TTK Binasında Tadilat Sorunu Çözüldü

TTK binasında tadilat sorunu çözüldü.

Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü, Kurum binasında yapılacak değişikliklerle ilgili mimarlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak karar aldıklarım belirterek, ‘Yapılacak çalışmalarda da yapının özgün karakterini ve tasarım bütünlüğünü bozacak girişimlerden kaçınılması, yapıyla ilgili her türlü yenileme çalışmalarının şeffaf bir anlayışla mirasçı onayı ve katkısıyla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı” dedi.

Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK binasının, Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihinin en önemli çağdaş yapılarından biri olarak kabul edildiğini söyledi. Yapının Turgut Cansever ile Ertur Yener tarafından tasarlandığını hatırlatan Hülagü, TTK binasının inşaatının 1966’da tamamlandığım, 1967’den itibaren de kullanıma açıldığını hatırlattı. Binanın 1980’de Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık görüldüğünü anımsatan Hülagü, yenileme faaliyetleri için 26 Haziran’da mimarlar, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla toplantı yaptıklarını bildirdi. Hülagü, mimar Emine Cansever Öğün, Mimarlar Derneği 1927 Yönetim Kurulu Başkanı Aydan Balamir, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve DOCOMOMO Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Altan Ergut, Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Hatırlı, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Ener, TSMD Yönetim Kurulu ve KORDER Yönetim Kurulu Üyesi Saadet Sayın ile İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Alkan’ın katıldığı toplantıda ortak bir karara varılarak açıklama hazırlandığını dile getirdi.

Binanın yapısının özgün karakterinin ve tasarım bütünlüğünün özenle muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığını kaydeden Hülagü, açıklamada yer alan kararları şöyle sıraladı: ‘Yapılacak çalışmalarda da yapının özgün karakterini ve tasarım bütünlüğünü bozacak girişimlerden kaçınılması, yapıyla ilgili her türlü yenileme çalışmalarının şeffaf bir anlayışla mirasçı onayı ve katkısıyla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. ‘Şüphesiz ki eserin meydana getirilişinden yarım asır sonra bugün değişen teknoloji ve ihtiyaçlar sebebiyle TTK’nın güncel ve zaruri ihtiyaçları olduğu aşikardır. Bu nedenle, öncelikle, TTK yönetimince belirlenen ve belirlenecek güncel ve zaruri ihtiyaçların, Turgut Cansever’in arşivindeki orijinal mimari projeler esas alınarak yapımn imkanlarıyla azami ölçüde karşılanıp karşılanamayacağı tespit edilecek. Yapılabileceklerle ilgili önerinin kesinleştirilmesini takiben uygulama çalışmaları başlatılacak. Süreçle ilgili olarak yapının müellifleri, mimarlık camiası ve kamuoyu her zaman bilgilendirilecek.

Etiketler

Bir cevap yazın