Türk Yeşil Bina Sertifikası Oluşturuldu

Ulusal Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi ‘’SEEB-TR’’ tanıtımı yapıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) bünyesinde kurulan Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YUAM) koordinasyonuyla oluşturulan, farklı disiplinlerin destek ve katkılarıyla daha ileriye taşınacak olan Ulusal Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi ”SEEB-TR” tanıtıldı.

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da birçok ilkleri bünyesinde barındıran ”SEEB-TR”nin tanıtımı, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda 7-8 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen ”Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar” Sempozyumu kapsamında gerçekleştirildi.

”SEEB-TR” Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Özgünler, Türkiye’nin ihtiyaçlarına yönelik güçlü bir yeşil bina sertifikasyon sistemine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, ”SEEB-TR” hakkında şu bilgileri verdi:

SEEB-TR Nedir?

”SEEB-TR (Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar)”; pek çok üniversiteden akademisyenler ile STK’lar tarafından aylarca süren çalışma ile BREEAM (İngiltere), LEED (ABD), CASBEE (Japonya) ve DGNB (Almanya) sertifikasyon sistemlerinin incelenmesi sonucunda Türkiye koşullarına en uygun yeşil bina sertifikasyon sistemi olarak oluşturuldu.

Ulusal bir Yeşil Bina Sertifika Sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla binalarda enerji etkinliğinin artırılması amaçlanırken, YUAM bünyesinde kurulan laboratuvar ile de mevcut yapı stoğunun enerji verimliliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye için geliştirilen bir sertifikanın kurumsal kimliğinin bağımsız olması gerekliliğinden hareketle üniversite kimliğinden bağımsız bir marka yaratılarak sertifikanın kendi kurumsal kimliği sağlandı.

SEEB-TR’nin ilkleri neler?

• 5 farklı bina tipi (konut, okul, ofis, hastane, otel) ve 3 farklı yapım şekli (yeni, yenilenen, mevcut) için toplam 15 farklı sertifika grubu aynı sistem içinde tanımlandı.

• 13 ana kriter başlığının her biri seçmeli yaklaşık 600 alt kriter ile desteklenmiş, puanlama sistemi dinamik olarak kriter tabanlı ayarlanabilir dizayn edildi.

• Kriter ağırlıkları, bilim heyeti ve sektör çalışmaları sonrasında ayarlandı, üniversitelerin, derneklerin ve sektörün kabul ettiği ortak bir sonuç yaratıldı.

• SEEB-TR sertifikasında “Uyarlanabilirlik” başlığı altında ele alınan kriterlerle binanın esnekliği desteklenirken, böylece binanın fonksiyonel ömrü uzatılmaya çalışıldı.

• SEEB-TR sertifikasında “Afet ve Yangın Güvenliği” başlığı altında ele alınan kriterlerle Türkiye’de önemli bir sorun olan güvenlik problemlerinin çözümlerinin yaygınlaştırması hedeflendi.

• Küçük mimari tasarım gruplarına da yeşil bina yapma olanağının sağlanması hedeflenirken, SEEB-TR kapsamında geliştirilen online yazılımıyla, sertifika sürecine destek olmanın yanı sıra bir uzman gerekmeden interaktif sistem kullanılarak yeşil bina tasarımına imkan verildi.

• SEEB-TR sertifikasının onay ve kontrol sistemi tüm üniversite bilim dallarındaki uzmanlardan yararlanılarak oluşturulurken, geliştirilen yazılım ile uzaktan erişim ve kontrol olanağı sağlandı.

• Dünyada bulunan tüm yeşil bina kriterlerinin bir toplamı olan SEEB-TR ile daha önce yaygınlaşmış sertifika sistemlerinin görece eksikleri giderildi buna bağlı olarak fazla olan kriterler bir seçenek olarak tasarımcıya sunuldu.

• Tasarım kriterlerinde Türkiye koşulları düşünülerek özel olarak çocuk, yaşlı ve özürlüler düşünüldü.

”SEEB-TR” kendine ait bir kurumsal kimliğe sahip

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde geliştirilmiş olmasına rağmen bağımsız bir yapılanmaya ve kendine ait bir kurumsal kimliğe sahip olan ”SEEB-TR” sertifikasyon sistemi, bağımsız bir sertifikasyon sistemi olarak tüm kamu ve özel kurumların dışında kendini konumlandırıyor.

Kendine ait ”seebtr.com” portalı sadece SEEB sertifikasyon sistemine değil, tüm dünyadan sürdürülebilir yeşil bina sistemleri ile ilgili tüm gelişmeleri duyuran bir yapıya da sahip. Ayrıca güncel iletişim mecraları olan facebook, twitter hesapları da aktif olarak kullanılıyor.

Aynı zamanda android ve IOS platformlarında çalışabilen bir aplikasyonu hazırlanmakta olan SEEB-TR sertifikasyon sisteminin ikinci versiyon uygulaması online yazılıma entegre olacak şekilde planlanıyor.

UZAKTAN ERİŞİM – ONLINE Sistem

Proje ekibi tarafından geliştirilen ve Patenti alınan sertifika işleyiş metodolojisi sayesinde online uzaktan erişime imkan sağlayan sistem, Türkiye koşullarında bir sertifikanın yaygınlaşmasına destek oluyor. Böylece sertifika sistemine devlet, üniversite, sanayi ve dernekler de dahil olabiliyor.

SEEB-TR online sisteminin özellikleri;

• Kullanıcı tanımlı bir sistemdir.

• Bir uzmana ihtiyaç duymadan tasarımcı da kullanabilmektedir.

• Kullanıcı kriter stratejisi oluşturabilmekte ve süreç içinde değiştirebilmektedir.

• Tasarım süreci boyunca kriterlerin detay ve açıklamaları interaktif sistemden okunabilmektedir.

• Öğrenciler de sistemi kullanabilmektedirler

• Kriter onay sistemi merkez bünyesine katılan uzmanlar ve üniversite üyeleri tarafından yapılmaktadır.

• Danışman ve uzman yetkileri verilebilmektedir.

• Tüm işlemler online web tabanlı yapılabilmektedir. Böylece tüm Türkiye genelinde uzmanlar katılabilmektedir.

• Ücretlendirme ve ücret paylaşımı da online olarak yapılmaktadır.

SEEB-TR Yeşil Bina laboratuvarı

Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen ”SEEB-TR” projesi kapsamında laboratuvar desteği de düşünülerek hazır hale getirildi. Böylece sertifika sisteminin AR-GE desteği ile güçlendirilmesi için gerekli araştırmaları yapacak sistem kuruldu.

Bu arada, ”SEEB-TR”, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından da destekleniyor.

Etiketler

Bir cevap yazın