ÜAL Tasarım Günü 2013 Sona Erdi

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde Endüstriyel Tasarım Çalıştayı ve Mimarlık Çalıştayı'nın ardından, Tasarım Günü 2013 etkinliği düzenlendi.

Tasarım Günü 2013 ile çalıştayları diğer okullarda da uygulayarak liseler arası paylaşım ve bağlantıları güçlendirmek, tasarım ile ilgilenen öğrencilerin tasarımın özgünlüğünü, çevreyle ilişkisini, farklı ölçeklerde nasıl gerçekleştiğini deneyimlemelerini sağlamak amaçlanıyor.

Hisar Okulu ve ENKA Okulları’nda, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde de olduğu gibi, Mimarlık Çalıştayı’nın konusu “duyarlılık”tı. Mimarlığı merak eden katılımcı öğrenciler ile önce Türkiye ve dünyadan çeşitli mimari örnekler incelenerek duyarlılık kavramı üzerinde duruldu. Sonra öğrenciler kendi okullarını yeni bir bakış açısıyla keşfederek sorunlu buldukları veya hoşlarına giden bir öğeyi saptayarak bunun analizi yapıldı. Analizlerin sonrasında ise bir müdahale önerisi tasarlandı. Bu müdahale önerileri peyzaj düzenlemelerinden, portatif yerleştirmelere, video ile kayıt edilen aksiyon tasarımlarından, iç mekân düzenlemelerine kadar çok çeşitlilik gösteriyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi, Açı Lisesi ve Ulus Musevi Lisesi’nde düzenlenen Endüstri ürünleri tasarımı çalıştayının konusu ise “kişisel taşıma ünitesi” oldu. Öğrenciler, endüstriyel tasarım sürecinde gerçekleşen araştırma, analiz, konsept geliştirme ve sunum tekniklerini deneyimleme şansı edindiler. Hayatlarını kolaylaştırmak, iyileştirmek, daha konforlu ve keyifli hale getirmek, taşıma eylemine yeni bir boyut kazandırmak için fikirler üretilerek tasarımlar ile somut ürünler oluşturuldu.

Mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı çalıştaylarındaki toplumsal ölçekte yapılan tasarımlar ve bireysel ihtiyaçları karşılamaya yönelik fikirlerin içerdiği zıtlık çalıştayların arasında aslında önemli bir bağ kurdu. Toplum ve birey merkezli tasarım felsefeleri arasındaki zıtlığın tamamlayıcılığa dönüşmesi multidisipliner tasarımcı kimliğinin, sahip olduğu vizyonu aktarma amacı içermekteydi.

Tasarım Günü 2013 etkinliği 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Üsküdar Amerikan Lisesi’nde son buldu. Bu etkinlik özel liseler arası öğrenci paylaşımı açısından önemli olduğu kadar, tasarım mesleklerine ilgili öğrenciler için de meslekleri uzmanlarından dinlemek için bir fırsat oldu. Mimarlıkla ilgili konferans veren Dr. Sait Ali Köknar, mimarlığın tanımının belki de “Mimarlık nedir?” sorusuna devamlı bir cevap aramak olduğundan bahsetti. Mimarlığın bir orkestra şefi gibi olan rolünün ve mimarların her türlü bilgiyi gerektiğinde öğrenebilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mimarlık mesleğinin sanat, sosyal bilimler, fen bilimleri ile kapsamlı olduğunu anlatıp, enerji, ekoloji ve ekonomi kavramlarının mimariyle ilişkisi üzerinde durdu. İTÜ Tasarım Stüdyolarından örnekler paylaştıktan sonra, tasarım ve mimarlık eğitiminin nasıl olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Yrd.Doç. Ayhan Enşici, endüstriyel tasarım mesleğinin sınırlarını çizerek konuşmasına başladı. Kabul görmüş ve resmi tanımlardan sonra, endüstriyel tasarımcının sahip olması gereken nitelikler ve donanımlardan bahsetti. Öğrencileri çeşitli okullar ve okullara giriş sistemleri konusunda bilgilendirdi. HiDesign kurucu tasarımcısı Uğraş Akpınar ise, piyasada tasarım yapmanın alternatif yollarından, ve her yolun kolaylık ve zorluklarından bahsetti. Serbest tasarımcı olmak, star tasarımcılık, bir firmada çalışmak veya tasarım ofisi kurmak gibi farklı yolların olumlu ve olumsuz olası sonuçlarını paylaştı. Kendi firmasında bir üründe gerçekleştirdiği inovasyon sürecini en başından ürünün üretilip pazarlanmasına kadar öğrencilere gösterdi.

Etkinlik detaylarına buradan ulaşabilirisiniz.

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın