Türkiye iklimde hedef açıkladı

BM'nin Durban'daki İklim Zirvesi'nde, "Kyoto Protokolü'nü imzaladığı halde, sera gazı azaltımı konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı için" günün fosili ilan edilen Türkiye, kıpırdandı.

Kyoto Protokolü’nü ‘gecikmeli’ imzalayan Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede atacağı adımları açıkladı. Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sera gazı salımının azaltılması için sektörlere göre hedefler belirledi.

ENERJİ
Sera gazı emisyon envanterinde 1. sırada yer alan enerji sektörü, salımını 2015 yılında 2008’e göre yüzde 10 azaltacak.

Enerji verimliliği konusunda Ar-Ge için ayrılan mali olanaklar, 2015 yılına kadar 2009’a göre yüzde 100 arttırılacak.

ETBK tarafından verilen enerji verimliliği teşvik miktarı 2015’e kadar yüzde 100 arttırılacak.

2023 yılına kadar Türkiye çapında elektrik dağıtım kayıpları yüzde 8’e indirilecek.

SANAYİ
Sera gazı sınırlandırılmasına ve enerji verimliliğine yönelik yasal düzenlemeler yapılacak.

2015’e kadar Türkiye’de karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

BİNALAR
Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar yüzde 10, 2023 yılına kadar yüzde 20 azaltılacak.

2017’den itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az yüzde 20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilecek.

ULAŞTIRMA
Taşımacılıkta 2009’daki oranlar, 2023’e kadar iyileştirilecek.

2023 itibariyle, demiryollarının yük taşımacılığındaki payı yüzde 5’ten yüzde 15’e, yolcu taşımacılığında yüzde 2’den 10’a çıkacak.

2023 itibariyle; denizyollarının yük taşımacılığında yüzde 2.66 olan payı yüzde 10’a, yolcu taşımacılığında yüzde 0.37 olan payı yüzde 4’e çıkartılacak.

Karayollarının yük taşımacılığında yüzde 80.63 olan payı yüzde 60’ın altına, yolcu taşımacılığındaki oran yüzde 89.59’dan yüzde 72’ye düşürülecek.

ATIKLAR
Vahşi depolama sahalarının tamamı kapatılacak. 2023 sonundan itibaren belediye atıklarının yüzde 100’ü entegre tesislerde bertaraf edilecek.

TARIM
Toprakta tutulan karbon stok miktarı belirlenip arttırılacak.

İklim değişikliği ile mücadelede uyum için tarım bilgi altyapısı oluşturulacak.

ORMANCILIK
2020 yılına kadar tarımsal ormancılık faaliyetleriyle tutulan karbon miktarı yüzde 10 arttırılacak.

Ve yeşil dokuyla yerleşim alanlarında tutulan karbon miktarı yüzde 3 arttırılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın