Ürün Tasarımında Okunabilirlik Kavramı; Kimlik – İfade – Anlamlandırma

Dr. Çınar Narter'in kaleme aldığı "Ürün Tasarımında Okunabilirlik Kavramı; Kimlik - İfade - Anlamlandırma" kitabı, Akademi Titiz Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım metni:

Ürün tasarımı, en geniş anlamıyla, insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı ve ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar. Bu bakımdan ele alındığında ürün ve kullanıcının her yönüyle ve kesintisiz olarak iletişim kurabilmesi en dikkat çekici olgudur. Bu noktada, kullanıcıların ürünler ile iletişim ve etkileşim kurmalarında Okunabilirlik kavramı dikkat çekmektedir. Okunabilirlik kavramının, ‘kimlik’, ‘ifade’ ve ‘anlamlandırma’ alt açılımlarına sahip olduğu görülmektedir. Ürünün sahip olduğu kimlik özellikleri, fiziki ve anlamsal ifade yapıları ve kullanıcıda yarattığı anlamlandırma özellikleri bir bütün olarak ele alınarak okunabilirlik kavramını tanımlamada ele alınmaktadır. Günümüzde, malzeme teknolojileri, elektronik alt yapılar ve etkileşim tasarımları gibi teknolojik gelişmeler ürünler üzerinde kullanım bakımından iletişim kayıpları oluşturmaktadır. Okunabilirlik; kullanılabilirlik, fonksiyonellik, hakim olma ve güvenlik gibi birçok ürün özelliği ve parametresinin ön koşulunu oluşturmaktadır. Ürünler ve sahip oldukları sistemlerin kullanıcının gereksinimlerini karşılamak üzere düzenlenmesi ve tasarlanması için ürünün sahip olduğu iletişim dizgelerinin okunabilir olması zorunluluğu dikkat çekmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda bu kitap, ürün tasarımı alanında ürün-kullanıcı iletişiminin başlangıç noktası olan okunabilirlik kavramına dair tanımlar, açılamalar ve bütüncül ilişkileri ortaya koymaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın