Türkiye Noterler Birliği Binası Kullanıma Açıldı

Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından 8 Mart 2003 tarihinde Ankara-Eskişehir Yolu Söğütözü'ndeki arsasında merkez binası, kültürel ve sosyal tesislerinin elde edilmesi için bir mimari proje yarışması açılmıştı.

Yarışmaya 134 proje katılmıştı. Katılan projeler arasından Selim Velioğlu, Umut İyigün, Orkun Özüer, Murat Aksu tarafından hazırlanan proje birinci seçilmişti.

Yarışma sonucu ön projesi elde edilen Türkiye Noterler Birliği Hizmet Binası uygulama projelerinin hazırlanması sonrasında Ekim 2007-Nisan 2009 arasında yapımı tamamlanarak 5 Mayıs 2009 tarihinde kullanıma açıldı.

Yarışmayla elde edilen projelerin sadece pafta üzerinde kalmasına alıştığımız Türkiye’de böyle uygulamaların yapılabildiğini de görmek heyecan verici.

Projenin müellifleri ile kısa bir söyleşi gerçekleştirerek, süreci aktarmalarını istedik.

Yarışma ile elde edilen projelerin uygulanmasına çok sık rastlamıyoruz. Sizinki de ender uygulamalardan birisi. İlk olarak biraz bu konudan söz edebilir misiniz?

Yarışmalar, doğru ve anlamlı proje elde etmenin en iyi yolu… Yarışma sürecinin ve sonucunun başarısı da jüri üyelerinin niteliklileri ve performansları ile ilgilidir. Yarışma sonrası süreçte, daha çok yarışmayı açan kurum öne çıkıyor. Kurum, projeden hoşnut olsa dahi zamana yayılan süreçte yönetim değişiklikleri olabiliyor, yeni yönetim üzerinde yarışma kurumuna ve projeye ilişkin yeniden inanç uyandırmak gerekiyor. Bu da günümüz mimarının tasarım becerisi dışında ayrıca yılmadan mal sahibini aydınlatıcı, ikna edici çaba içinde olunması gerektiği anlamına geliyor.

Tasarım kriterlerinizi anlatabilir misiniz?

Türkiye Noterler Birliği yapısı günümü mimarlığının temel sorunsalı olan Yapma Çevre/Doğal Değerler ve Yapı/Dış Mekan ilişkilerine yönelik olarak kullanıcıya anlamlar duyumsatacak özellikler taşıyor. Bu nedenle yapı tümüyle bir İletişim Ortamı olarak tasarlandı. İletilerin berraklığı, algıya açıklık, mekanların devamlılığının sağlanması, saydamlık gibi özellikler tasarımda belirleyici oldu. Yapı ayrıca, geleneksel mimarimizin Avlu dış mekanı etrafında biçimlenmiş kurgularının güncel bir yorumu olarak da kabul edilebilir. Kullanıcısına yaşama sevinci verecek bir yapı hedeflendi.

Uygulama aşamasında tasarımdan odun verdiğiniz noktalar oldu mu?

Hayır. İhtiyaç programında beliren kimi değişikler yine tarafımızdan tasarımın kimliğine uygun olarak mekanlaştırıldı. Ayrıca, uygulama aşamasında yeni unsurlarla yapıyı zenginleştirmek şansına sahip olduk.

Yarışmanın sonuçlanmasından inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süreç nasıl işledi?

Yarışma 2003 yılında sonuçlandı. TNB Yönetim değişikliği nedeni ile uygulama projesinin hazırlanmasına 2006 yılı sonlarında başlandı ve Temmuz 2007 de tamamlandı. İhale süreci sonrasında, Ekim 2007 başlayan inşaat ise Nisan 2009 da tamamlandı. Projenin yeni yönetime tanıtılıp benimsetilmesinde TNB Danışmanı Sayın mimar Yavuz Önen’in büyük katkıları oldu. Uygulama projesi aşamasında olağanın aksine proje daha da zenginleşti. Mesleki kontrollüğün tarafımızdan titizlikle yapılması yapımcı firmanın da duyarlılığımıza uyumlandırılması yoluyla kanımızca mimari anlamda kullanıcısına ve yakın çevresine katkı sağlayan bir yapı ortaya çıktı.

Noterler Birliği nasıl bir işverendi?

Türkiye Noterler Birliği’nin temel özelliği, kurumsal devamlılığa sahip bir yonetim anlayısında olması… Yarışma sürecindeki TNB Başkanı Sayın Hasip Dinçer ve Yönetim Kurulu üyeleri nasıl yarışmayı özümleyip hakkını verdiyse, uygulama sürecindeki TNB Başkanı Sayın Hasan Yeni ve Yönetim Kurulu üyeleri de söz konusu süreçte verdikleri destek ve bize gösterdikleri inançla ön plana çıktılar. Sonuçta, yeni dostlukların kurulduğu, karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı örnek bir süreç yaşandı.

Etiketler

Bir cevap yazın