TurʿAbdin’in Risk Altındaki Süryani Mimari Mirası

Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından hazırlanan, "Mardin ve Çevresinde Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" çıktıları yayınlandı. Kitapta, tarihi alanlar ve yapıların konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşulları gibi çeşitli kriterlerinin değerlendirmelerine ve koruma önerilerine yer veriliyor.

26 Mart cumartesi saat 18:00’da Cezayir Toplantı Salonlarında gerçekleştirilecek olan proje yayınları lansmanında proje çıktıları ilgilelerle buluşacak.

Açıklama metni:

Projenin ana amacı, Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ile birlikte somut olmayan değerlerin korunmasıdır. Bu proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen/kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnektir.

Mardin bölgesinde Süryani mimari mirasının belgelenmesi ve korunması için strateji geliştirmek üzere, uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekiple saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Tarihi alanlar ve yapılar konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşulları gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilmiş ve koruma önerilerini de içeren bir yayın hazırlanmıştır.

Somut mirasla ilişkili çalışmaların yanı sıra, somut olmayan kültürel mirasla ilişkili de farklı temalarda üç kitapçık hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar, Süryani somut olmayan kültürel mirasına, bu mirası tehdit eden unsurlara ve korunması için önerilere dair ayrıntılı bilgiler içerir. Ayrıca, genç nesilleri tarihi mirasın korumasına teşvik etmek için Türkçe ve Süryanice dillerinde bir  çocuk kitabı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere www.intangiblesyriac.org adresinden erişilebilmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın