Yarışmalar Cephesinde Olan Biten…

2010 yılından günümüze açılan yarışmalarda ödül sahiplerine, yarışma süreçlerinde hangi noktada olduklarını sorduk.

Aldığımız cevapları tek bir haber altında topladık. 

Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü’nde yapılacak Troya Müzesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında bir yarışma açılmıştı.

Yarışmayı Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal’dan oluşan ekip kazanmıştı. Aradan geçen 5 senelik zaman zarfında projede gelinen noktayı Ömer Selçuk Baz, “İnşaat, 2015 Mart ayında bütçe aşımından dolayı durduruldu. Nisan ayında yeni ihaleye çıkıldı ve Haziran 2016’da inşaat devam etmeye başlayacak,” şeklinde özetledi.

Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında açılan “Çamlıca Tepesi TV Radyo Kulesi Fikir Projesi Yarışması”nda üçüncülük ödülünü kazanan Melike Altınışık, Daniel Widrig ve Florian Dubiel’den oluşan ekibin projesinin uygulanmasına karar verilmişti.

Projenin müelliflerinden aldığımız bilgiye göre kesin proje tamamlanmış ve ihaleye çıkılmış olmasına rağmen süreç bir süredir bekleme aşamasındaymış.

Çerkeş LSV Doğal Yaşam Merkezi Ulusal Fikir Yarışması

LÖSEV tarafından Haziran 2013 tarihinde açılan yarışma, Ekim 2013’te sonuçlanmıştı. Yarışmada 1. Ödülü’nü Burak Pelenk ve Eda Yazkurt’tan oluşan ekip kazanmıştı. Projenin müelliflerinden Burak Pelenk, sürecin durduğunu ve bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

2013 yılı Şubat ayı sonlarında açılan “Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması” aynı senenin Haziran ayında sonuçlanmıştı.

Yarışmayı, Tolga İltir, Bekir Ufuk Yıldırmer, Emre Yalçın, Servet Seden Çakıroğlu’ndan oluşan ekip kazanmıştı.

Projenin müelliflerine yarışma sürecinde hangi aşamada olduklarını sorduk, aldığımız cevap şu şekilde:

“Projenin uygulanacağı alandaki parsellerden birinin başka birisinin çıkması ve belediyenin söz konusu parseli alamamış olması sebebiyle proje iptal edildi.”

Müellifin verdiği bir başka bilgi de uygulama projesinin çizilmiş olduğu ve ödemelerin de 1 seneden daha uzun zamanda alındığı yönünde.

Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Proje Yarışması

Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2013 yılında açılan yarışmayı Murat Z. Memlük, Gökhan Aksoy, Mehmet Çıkrık, Sevgi Çalı ve Seda Özçelik’ten oluşan ekip kazanmıştı.

Projenin müelliflerinden Murat Z. Memlük’ten aldığımız bilgiye göre proje uygulanmış. Genel çizgiler yüksek oranda tutmasına rağmen detaylardaki sorunlar proje sahiplerini tatmin etmiyor.

Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı Ve Çevresi Düzenlenmesi “Yeşil” Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Çanakkale Belediyesi, Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlenmesi için 14 Haziran 2013 tarihinde bir kentsel tasarım yarışması düzenlemişti. Yarışmayı, Bülent Tarım, Köksal Aksoy, Bülent Çetin, Hakan Özbek, Mustafa Alper Aykam, Başak Taş Özdemir, Ozan Can Özübal’dan oluşan ekip kazanmıştı.

Belediyenin, kazanan proje ekibiyle yaptığı görüşmelerin ertesinde, proje alanının büyüklüğü sebebiyle etaplara ayrılarak yapılmasına karar verildi.

İlk etap olarak İskele ve Kent Meydanı’ndan başlayan, Çimenlik Kalesi’ne kadar uzanan ve Demircioğlu Bulvarı’nı içeren alanın projelendirilmesi için 10 Ağustos 2015 tarihinde proje ekibi ile sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme akabinde 1. etabın kesin projesi hazırlandı ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına sunuldu.

Kurul onayından sonra proje ekibi ve belediye tarafından halkı ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımlarının olacağı bir bilgilendirme toplantısı planlanıyor.

İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2013 yılı Eylül ayında açılan yarışma aynı sene Aralık ayında sonuçlanmış, Hasan Sıtkı Gümüşsoy, Ozan Özdilek, Erhan Vural, Osman Ural, Ece Sıla Bora’dan oluşan ekibin kazanmıştı.

Proje müelliflerine, 2,5 senelik zaman zarfında ne gibi gelişmeler yaşandığını sorduk. Onlar da süreci özetlediler.

“Geçtiğimiz yıl, Kordon boyunca gündeme gelen imar değişikliği, meclis kararı gibi söylentilerle, İdare ile birlikte bir takım kararsızlıklar yaşadık. Bunun yanında yönetmeliklerdeki bazı yoruma dayalı konularda Konak Belediyesi ile yapılan görüşmelerin hepsi olumsuz sonuçlar vererek, çok fazla vakit kaybettirdi.

Projenin zorlayıcı kentsel koşulları, otopark yönetmeliğinin şart koştuğu araç miktarı, imar durumu çelişkileri, yarı bitişik nizam ve kıyı bandında yer almasında kaynaklı zemin durumu problemleri de, kazı çalışmalarını her anlamda zorluğa ve toplam yapım maliyetini yükselteceği için, yarışma projesinin çerçevesi içinde kalmak koşulu ile birçok etüd yapılıp, bu çalışmaları, çok ağır işleyen bir bürokratik çarkın içine dahil ettiğimiz düşünüldüğünde, vakit kayıpları sürekli hale geldi. Sonunda geçen ay, İZKA ile de mutabık kalarak, yönetmeliklere tamamen uygun bir avan proje teslim edebildik. Konak Belediyesi onayladı ve şu an parselin karşısında bulunan bir tarihi eser dolayısıyla, koruma kurulunun onayı beklenmektedir.”

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

2014 yılında Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen “Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması”nda 1.’lik ödülünü alan Erkan Erdoğan projede gelinen son durumu bizlerle paylaştı.

İnşaata başlanamadığını belirten Erdoğan, proje ve ihale dokümanlarının Temmuz 2015’te tamamlanıp idareye teslim edildiğini ve Ağustos 2015’te ihaleye çıkıldığını; fakat sonrasında ihalenin iptal edildiğini anlattı. Ocak ayından itibaren proje ile ilgili tekrar revizyon görüşmelerinin başladığını söyleyen mimar, idarenin maliyet konusunda tasarruf sağlayacak bazı revizyonlar talep ettiğini söyledi. Revizyonlar tamamlandıktan sonra tekrar yapım ihalesine çıkılacağını ekledi.

Lapseki Hükümet Konağı Ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından ön seçimli olarak açılan Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması 2014 yılı Eylül ayında sonuçlanmıştı. Özgür Bingöl, İlke Barka, Tuba Bilgiç ve Merve Şen’den oluşan ekibin kazandığı yarışmada yapım ihalesi yapılmış ve hali hazırda zemin ıslah çalışmaları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Konyaaltı Varyantı’ndan başlayıp Antalya Limanı’na kadar olan yaklaşık 6 kilometrelik sahil kesiminin bir bütün olarak planlanmasını öngören yarışmayı Ahmet Mucip Ürger, Şemsettin Tugay, Ali Özer, Olgu Çalışkan, Barış Ekmekçi, Münire Sağat, İsmet Güngör, Seda Gecü’den oluşan ekip kazanmıştı. Aralık 2014’te sonuçlanan yarışmada kazanan projenin uygulanmasına dair son bilgileri Mucip Ürger’den aldık. Avan projeyi hazırlayıp belediyeye teslim ettiklerini ve akabinde belediyenin gerekli izinler için başvuruları yapmaya başladığını belirten Ürger, gerekli izinler alındıktan sonra işin ihaleye çıkacağını ekledi.

Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması

Roboski Müzesi Derneği tarafından 2014 yılında açılan yarışmada kazanan proje iki aşamalı bir süreç sonunda belirlenmişti.

Birinci etapta bir araya gelen seçici kurul öne çıkan beş projeyi belirlemiş, daha sonra Roboskili aileler, danışma kurulu ve seçici kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Ozan Öztepe ve Derya Ekim Öztepe’den oluşan ekip birinciliği kazanmıştı.

Yarışmada gelinen noktayı sorduğumuzda, projenin müelliflerinden Ozan Öztepe, 2 ay önce Arkitera.com’da aktarılanlar dışında herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmanın alanı 1980’li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan oluşan bir konut bölgesiydi. Bu alanın yıkılarak yeniden yapılmasına ve mevcut kullanıcıların alanda korunmasına karar verilmişti. Ekim 2014’te sonuçlanan yarışmayı Oknur Çalışkan, Mehmet Zeyat Hattapoğlu, İbrahim Alp ve Jülide Alp’ten oluşan ekip kazanmıştı. Kazanan projenin uygulanmasına dair aldığımız son bilgi şu şekilde:

“Yarışmanın sonuçlanmasını takiben, projenin yerel halk ile paylaşıldığı geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı düzenlendi. İkinci aşama olarak; hak sahipliliği konusunda yapılan ayrıntılı analizler kapsamında ‘ön proje revizyonu’ için belediye ile müellif sözleşme imzalandı.
Revize edilen proje, katalog ve maket çalışması ile desteklenerek belediyenin mahalle içinde kurduğu tanıtım ofisinde halk ile paylaşıldı.

Hak sahiplerinin onayı ve katılımı, edinilen son bilgilere göre %82 düzeyinde olup, belediyenin hak sahipleri ile yaptığı görüşmeler devam etmektedir. Çanakkale Belediyesi ‘Kentsel Yenileme Projesi’ olarak tariflediği süreçte mutlak bir mutabakatı hedeflemektedir.”

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından Mimarlar Odası Kayseri Şubesi koordinasyonunda düzenlenen yarışma Mart 2014’te ilan edilmişti. 3 ekibin eşdeğer ödül kazandığı yarışmanın kazanan ekipleri aşağıdaki şekildeydi:

  • Umut İyigün ve Murat Aksu,
  • Ferhat Hacıalibeyoğlu, Deniz Dokgöz ve Orhan Ersan,
  • M. Aydın Avunduk, Arman Yaşa ve Özgür Dağlar.

Sonrasında Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu, eşdeğer ödül almış üç ekiple de ayrı ayrı görüşerek toplantılar yapmış.

Toplantılar sonucunda Aydın Avunduk, Arman Yaşa ve Özgür Dağlar’dan oluşan tasarım ekibinin projesiyle devam edilmeye karar verilmişti. Projenin uygulanmasına dair süreçte gelinen son noktayı Aydın Avunduk’a sorduk. Projenin hızla devam ettiğini söyleyen Avunduk, müteahhit firmanın 2016’nın Ekim ayında işi bitirip teslim etmek yönünde taahhüdü olduğunu söyledi. Uygulamanın projeye sadık kalınarak yapıldığını ve proje müellifi olarak memnun olduklarını belirtti.

Anamur Atatepe Sosyal Merkezi Ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Eylül 2014’te açılan Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, Aralık 2014’te sonuçlanmıştı. Toplamda 128 projenin katıldığı yarışmada birincilik ödülünü, Oya Eskin Güvendi ve Ayça Yontarım’dan oluşan ekip kazanmıştı.

