero, Ayfer Aytuğ, Pınar Dinç Kalaycı, Rengin Ünver, Şengül Öymen Gür, K. Kutgün Eyüpgiller, Canan Girgin, Berin Gür, Nevnihal Erdoğan, Neşe Yüğrük Akdağ, Nur Urfalıoğlu, Görün Arun, İbrahim Numan, Salih Ofluoğlu, BurçinCem Arabacıoğlu, Neslihan Dostoğlu, Ayşen Ciravoğlu, Polat Darçın, Hikmet Sivri Gökmen, Ayşe Sirel, Ülkü İnceköse, Saitali Köknar, Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Olgu Çalışkan, Selin Yıldız.

Etiketler

Bir cevap yazın