Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu’nda Kentsel Tasarım Yarışmaları Masaya Yatırıldı

Seranit Grup'un sponsorluğunda hayata geçen Yarışmayla Yap projesi kapsamında, İMSAD desteğiyle düzenlenen Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 2016, 7 Mayıs’ta Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yapıldı.

Ömer Yılmaz, yaptığı açılış konuşması sonrasında oturumu yönetmek üzere Deniz Güner’i sahneye davet etti. Deniz Güner, “Hızlı Bakış” temasında geçecek ilk oturumda projelere alışılmışın dışında genel tarama yöntemi ile bakılacağını, bunun geneli anlamak için ideal olduğunu belirtip sunumları başlattı.

İlk olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlenmesi Fikir Projesi Yarışması” sunumuyla, Ahmet Mucip Ürger yarışma sürecinden çok sonrasında yaşanılanlara değindi. Ürger, tasarım süreci boyunca kendilerine “Katılımcı bir süreci nasıl planlarız, alanı en az müdahale ile nasıl iyileştiririz?” sorularını sorduklarını söyledi.

Daha sonra söz alan İbrahim Alp, birincilik ödülü aldıkları “Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Projesi Yarışması” için tasarladıkları projenin uygulaması sırasında kentsel dönüşüm değil de kentsel yenileme olmasının getirdiği uzlaşma sürecinin zorluklarından bahsetti. Kamu sektörünün kentsel dönüşümde kendisini nasıl konumlandırdığının çok önemli olduğunu söyleyen İbrahim Alp, “Kamunun bir aktör olması gerekir, paydaş değil,” dedi.

Oturumun devamında söz alan Seden Cinasal, Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması sürecini anlattı. Yarışma kolokyumunun öbür kolokyumlardan oldukça farklı olduğunu belirten Seden Cinasal, jürinin sürekli öneri getirip tasarıma müdahalede bulunduğunu, daha sonrasında meydandaki cephelere kadar çalışılmasını istediklerini söyledi. Fikir projesi yarışmasından uygulama projesi beklentisi olmasını eleştirdi.

Can Kubin, Can Kubin, Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması’nın gerçekten de bir ‘fikir’ projesi yarışması olmasına vurgu yaptı. Yarışmacıların, alanın problemlerini kendilerinin belirlemelerinin olumlu olduğunu kaydeden Kubin, esnek şartname kurgusu ile “fikir yarışması” kavramına uygun olarak yalnızca çözüm önerileri değil, problemin tanımı ve yaklaşım stratejileri de büyük oranda yarışmacıya bırakıldı” dedi. Ödüllerin eşdeğer olarak verilmesinin de fikir projesi kavramını pekiştirdiğini ekledi. Bazen telif hakkından kaçmak için “fikir yarışması” adı altında uygulama projesi çizdirdiklerini söyleyerek, Seden Cinasal’a katıldığını da belirtti.

“Hızlı Bakış” oturumu soru-cevap bölümüyle sonlandı. Verilen kahve arasının ardından Sezai Göksu “Kentsel Tasarım Yarışmalarına Genel Bakış” oturumunun açılış konuşmasını yaptı. Ardından konuşmasını yapmak üzere davetli konuşmacı Seçkin Kutucu sahneye çıktı.

Daha sonra, Ozan Önder Özener kürsüye çıkarak “Yarışmalar ve Mimarlık Eğitimi Açısından Yeni Potansiyeller” konulu sunumunu yaptı. Daha yatay bir örgütlenme olması gerektiğini söyleyen Özener, öğrencilerin eksiğinin deneyim olduğunu, o deneyimi kazanmak ve aktarmak için yarışmaların çok ideal bir ortam olduğunu belirtti. Özellikle yüksek lisans programlarında seçmeli ders olarak öğrencilerin yarışma projelerine katılmalarını önerdi.

Ozan Önder Özener’den sonra söz alan Faruk Can Ünal “Kentsel Tasarım Yarışmalarında ölçeksel ve Mesleki Farklılıklara Bağlı Ortak Çalışma Ortamı” konulu sunumunu yaptı. Üst ölçeklerden başlayıp alt ölçeklere kadar inen büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. “Mimar her şeyi yapar.” durumunun aşılması gerektiğini belirtip, farklı disiplinlerle eşzamanlı tasarım yapmak gerektiğini söyledi.

Bu oturumda son olarak söz alan Halide İrem Erkan Kaya, “Kentsel Mekana İlişkin Bilginin Üretiminde Aracı/ Ortam Olarak Yarışmalar” konulu sunumunu yaptı. Küçük Armutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın iyi bir yarışma örneği olduğunu belirterek, öbür yarışmaların da şeffaflıktan, yaşantıdan, katılımdan uzak üretim stratejileri ile şekillenmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Verilen yemek arasının ardından “Kentsel Tasarım Yarışmalarına Örnekler Üzerinden Bakmak” bölümünü konuşmasıyla başlatan Zekai Görgülü, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davetli konuşmacı Devrim Çimen’i çağırdı. Devrim Çimen cumhuriyet tarihinden örneklerle çevre düzenleme yarışmaları ve kentsel planlama yarışmalarının bir ara paralel gittiğini, sonrasında ikisinin kentsel tasarım yarışmaları adı altında birleştiğini anlattı.

Daha sonra söz alan Nurdan Sezgin “Yarışma ile Elde Edilen Yerel Yönetim Binalarının Kentsel Mekana Etkilerinin İncelenmesi: İstanbul ve Altındağ Belediye Sarayı” adlı sunumunu gerçekleştirdi. 

Ardından Savaş Zafer Şahin’in, Efe Öner’in, Mehmet Nazım Özer’in sunumlarıyla bu oturum sona erdi.

Son olarak “Kentsel Tasarım Yarışmaları ve Açmazlar” konusu işlendi. Tamer Başbuğ yaptığı konuşmanın ardından davetli konuşmacı Şebnem Gökçen Dündar’ı kürsüye davet etti. Sırasıyla Hatice Ayataç, Ayşe Sirel-Osman Ümit Sirel, Hasan Okan Çetin-Neris Parlak-Ensar Temizel sunumlarını yaptı.

Verilen kahve arasının ardından Baran İdil konuşma yaptı. Ardından Tamer Başbuğ, Sertaç Erten, Sezai Göksu ve Zekai Görgülü’nün katıldığı kapanış paneli ile sempozyum sona erdi.

Etiketler

Bir cevap yazın