Yarışmada gelinen noktayı sorduğumuzda Oya Eskin Güvendi durumu, “Projeler ve ihale dokümanları onay süreciyle beraber mart ayında tamamlandı. Belediyeden alınan bilgi, yakın tarihte ihaleye çıkacakları yönünde,” şeklinde özetledi.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması

Projenin müellieflerinden Doğu Kaptan, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Yarışması’nda projenin onaylanma sürecinde olduğunu belirtiyor ve süreci şu şekilde detaylandırıyor:
“Üzerinde çalışılan plan, Üniversite Senatosu’nun onayına sunuldu. Senatonun onayının ardından, idare ile yapılan görüşmeler çerçevesinde kentsel tasarım uygulama projesi ve proje kapsamında üniversitenin ihtiyacına yönelik bir yapı seçilerek teknik şartnameler hazırlandı.”

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından 2015’te açılan Cemevi ve Kültür Merkezi Yarışması’nı İbrahim Eyüp kazanmıştı. İbrahim Eyüp’ten aldığımız son bilgiye göre uygulamaya yönelik hiçbir adım atılmadığı gibi sözleşme de imzalanmadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

2015’in Ocak ayında açılan yarışmanın konusu “Yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın yapılacağı alanın da içinde bulunduğu yaklaşık 520.000 m2‘lik alanın tasarlanması.” idi.

Yarışmayı Sinan Tuncer, Oğuzhan Aydın, Hüseyin Semih Yeşilmen, Yücel Demir, Yeşim Hasbioğlu ve Enes Gürbüz’den oluşan ekip kazanmıştı.

Uygulama sürecine dair Sinan Tuncer’den aldığımız bilgiye göre, proje bitti fakat ihale dosyası hazırlıkları devam ediyor. Nisan 2016’nın sonunda ihale dosyası hazırlanması kısmının da tamamlanacağı öngörülüyor.

Bornova Belediye Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mayıs 2015’te ön seçimli olarak açılan “Bornova Belediye Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışması”nda 22-23 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleşen jüri toplantısında, ön seçim aşamasına portfolyolarını göndererek değerlendirmeye alınan 61 ekip arasından, 8 ekip, bir sonraki aşamaya geçmeyi hak kazanmıştı.

İkinci aşaması, Eylül ayında sonuçlanan yarışmayı Orhan Ersan, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Deniz Dokgöz’den oluşan ekip kazanmıştı. Projede gelinen noktayı sorduğumuzda, müellifler sözleşme ile ilgili bir sorun olmadığını fakat spor salonu ile ilgili hukuki bir durum olduğunu onun giderilmesinin beklendiğini belirttiler.

Muratpaşa Belediyesi, Çok Amaçlı Gösteri Merkezi, Opera Ve Tiyatro İşliği, Ulusal Mimari Proje Yarışması

İki kademeli düzenlenen “Antalya Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi Mimari Fikir Proje Yarışması”nın sonucu 2016’nın Ocak ayında açıklanmıştı.

Doğan Türkkan, Cihan Sevindik, Tuna Han Koç, Zeynep Canan Sevindik’ten oluşan ekibin kazandığı yarışma ile ilgili son durumu Doğan Türkkan’ın ağzından sizlere aktarıyoruz:

