Yapı Biyolojisi İçin Yeni Bir Kaynak Olan Building Biology Kitabı Yayınlandı

İngilizce 'Building Biology' Almanca 'Baubiologie' adlarıyla iki dilde basılan ve İsviçre merkezli yayınevi Birkhauser tarafından bu sene yayınlanan kitap, odağına insanı ve çevreyi alan dünyadan 21 yapıya yer veriyor.

Kitap insan ve çevre sağlığını destekleyen mimari çözümleri ele alıyor.

Kitabın giriş bölümü, yapı biyolojisi kapsamı ve kriterleri hakkında fikir verecek özet içerikler sunuyor. Bunlardan bazıları: sağlığı destekleyen iç iklim koşulları ve sistemler, enerji etkin bina tasarımı, doğal yapım yöntemleri, aydınlatma ve yapı malzemeleri, iç ortam kirleticileri, alerjenler, toksikoloji.

Hem giriş bölümünde ve hem de yapı incelemelerinde vurgulandığı üzere ‘Yapı Biyolojisi’ ortaya koyduğu tasarım prensipleri ve ürettiği bilgi ile insani ölçeğe saygılı, insan sağlığını, doğal çevrenin gelişimini destekleyen, tatminkar ve keyifli yaşam alanları oluşmasına aracı oluyor.

Yapı biyolojisi yapının insana ve çevreye etkilerini incelerken aynı zamanda binaların, insanla, kültürle ve doğa ile ilişkilerine bütüncül bir bakış açısı sunuyor.

Yapı biyolojisi çalışma alanının gelişimine öncülük eden Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IBN’nin desteği ile yapı biyoloğu, mimar ve permakültür tasarımcısı Nurgül Ece’nin editörlüğünde geliştirilen kitap içeriği bu bilginin yaygınlaşması için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Etiketler

Bir cevap yazın