“Muratpaşa Belediyesi, Çok Amaçlı Gösteri Merkezi, Opera ve Tiyatro İşliği, Ulusal Mimari Proje Yarışması” akabinde yerel idare ile görüşmelerimiz devam ediyor. Başkan Bey’ in yoğun programı nedeniyle görüşmelerimizi daha çok İmar ve Şehircilik konusunda yardımcılığını yapan bir hanımefendi ile dışarıdan mimari konularda destek aldığı mimar arkadaşı ile yürütüyoruz. Şu ana dek kendilerinin yarışma şartnamesi doğrultusunda detay taleplerini dinledik. Salon kapasitesi konusunda bir takım ihtiyaçlarının olduğunu; bu bağlamda mimari eğilim ve tavrı etkilemeden kapasitenin belli bir miktar arttırılmasıyla alakalı taleplerinin olacağı belirtildi. Bu doğrultuda kendilerine eskiz kıvamında, bilgisayar ortamında bir takım çalışmalar hazırlayarak gönderdik. Üzerinde tarafların hem fikir olduğu, yarışma şartnamesinde istenilen ihtiyaç programı ve gabariyi karşılayan, ödül grubunda yer almasını sağlayan mimari eğilim ve tavırları koruyan bir çalışmaya ulaştık. Sonrasında ise bizlerden teklif beklediklerini ilettiler. Mimari disiplin dışında diğer disiplinlerle de bir araya gelerek yapılacak tüm tasarım & projelendirme hizmet işi için bir teklif mektubu hazırlayarak kendilerine ilettik. İdare, kendi içerisinde yaptıkları değerlendirme çerçevesinde önümüzdeki bir ya da iki hafta içerisinde bizlerle bir araya gelmek istediklerini belirtmiş; Başkan Bey’in takvimine göre bir buluşma ayarlanarak sözleşme için son kritiklerin yapılacağı öngörülmüştür.”

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Büyükada Çarşı Camii Derneği tarafından açılan “Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması” 2015 yılının en çok ses getiren yarışmalarından bir tanesiydi.

Haziran 2015’te sonuçlanan yarışmayı, Emre Can Yılmaz kazanmıştı. Aradan geçen 1 senelik zaman zarfında yarışma sürecine baktığımızda, işlerin olumlu yönde ilerlemediği, müellifler ile anlaşılamadığı gelen haberler arasında.

Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması 5 Temmuz 2015 tarihinde sonuçlanmıştı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 20.846,40 m2‘lik alan için açılan yarışmada “kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ve spor alanları”na dair özgün öneriler isteniyordu.

Birincilik ödülünü Orhan Ersan, Ferhat Hacıalibeyoğlu ve Deniz Dokgöz’den oluşan ekibin aldığı yarışmada, kazanan ekip tarafından projenin çizilip teslim edildiği ve ihaleye çıkıldığı gelen son haberler arasında.

Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması

Ağustos 2015’te, Bodrum Ticaret Odası’nın hizmet binasını yenilemek üzere Mimarlar Odası Muğla Şubesi’ne kayıtlı mimarlara açık olarak başlattığı “Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Bölgesel Mimari Proje Yarışması”, Ekim 2015’te sonuçlanmıştı.
Yarışmada 1. ödülü, Burcu Çeşmeli, Cenk Çeşmeli ve Müge Erkılıç’tan oluşan ekip (Stüdyo501 Ekibi) almıştı.

Aralık 2015’te, yarışmada 1. ödülü kazanan projenin inşası için ilk adım atıldı. İhalesi sonuçlanma aşamasında olan projenin 1-2 hafta içerisinde temel atma töreni yapılacak. Sonrasında ise çok hızlı bir şekilde ilerleyip binanın bitirilmesi hedefleniyor.

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 2015 yılında açılan yarışmayı Özlem Atak Doğan, Harun Kılıçoğlu, Umut Doğan, Süleyman Özgür Öz’den oluşan ekip kazanmıştı.

Özlem Atak Doğan, yarışmada sürecin olumlu ilerlediğini söyledi ve projelerin hazırlanması için 6 aylık sözleşme imzalandığını da ayrıca belirtti.

Doğan, süreçte olan-biteni ayrıca şu şekilde özetledi:

“Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması’nın sonuçlanması ile birlikte belediye yetkililerinin katılımı ile birçok kez toplantı yapıldı. Öncelik sıralaması açısından, ilk aşamada yarışma sınırı içerisinde yer alan alt alanlardan (1-Kavşak, Yaya Bağlantısı, 3- Köprü) biri olan “Köprü” alanındaki ‘Taşıt ve Yaya Köprüsü’nün uygulama projelerinin hazırlanması için anlaşmaya varıldı. Projelerin hazırlanması için 6 aylık sözleşme imzalandı. Bu süreç sonunda uygulama aşamasının başlaması ile birlikte yapılacak olan kontrollük hizmetleri için ayrıca yeni bir sözleşme imzalanacağı tarafımıza bildirildi.”

Antalya Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenleme Fikir Projesi Yarışması

Kepez Belediyesi tarafından açılan yarışma Eylül 2015’te sonuçlanmıştı. Banu Garip ve Ervin Garip’ten oluşan ekibin birinci olduğu yarışmada süreçte şu an herhangi bir ilerleme yok.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması

Lüleburgaz Belediyesi tarafından iki aşamalı olarak açılan “Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Mimari Proje Yarışması” 2015’in sonlarında sonuçlanmıştı. Hakan Evkaya, Kutlu Bal, Seden Cinasal Avcı ve Murat Memlük’ten oluşan ekibin kazandığı yarışmada süreç oldukça hızlı ilerliyor. Proje müelliflerine sürecin nasıl ilerlediğini sorduğumuzda, kesin proje tesliminin yapıldığını, uygulama projeleri çizildikten sonra yaz sonunda ihalesinin yapılmasının beklendiğini söylediler.

Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Pamukkale Üniversitesi’nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binasını elde etmek için açtığı yarışma 2016’nın başlarında sonuçlanmıştı.

90 adet proje tesliminin yapıldığı yarışmada birinciliği Deniz Aslan, Ozan Önder Özener, Özlem Ünkap, Tuğçe Alkaş, Barış Can Cüce, Çağlar Yılmaz, Erenalp Büyüktopçu, Ali Can Erol’dan oluşan ekip kazanmıştı.

Projenin müelliflerinden Deniz Aslan, projenin metrekaresinde ufaltmaya gittiklerini daha sonra küçük bir revizyon daha yapacaklarını belirtiyor.

Van İpekyolu Belediye Merkezi Mimari Proje Yarışması

İpekyolu Belediyesi tarafından Kasım 2015’te açılan yarışma Şubat 2016’da sonuçlanmıştı. 74 projenin teslim edildiği yarışmada 1. ödülü, ekip başı Cenk Çeşmeli olan Stüdyo501 ekibi almıştı.

Yarışmadan temel beklenti, İpekyolu Belediye Merkezi’nin sadece bir yerel yönetim binasından ibaret olmayıp, kentin gündelik hayatını zenginleştirecek, kentlilerin giderek daha çok ihtiyaç duyduğu, demokratik ve katılımcı ortak yaşam alanlarını da içerisinde bulundurmasıydı.

Yarışmanın sonuçlanmasının ardından Cenk Çeşmeli İpekyolu Belediye Başkanı’na projenin hayata geçirilmesi üzerine, son halini sunmuştu. Şu sıralar ise avan proje tamamlanmış ve kesin projeye geçilmiş durumda.

Çaycuma Belediyesi Çaycuma Spor Merkezi Mimari Proje Yarışması

Çaycuma Belediyesi tarafından Ocak 2016’da açılan yarışma, Mart 2016’da sonuçlanmıştı. Yarışmaya katılan 114 projenin arasından, 1. ödülü, Cenk Çeşmeli ve Müge Erkılıç’ın projesi kazanmıştı.

Projenin müelliflerinden Cenk Çeşmeli, 2 Nisan’daki kolokyumun ardından Belediye Başkanı ve jüri üyelerinin önerileri olduğunu ve bunları projeye işlediklerini belirtti. Önümüzdeki haftalarda ise Belediye Başkanı ile bir araya gelip sözleşme imzalanacağını da söyledi.

Etiketler

Bir cevap yazın